Banker's Review Online - Το μετέωρο βήμα των ιδιωτικών ασφαλιστικών μετά το κούρεμα

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Retail Banking

Στα 4,7 δισ. συρρικνώθηκε η παραγωγή ασφαλίστρων, καμία πρόβλεψη για την ανακεφαλαιοποίηση και κατάρρευση στον κλάδο αυτοκινήτου

Το μετέωρο βήμα των ιδιωτικών ασφαλιστικών μετά το κούρεμα

2 Μαΐου 2012 | 10:22 Γράφει ο Ηλίας Γ.  Μπέλλος Topics: Insurance

Το μετέωρο βήμα των ιδιωτικών ασφαλιστικών μετά το κούρεμα

Κλυδωνίζεται η ελληνική ιδιωτική ασφαλιστική βιομηχανία η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις ισοπεδωτικές επιπτώσεις του τριπλού χτυπήματος της ύφεσης, των νέων αιτήσεων για εποπτικά κεφάλαια και, βέβαια, του PSI.

Οι εταιρείες θα πρέπει τώρα να απορροφήσουν τις απώλειες από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και αφετέρου η ασφαλιστική αγορά έχει να αντιμετωπίσει τη σοβαρή μείωση που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στα ασφαλιστήρια συμβόλαια τόσο γενικών ασφαλειών όσο και ζωής.

Η δυσμενής συγκυρία για την οικονομία έχει οδηγήσει σε νέα πτώση την παραγωγή ασφαλίστρων, τον δείκτη βαρόμετρο του μεγέθους της αγοράς και συγκεκριμένα κατά 7,1% το 2011 στα 4,768  δισ. από 5.134 δισ. το 2010. Η πτώση αυτή έρχεται μετά και τη μείωση κατά 6,5% σε αποπληθωρισμένες τιμές του 2010 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα που πραγματοποίησε η Ένωση  Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε).με τη συμμετοχή 61 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν το 96,3% της συνολικής αγοράς. Οι 22 δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις Ζωής και 50 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

To «χτύπημα» του PSI
 
Στο μέτωπο του PSI, υπολογίζεται ότι η εγχώρια ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, που περιλαμβάνει τις ελληνικές και ξένες εταιρείες, διακρατούσε προ PSI ομόλογα αξίας της τάξης των 4,5 δισ. ευρώ. Η εκτίμηση αυτή που έγινε τον Οκτώβριο ανήκει στον επικεφαλής της Εθνικής Ασφαλιστικής Λεωνίδα Θεόκλητο, Αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλο  της Εθνικής Τράπεζας και Πρόεδρο του Δ.Σ. Ως εκ ετούτου βρίσκεται προ απωλειών της τάξης των 2,3 δις. ευρώ. Και ενώ η διακράτηση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και ως στοιχείου ασφαλιστικής τοποθέτησης, αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για τη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου και μάλιστα εξίσου σημαντικό με αυτό των τραπεζών, δεν έχει ληφθεί καμία πρόνοια ανακεφαλαιοποίησής τους.

«Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, θεσμικοί επενδυτές από τη φύση τους, διατηρούν στα χαρτοφυλάκιά τους Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) ή άλλων κρατών μελών της Ε.Ε., μετοχές ή άλλους τίτλους εισηγμένους στο ελληνικό ή στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ή έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα για ιδιόχρηση ή για εκμετάλλευση. Το σύνολο των επενδύσεων αυτών σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα τόσο λόγω της απομειώσεις της αξίας τους όσο και λόγω της απουσίας απόδοσης από την εκμετάλλευσή τους». Αυτά υπογραμμίζει μιλώντας στο «Banker’s Review» η Mυρτώ Χαμπάκη, Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων και Θεμάτων Kλάδου Ζωής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε).

Από την πλευρά των ασφαλίτικων εταιρειών τονίζεται ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες ήταν ανέκαθεν πρόθυμες να συνεισφέρουν έμπρακτα για τη στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας και αυτό έπραξαν για ακόμα μια φορά με τη συμμετοχή τους στο μηχανισμό του PSI. Και για το λόγο αυτό θεωρούν θεμιτό , «να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της ασφαλιστική αγοράς στο μέγιστο δυνατό βαθμό, προκειμένου η ασφαλιστική αγορά να προστατευθεί επαρκώς».

Τα αιτήματα της Ε.Α.Ε.Ε. στηρίχθηκαν πάνω σε τρεις βασικούς άξονες : τον λογιστικό, το φορολογικό και τέλος τον Εποπτικό.

Οι εταιρείες θα πρέπει τώρα να απορροφήσουν τις απώλειες από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και αφετέρου η ασφαλιστική αγορά έχει να αντιμετωπίσει τη σοβαρή μείωση που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στα ασφαλιστήρια συμβόλαια τόσο γενικών ασφαλειών όσο και ζωής.

Η δυσμενής συγκυρία για την οικονομία έχει οδηγήσει σε νέα πτώση την παραγωγή ασφαλίστρων, τον δείκτη βαρόμετρο του μεγέθους της αγοράς και συγκεκριμένα κατά 7,1% το 2011 στα 4,768  δισ. από 5.134 δισ. το 2010. Η πτώση αυτή έρχεται μετά και τη μείωση κατά 6,5% σε αποπληθωρισμένες τιμές του 2010 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα που πραγματοποίησε η Ένωση  Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε).με τη συμμετοχή 61 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν το 96,3% της συνολικής αγοράς. Οι 22 δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις Ζωής και 50 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

To «χτύπημα» του PSI
 
Στο μέτωπο του PSI, υπολογίζεται ότι η εγχώρια ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, που περιλαμβάνει τις ελληνικές και ξένες εταιρείες, διακρατούσε προ PSI ομόλογα αξίας της τάξης των 4,5 δισ. ευρώ. Η εκτίμηση αυτή που έγινε τον Οκτώβριο ανήκει στον επικεφαλής της Εθνικής Ασφαλιστικής Λεωνίδα Θεόκλητο, Αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλο  της Εθνικής Τράπεζας και Πρόεδρο του Δ.Σ. Ως εκ ετούτου βρίσκεται προ απωλειών της τάξης των 2,3 δις. ευρώ. Και ενώ η διακράτηση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και ως στοιχείου ασφαλιστικής τοποθέτησης, αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για τη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου και μάλιστα εξίσου σημαντικό με αυτό των τραπεζών, δεν έχει ληφθεί καμία πρόνοια ανακεφαλαιοποίησής τους.

«Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, θεσμικοί επενδυτές από τη φύση τους, διατηρούν στα χαρτοφυλάκιά τους Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) ή άλλων κρατών μελών της Ε.Ε., μετοχές ή άλλους τίτλους εισηγμένους στο ελληνικό ή στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ή έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα για ιδιόχρηση ή για εκμετάλλευση. Το σύνολο των επενδύσεων αυτών σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα τόσο λόγω της απομειώσεις της αξίας τους όσο και λόγω της απουσίας απόδοσης από την εκμετάλλευσή τους». Αυτά υπογραμμίζει μιλώντας στο «Banker’s Review» η Mυρτώ Χαμπάκη, Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων και Θεμάτων Kλάδου Ζωής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε).

Από την πλευρά των ασφαλίτικων εταιρειών τονίζεται ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες ήταν ανέκαθεν πρόθυμες να συνεισφέρουν έμπρακτα για τη στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας και αυτό έπραξαν για ακόμα μια φορά με τη συμμετοχή τους στο μηχανισμό του PSI. Και για το λόγο αυτό θεωρούν θεμιτό , «να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της ασφαλιστική αγοράς στο μέγιστο δυνατό βαθμό, προκειμένου η ασφαλιστική αγορά να προστατευθεί επαρκώς».

Τα αιτήματα της Ε.Α.Ε.Ε. στηρίχθηκαν πάνω σε τρεις βασικούς άξονες : τον λογιστικό, το φορολογικό και τέλος τον Εποπτικό.


Πότε και πως θα εγγράφουν οι ζημίες
Όσον αφορά στο λογιστικό χειρισμό του PSI, προκειμένου να αποφευχθεί η καταγραφή του συνόλου της ζημιάς που θα προκύψει από την απομείωση της ονομαστικής αξίας των ομολόγων εντός του 2012, η Ε.Α.Ε.Ε. αιτήθηκε τηΝ σταδιακή  λογιστικοποίηση της ζημιάς σε χρονικό ορίζοντα 10 ετών. Σημειώνεται πως με βάση την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται αφενός, είτε η σύγκληση γενικής συνέλευσης κάθε εταιρίας της οποίας το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων έχει γίνει κατώτερο του μισού του μετοχικού της κεφαλαίου, εντός εξαμήνου, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση τηςή υιοθέτηση άλλου μέτρου και αφετέρου η λύση της ανωνύμου εταιρίας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας καταστεί μικρότερο από 1/10 του μετοχικού της κεφαλαίου.

«Δυστυχώς τα αιτήματα αυτά δεν ικανοποιήθηκαν λόγω του γεγονότος ότι το Υπ. Οικονομικών, σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών του, δεν μπορεί να παρέμβει στα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα αλλά μόνο στο Ελληνικό Λογιστικό σχέδιο και μια μονομερής παρέμβαση θα είχε σαν αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση της αγοράς» εξηγεί η Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Με αυτά τα δεδομένα η Ένωση διερευνά άλλες εναλλακτικές τροποποιήσεις στην υφιστάμενη νομοθεσία προκειμένου υπερβεί αυτό το εμπόδιο.

Όσον αφορά στο φορολογικό χειρισμό του PSI, το βασικό αίτημα της Ε.Α.Ε.Ε. αφορούσε στη φορολογική αναγνώριση της ζημιάς, αποτιμητικής ή πραγματοποιηθείσας, που προκύπτει από το PSI και στη δυνατότητα μεταφοράς της φορολογικής αυτής ζημίας μέχρι εξαντλήσεώς της. Το αίτημα αυτό ικανοποιήθηκε με σχετική διάταξη του Ν.4046 / 2012 η οποία επιτρέπει την έκπτωση της ζημιάς σε ίσες δόσεις, από τα ακαθάριστα έσοδα των διαχειριστικών περιόδων που μεσολαβούν μέχρι τη λήξη των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που δόθηκαν σε ανταλλαγή.

Ζήτημα γεννάται βέβαια και σε σχέση με τα εποπτικά κεφάλαια των ασφαλίτικων μετά και τις ιδιαίτερα αυστηρές προβλέψεις των κανονισμών Solvency ΙΙ

Οι ασφαλίτικες αιτήθηκαν την παράταση της ισχύουσας ειδικής ρύθμισης για την αποτίμηση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και για τη χρήση του 2012 και η

Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος που έχει αναλάβει πλέον τον εποπτικό ρόλο στην ελληνική αγορά «έχει δείξει θετική πρόθεση για την αντιμετώπιση του εποπτικού χειρισμού του PSI και αναμένεται ανακοίνωση της μέσα στις επόμενες ημέρες» αναφέρουν κύκλοι της αγοράς.

Την ίδια ώρα ο αναπόφευκτος περιορισμός των παροχών της Κοινωνικής Ασφάλισης στην χώρα και η μεγάλη μείωση των συντάξεων ανοίγει τον δρόμο για την δημιουργία συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών σχημάτων και συγκεκριμένα για Επαγγελματικά Ταμεία και «προγράμματα ειδικών προδιαγραφών» αλλά και γενικότερα   για μια συνολική επανεξέταση των δομών και των λειτουργιών της ιδιωτικής ασφάλισης στη  χωρά.

Χαρακτηριστική η τοποθέτηση τουΑλέξανδρου Σαρρηγεωργίου CEO της EFG Eurolife Insurance σε πρόσφατο συνέδριο σύμ,φωνα με την οποία η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τον κρατικό τομέα. «Εάν δεν υπάρξει συμπληρωματική αποταμίευση για τις συντάξεις, αποταμίευση που θα προκύψει μόνο αν δοθούν συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα στο 2ο και 3ο Πυλώνα, (επαγγελματική και ιδιωτική ασφάλιση) τότε οι επόμενες γενιές θα αντιμετωπίσουν σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσης».

Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκεται το Επικουρικό Κεφαλαίο Αυτοκινήτων
Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκεται το Επικουρικό Κεφαλαίο Αυτοκινήτων των ασφαλιστικών εταιρειών με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία να δείχνουν υποχρεώσεις του ξεπερνούν τα 700 εκατ. όταν τα ετήσια έσοδά του ανέρχονται περίπου στο ποσό των 72 εκατ.

Η εικόνα αυτή εκτιμάται ότι έχει επιδεινωθεί περαιτέρω τους τελευταίους μήνες καθώς εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα κυκλοφορούν πλέον ανασφάλιστα εξαιτίας των οικονομικών δυσχερειών των ιδιοκτητών τους ενώ σημαντικότατες απώλειες εσόδων σημειώνονται και από την κατάθεση πινακίδων στην οποία προβαίνουν ιδιοκτήτες που αδυνατούν πλέον να τα συντηρήσουν. Σημειώνεται πως καθώς πολλά εξ’ αυτών αφορούν αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού μεγάλη είναι και η απώλεια από το ασφάλιστρο.

Εκτιμάται πως από το Δεκέμβριο του 2011 έως τις αρχές του 2012 κατατέθηκαν 370.000 πινακίδες ιδιωτικής χρήσης στις εφορίες ενώ από το 2009 έχουν κατατεθεί πινακίδες 750.000 οχημάτων ιδιωτικής χρήσης. Την ίδια  ώρα η εκτίμηση για τον αριθμό των ανασφάλιστων εν κυκλοφορία οχημάτων κάνει λόγο για ένα εκατομμύριο οχήματα.

Η έξοδος από την κυκλοφορία τόσων πολλών οχημάτων αλά και ο περιορισμός των μετακινήσεων εξαιτίας της ανόδου της τιμής των καυσίμων και των  υπολοίπων επιβαρύνσεων που συνεπάγεται, είχαν πάντως και ευρετική επίπτωση στα αποτελέσματα των εταιρειών αφού μειώθηκαν σημαντικά τα ατύχημα και κατά συνέπεια και οι αποζημιώσεις που καταβάλλουν για ζημίες

Banker's Review (T. 027)
« 1 2 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778