Banker's Review Online - Bank branch optimization: Αναπροσδιορίζοντας την έννοια του τραπεζικού καταστήματος

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Retail Banking

Bank branch optimization: Αναπροσδιορίζοντας την έννοια του τραπεζικού καταστήματος

10 Απριλίου 2013 | 15:23 Γράφει η Ισαβέλλα  Ζαμπετάκη Topics: Self service banking,Το κατάστημα του μέλλοντος

Οι τράπεζες καλούνται σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να μειώσουν τα κόστη λειτουργίας των καταστημάτων τους και να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες τους μέσα από αυτά.

Τα τραπεζικά καταστήματα είναι σήμερα εξοπλισμένα με μία σειρά από λύσεις αυτοματοποίησης και βελτιστοποίησης της λειτουργίας, οι οποίες και επιτρέπουν τη μείωση του κόστους συναλλαγών.
Η σωστή αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών επιτρέπει την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και καθιερώνει την τράπεζα ως τεχνολογικά προηγμένη στη συνείδησή του.

Δεκάδες τράπεζες παγκοσμίως προβαίνουν στη δημιουργία “καταστημάτων του μέλλοντος” τα οποία επιστρατεύουν από εξελιγμένα μηχανήματα καταθέσεων και i-pads, μέχρι φουτουριστικά περίπτερα τηλεδιασκέψεων, προκειμένου να δημιουργήσουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία για τον πελάτη τους. Σε μια εποχή που η μείωση του κόστους αποτελεί κεντρικό ζητούμενο των ελληνικών τραπεζών και που οι συγχωνεύσεις αναδιαμορφώνουν τον χάρτη των καταστημάτων λιανικής, ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της τεχνολογίας μέσα στο κατάστημα;

Λιγότερες συναλλαγές, περισσότερη επικοινωνία
Το γεγονός ότι ο αριθμός των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στα ταμεία των τραπεζικών καταστημάτων τείνει να μειώνεται δεν αρκεί από μόνο του για να υπονομεύσει το λόγο ύπαρξης των καταστημάτων. Οι συναλλαγές αποτελούν κόστος για την τράπεζα ενώ, αντιθέτως, οι πωλήσεις αποτελούν έσοδο. Στόχος των σύγχρονων τραπεζικών καταστημάτων είναι ο περιορισμός των συναλλαγών και η αύξηση των πωλήσεων.

Το κατάστημα θα πρέπει να προβάλλεται σαν χώρος όπου εκτυλίσσεται η μακροχρόνια προσωπική οικονομική στρατηγική του κάθε πελάτη, και όχι απλά σαν το κτίριο με το μηχάνημα από το οποίο εισπράττει το μισθό του. Προκειμένου να περάσουν από τις συναλλαγές στις πωλήσεις, οι τραπεζικοί υπάλληλοι θα πρέπει να εντείνουν την χρήση των εναλλακτικών καναλιών για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών ρουτίνας.

Το γεγονός ότι ένα μηχάνημα αυτόματης κατάθεσης μετρητών υπάρχει στο κατάστημα, δεν φτάνει από μόνο του. Ο υπάλληλος θα πρέπει να αφιερώσει το χρόνο και τη διάθεση να εξηγήσει -και να ξαναεξηγήσει- τη χρήση του στον πελάτη, μέχρι αυτός να το κατανοήσει και να το εμπιστευτεί ως αξιόπιστο μέσο εκτέλεσης απλών συναλλαγών.

Ευέλικτο και πολυμήχανο προσωπικό
Παρά τις επενδύσεις των τραπεζών σε κανάλια αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών συναλλαγών, υπάρχουν ακόμη πολλά καταστήματα τα γκισέ των οποίων καλούνται καθημερινά να επεξεργαστούν έναν τεράστιο όγκο συναλλαγών. Σε αυτά τα νευραλγικά καταστήματα, η ανάγκη για εξυπηρέτηση από ταμία είναι συνεχής και το προσωπικό που εξυπηρετεί τις θέσεις αυτές είναι αναντικατάστατο.  Σε καταστήματα, όμως, όπου ο όγκος των συναλλαγών είναι χαμηλός, ένα σημαντικό ποσοστό του χρόνου του ταμία μπορεί να είναι “νεκρό”.

Οι τράπεζες δεν έχουν σήμερα το περιθώριο να μην εκμεταλλεύονται πλήρως την παραγωγικότητα των εργαζομένων τους. Μια πιθανή λύση για περιπτώσεις όπως η παραπάνω είναι η υιοθέτηση ενός μοντέλου εργασίας βάσει του οποίου ο υπάλληλος εξοικειώνεται με την εκτέλεση μιας σειράς διαφορετικών καθηκόντων ώστε να μπορεί, για παράδειγμα, να εκτελεί τόσο χρέη ταμία, όσο και συμβούλου εξυπηρέτησης των πελατών. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους σταθμούς εργασίας από όλους τους υπαλλήλους του καταστήματος.

Τα μηχανήματα ανακύκλωσης (TCR) διευκολύνουν ένα τέτοιο λειτουργικό μοντέλο παρέχοντας ένα ασφαλές σημείο αποθήκευσης των μετρητών. Επιπλέον, επιτρέπουν την κατάργηση της ανάγκης για παραδοσιακά γκισέ ή για δημιουργία απόστασης μεταξύ του ταμία και του πελάτη. Το γεγονός ότι ο ταμίας δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να “φυλά” το ταμείο του, του επιτρέπει την ευελιξία να απομακρυνθεί από αυτό για να καλωσορίσει, για παράδειγμα, έναν εισερχόμενο πελάτη ή για να κάνει κάποια δουλειά σε έναν άλλο σταθμό εργασίας.

Αυτό το μοντέλο, όχι μόνο επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου του προσωπικού, αλλά και βελτιώνει την πελατειακή εμπειρία. Προϋποθέτει βέβαια επίσης εντατική εκπαίδευση τόσο στα νέα καθήκοντα που θα πρέπει να εκτελεί ο κάθε υπάλληλος, όσο και στη δυνατότητα να κρίνει τι θα πρέπει να κάνει ανά πάσα στιγμή, σε συνεννόηση με τους συναδέλφους και τον υπεύθυνο του καταστήματος. 

Εντατική χρήση των συστημάτων CRM
Τα συστήματα customer relationship management (CRM) μετρούν πάνω από μία δεκαετία ζωής και αποτελούν τεχνολογία στην οποία έχουν επενδυθεί εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Παρόλα αυτά, η συνεισφορά τους στη βελτίωση των επιπέδων cross-selling και στη διακράτηση των πελατών είναι μάλλον χαμηλή. Το γεγονός ότι το επίπεδο των συναλλαγών που εξυπηρετούνται εντός καταστήματος μειώνεται αποτελεί ευκαιρία για εστίαση των καταστημάτων στην πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό προϋποθέτει βέβαια την εντατική χρήση και αξιοποίηση των συστημάτων CRM στα οποία έχει επενδύσει η τράπεζα και τα οποία έχει στη διάθεσή του το προσωπικό της.

Τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε ένα σύστημα CRM διευκολύνουν τον σύμβουλο να κάνει μια σωστή πώληση, παρέχοντας στον πελάτη συμβουλές και καθοδήγηση που επιτρέπουν στον δεύτερο να διαμορφώσει την προσωπική του στρατηγική διαχείρισης των οικονομικών του. Επιπλέον, και δεδομένου ότι ο πελάτης έχει σήμερα πολλαπλά σημεία και κανάλια επαφής με την τράπεζα, θα πρέπει η εμπειρία αυτή να χαρακτηρίζεται από συνέπεια ανεξάρτητα από το σε ποιο κανάλι ξεκινά και σε πιο καταλήγει.

Τα τραπεζικά καταστήματα είναι σήμερα εξοπλισμένα με μία σειρά από λύσεις αυτοματοποίησης και βελτιστοποίησης της λειτουργίας, οι οποίες και επιτρέπουν τη μείωση του κόστους συναλλαγών.
Η σωστή αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών επιτρέπει την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και καθιερώνει την τράπεζα ως τεχνολογικά προηγμένη στη συνείδησή του.

Δεκάδες τράπεζες παγκοσμίως προβαίνουν στη δημιουργία “καταστημάτων του μέλλοντος” τα οποία επιστρατεύουν από εξελιγμένα μηχανήματα καταθέσεων και i-pads, μέχρι φουτουριστικά περίπτερα τηλεδιασκέψεων, προκειμένου να δημιουργήσουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία για τον πελάτη τους. Σε μια εποχή που η μείωση του κόστους αποτελεί κεντρικό ζητούμενο των ελληνικών τραπεζών και που οι συγχωνεύσεις αναδιαμορφώνουν τον χάρτη των καταστημάτων λιανικής, ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της τεχνολογίας μέσα στο κατάστημα;

Λιγότερες συναλλαγές, περισσότερη επικοινωνία
Το γεγονός ότι ο αριθμός των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στα ταμεία των τραπεζικών καταστημάτων τείνει να μειώνεται δεν αρκεί από μόνο του για να υπονομεύσει το λόγο ύπαρξης των καταστημάτων. Οι συναλλαγές αποτελούν κόστος για την τράπεζα ενώ, αντιθέτως, οι πωλήσεις αποτελούν έσοδο. Στόχος των σύγχρονων τραπεζικών καταστημάτων είναι ο περιορισμός των συναλλαγών και η αύξηση των πωλήσεων.

Το κατάστημα θα πρέπει να προβάλλεται σαν χώρος όπου εκτυλίσσεται η μακροχρόνια προσωπική οικονομική στρατηγική του κάθε πελάτη, και όχι απλά σαν το κτίριο με το μηχάνημα από το οποίο εισπράττει το μισθό του. Προκειμένου να περάσουν από τις συναλλαγές στις πωλήσεις, οι τραπεζικοί υπάλληλοι θα πρέπει να εντείνουν την χρήση των εναλλακτικών καναλιών για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών ρουτίνας.

Το γεγονός ότι ένα μηχάνημα αυτόματης κατάθεσης μετρητών υπάρχει στο κατάστημα, δεν φτάνει από μόνο του. Ο υπάλληλος θα πρέπει να αφιερώσει το χρόνο και τη διάθεση να εξηγήσει -και να ξαναεξηγήσει- τη χρήση του στον πελάτη, μέχρι αυτός να το κατανοήσει και να το εμπιστευτεί ως αξιόπιστο μέσο εκτέλεσης απλών συναλλαγών.

Ευέλικτο και πολυμήχανο προσωπικό
Παρά τις επενδύσεις των τραπεζών σε κανάλια αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών συναλλαγών, υπάρχουν ακόμη πολλά καταστήματα τα γκισέ των οποίων καλούνται καθημερινά να επεξεργαστούν έναν τεράστιο όγκο συναλλαγών. Σε αυτά τα νευραλγικά καταστήματα, η ανάγκη για εξυπηρέτηση από ταμία είναι συνεχής και το προσωπικό που εξυπηρετεί τις θέσεις αυτές είναι αναντικατάστατο.  Σε καταστήματα, όμως, όπου ο όγκος των συναλλαγών είναι χαμηλός, ένα σημαντικό ποσοστό του χρόνου του ταμία μπορεί να είναι “νεκρό”.

Οι τράπεζες δεν έχουν σήμερα το περιθώριο να μην εκμεταλλεύονται πλήρως την παραγωγικότητα των εργαζομένων τους. Μια πιθανή λύση για περιπτώσεις όπως η παραπάνω είναι η υιοθέτηση ενός μοντέλου εργασίας βάσει του οποίου ο υπάλληλος εξοικειώνεται με την εκτέλεση μιας σειράς διαφορετικών καθηκόντων ώστε να μπορεί, για παράδειγμα, να εκτελεί τόσο χρέη ταμία, όσο και συμβούλου εξυπηρέτησης των πελατών. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους σταθμούς εργασίας από όλους τους υπαλλήλους του καταστήματος.

Τα μηχανήματα ανακύκλωσης (TCR) διευκολύνουν ένα τέτοιο λειτουργικό μοντέλο παρέχοντας ένα ασφαλές σημείο αποθήκευσης των μετρητών. Επιπλέον, επιτρέπουν την κατάργηση της ανάγκης για παραδοσιακά γκισέ ή για δημιουργία απόστασης μεταξύ του ταμία και του πελάτη. Το γεγονός ότι ο ταμίας δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να “φυλά” το ταμείο του, του επιτρέπει την ευελιξία να απομακρυνθεί από αυτό για να καλωσορίσει, για παράδειγμα, έναν εισερχόμενο πελάτη ή για να κάνει κάποια δουλειά σε έναν άλλο σταθμό εργασίας.

Αυτό το μοντέλο, όχι μόνο επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου του προσωπικού, αλλά και βελτιώνει την πελατειακή εμπειρία. Προϋποθέτει βέβαια επίσης εντατική εκπαίδευση τόσο στα νέα καθήκοντα που θα πρέπει να εκτελεί ο κάθε υπάλληλος, όσο και στη δυνατότητα να κρίνει τι θα πρέπει να κάνει ανά πάσα στιγμή, σε συνεννόηση με τους συναδέλφους και τον υπεύθυνο του καταστήματος. 

Εντατική χρήση των συστημάτων CRM
Τα συστήματα customer relationship management (CRM) μετρούν πάνω από μία δεκαετία ζωής και αποτελούν τεχνολογία στην οποία έχουν επενδυθεί εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Παρόλα αυτά, η συνεισφορά τους στη βελτίωση των επιπέδων cross-selling και στη διακράτηση των πελατών είναι μάλλον χαμηλή. Το γεγονός ότι το επίπεδο των συναλλαγών που εξυπηρετούνται εντός καταστήματος μειώνεται αποτελεί ευκαιρία για εστίαση των καταστημάτων στην πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό προϋποθέτει βέβαια την εντατική χρήση και αξιοποίηση των συστημάτων CRM στα οποία έχει επενδύσει η τράπεζα και τα οποία έχει στη διάθεσή του το προσωπικό της.

Τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε ένα σύστημα CRM διευκολύνουν τον σύμβουλο να κάνει μια σωστή πώληση, παρέχοντας στον πελάτη συμβουλές και καθοδήγηση που επιτρέπουν στον δεύτερο να διαμορφώσει την προσωπική του στρατηγική διαχείρισης των οικονομικών του. Επιπλέον, και δεδομένου ότι ο πελάτης έχει σήμερα πολλαπλά σημεία και κανάλια επαφής με την τράπεζα, θα πρέπει η εμπειρία αυτή να χαρακτηρίζεται από συνέπεια ανεξάρτητα από το σε ποιο κανάλι ξεκινά και σε πιο καταλήγει.Ευθυγράμμιση του κόστους με τις ευκαιρίες
Δεν είναι δυνατό για μία τράπεζα να εφαρμόσει την ίδια ακριβώς πολιτική και μοντέλο υπηρεσιών για όλα της τα καταστήματα, ιδίως καθώς ο ανταγωνισμός χωρίζει κάποιες αγορές σε ακόμη μικρότερα κομμάτια. Είναι όμως λίγα τα καταστήματα εκείνα που δεν είναι αληθινά βιώσιμα, και σαφώς περισσότερα τα καταστήματα που δείχνουν μη βιώσιμα επειδή ακολουθούν ένα λανθασμένο μοντέλο υπηρεσιών.

Οι τράπεζες θα πρέπει να αναπτύξουν ένα χαρτοφυλάκιο διαφορετικών μοντέλων υπηρεσιών (συνδυάζοντας διαφορετικά μεγέθη καταστημάτων, τεχνολογία και προσωπικό προκειμένου να προσδιορίσουν διαφορετικά μοντέλα λειτουργίας). Επιλέγοντας ανάμεσα στα διαφορετικά αυτά μοντέλα, η τράπεζα θα είναι σε θέση να επιλέξει εκείνο που ανταποκρίνεται καλύτερα στη δυναμική κάθε επιμέρους καταστήματος και αγοράς. Ακόμα και αν ένα κατάστημα καταφέρνει να συγκεντρώσει καταθέσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ, ενώ ένα άλλο συγκεντρώνει 40 εκατ. ευρώ, αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι το πρώτο κατάστημα είναι ασύμφορο.

Θα πρέπει να εξεταστεί πρώτα το κατά πόσο μπορεί να περιοριστεί το κόστος λειτουργίας του στο μισό. Επιπλέον, διατηρώντας ένα μεγαλύτερο αριθμό καταστημάτων, η τράπεζα βελτιώνει την αίσθηση του πελάτη όσον αφορά την ευκολία εξυπηρέτησης σε πολλά σημεία, ενώ και η ίδια διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό της και είναι σε θέση να εξισορροπήσει ευκολότερα τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους που θέτει για κάθε κατάστημα.

Νέα μοντέλα υπηρεσιών ανά κατάστημα
Η ευθυγράμμιση των μοντέλων υπηρεσιών με τη δυναμική της κάθε αγοράς δημιουργεί μια σειρά από εναλλακτικές οι οποίες δεν υπάρχουν για μια μονολιθική προσέγγιση και παρουσία της τράπεζας αποκλειστικά και μόνο μέσα από μεγάλα καταστήματα. Μειώνοντας το μέγεθος και τα επίπεδα προσωπικού ενός καταστήματος, ο οργανισμός θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει το τι αποτελεί τελικά το κατάστημα για αυτόν.

Το λιανεμπόριο είναι τρομερά ευέλικτο στη δημιουργία διαφοροποιημένων μοντέλων υπηρεσιών τα οποία ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Δημιουργούνται, για παράδειγμα, καταστήματα μικρογευμάτων μέσα σε βενζινάδικα, καφετέριες μέσα σε βιβλιοπωλεία και μια ποικιλία από λύσεις για παρουσία σε αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς. Οι τράπεζες καλούνται με τη σειρά τους να δημιουργήσουν νέα μοντέλα υπηρεσιών τα οποία θα αμφισβητήσουν και θα αναπροσδιορίσουν την έννοια “τραπεζικό κατάστημα.”

Στην περίπτωση των τραπεζών δείχνει να ισχύει ο κανόνας του Network Effect, βάσει του οποίου μία τράπεζα η οποία έχει δίκτυο 30 καταστημάτων θα προσελκύσει υψηλότερες καταθέσεις ανά κατάστημα από την τράπεζα που έχει δίκτυο 15 καταστημάτων. Αυτό οφείλεται ενδεχομένως στο γεγονός ότι οι καταναλωτές θεωρούν βολικότερη την τράπεζα που έχει φυσική παρουσία σε περισσότερα σημεία.

Παράλληλα, κάποιες έρευνες δείχνουν ότι δεν υπάρχει βαθύτερος συσχετισμός μεταξύ του εύρους του δικτύου ΑΤΜ που διατηρεί μια τράπεζα και των καταθέσεων που προσελκύει. Εάν κάθε επιπρόσθετο κατάστημα συνεισφέρει στην αύξηση των καταθέσεων, αλλά κάθε επιπρόσθετο ΑΤΜ όχι, τότε τι ακριβώς είναι αυτό που επιζητεί ο πελάτης όσον αφορά την εξυπηρέτησή του;

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να αυξήσουν το μερίδιό της αγοράς χωρίς να μειώσουν την κερδοφορία, οι τράπεζες θα πρέπει να δοκιμάσουν διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως τα καταστήματα αυτοεξυπηρέτησης με ΑΤΜ οπτικής αναγνώρισης, λύσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας με εκπρόσωπο της τράπεζας, σταθμούς για videoconferencing και άλλους συνδυασμούς εξυπηρέτησης μέσω αυτοματοποιημένων λύσεων.

Κοινό χαρακτηριστικό των παραπάνω είναι το μικρό μέγεθος του καταστήματος και ο ελαττωμένος αριθμός υπαλλήλων που απαιτούνται για την στελέχωσή του. Ο απώτερος στόχος είναι η μεγιστοποίηση των σημείων παρουσίας στην αγορά, τηρώντας πάντα το πλαίσιο των απαιτήσεων για κερδοφορία.

Τα “καταστήματα του μέλλοντος” ανά την υφήλιο
Η ΝAB Αυστραλίας, εκτός από το να αρωματίζει τον χώρο των καταστημάτων της με επιλεγμένες μυρωδιές (εκτός από αυτήν του χρήματος!) επιστρατεύει έξυπνα μηχανήματα καταθέσεων τα οποία είναι σε θέση να δεχθούν ταυτόχρονα μέχρι και 50 χαρτονομίσματα σε συνδυασμό με 30 τσεκ. Χαρακτηρίζονται ως τα πρώτα μηχανήματα ικανά να δέχονται ταυτόχρονα τσεκ, χαρτονομίσματα και καταθέσεις μέσα από μία μόνο συναλλαγή.

Οι πελάτες της Commonwealth Bank Αυστραλίας έχουν στη διάθεσή τους συσκευές iPod και iPad αλλά και οθόνες αφής προκειμένου να βρουν πληροφορίες για συγκεκριμένα τραπεζικά προϊόντα αλλά και για ειδικές εκδηλώσεις και σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο κατάστημα. Μέσω των συσκευών αυτών μπορούν επίσης να προγραμματίσουν μία συνάντηση με κάποιον από τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του καταστήματος.

Η λιβανέζικη Bank Audi δημιουργεί τα Novo Kiosks, φουτουριστικά περίπτερα με δύο ΑΤΜ και δύο σταθμούς επικοινωνίας. Τα Novo Kiosks περιλαμβάνουν ακόμη ένα ξεχωριστό δωμάτιο για εμπιστευτική επικοινωνία με προσωπικό της τράπεζας μέσω video conference. Παρόμοια περίπτερα θα τοποθετηθούν σε εμπορικά κέντρα και άλλα σημεία ανά τη χώρα.

Banker's Review (T. 031)
« 1 2 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778