Banker's Review Online - Τα προγράμματα διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για επιτυχία

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Retail Banking

Τα προγράμματα διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για επιτυχία

18 Ιουλίου 2013 | 13:12 Γράφει ο Λεωνίδας  Μελίδης Topics: SME's,Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

Αισιοδοξία εμπνέουν τόσο τα προγράμματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ξεκίνησαν, όσο και αυτά που αναμένεται να ανακοινωθούν.

Τα προγράμματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτά που ήδη είναι στο στάδιο της εφαρμογής τους (Επιχειρηματική επανεκκίνηση ΤΕΠΙΧ, Έκδοση εγγυητικών επιστολών) καθώς επίσης και εκείνα τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα (Αγροτική επιχειρηματικότητα, Νησιωτική επιχειρηματικότητα) συμπεριλαμβάνουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για απόλυτη επιτυχία, ενδεικτικά:

1. Ύπαρξη ενός ενιαίου πλαισίου και ενός μόνο φορέα στον οποίο απευθύνονται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πολλές δομές στήριξης που επικαλύπτονται, με αποτέλεσμα να καθίστανται  αποτρεπτικές για τη συμμετοχή τους.
2. Μειωμένο επιτοκιακό κόστος
3. Κάλυψη των πάσης φύσεως χρηματοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων (κεφάλαια κίνησης, μέσο-μακροπρόθεσμα δάνεια, εγγυήσεις)
4. Ανάλωση των χρηματοδοτήσεων αποκλειστικά για τους σκοπούς που προκύπτουν από το Business Plan των επιχειρήσεων ή τις ειδικές τους ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης ή / και  επενδυτικές δράσεις.

Ο αντίκτυπος των προγραμμάτων στην οικονομία
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχουν σαν αφετηρία το κύριο χαρακτηριστικό τους, δηλαδή  την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και μάλιστα στα πιο ζωντανά  κύτταρα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Επακόλουθα, στη συνέχεια λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για το σύνολο της οικονομίας συνεισφέροντας :
1. Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω νέων επιχειρήσεων και ενδυνάμωσης των υφισταμένων.
2. Στην ενδυνάμωση της απασχόλησης μέσω της διατήρησης αλλά και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
3. Στον εκσυγχρονισμό εξοπλισμού και υπηρεσιών και επακόλουθα μείωση λειτουργικού κόστους.
4. Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
5. Στον προσανατολισμό πωλήσεων σε αγορές του εξωτερικού.

Η στρατηγική της Attica Bank
Η Attica Bank έχει καθιερωθεί στην αγορά ως μια ευέλικτη τράπεζα, εξειδικευμένη στην τραπεζική των επιχειρήσεων, και κυρίως των μικρομεσαίων. Η τεχνογνωσία,  η εξειδίκευση, το ανθρώπινο δυναμικό και η συνεπής σχέση με τους πελάτες της αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της.

Κάνοντας πράξη την επιδίωξή της για την ουσιαστική στήριξη της ελληνικής οικονομίας, εντός του 2012 η τράπεζα ενέκρινε την συντριπτική πλειοψηφία των αιτημάτων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (94%). Όσον αφορά την εξέλιξη των μεγεθών για το 2012, συνολικά χορηγήθηκαν 165 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων τα 24 εκατ. ευρώ αφορούσαν νέες συνεργασίες ήτοι ποσοστό 14%. Παρά τη μείωση στο σύνολο των χορηγηθέντων δανείων, η αύξηση σχεδόν 6% στο τομέα των νέων συνεργασιών σε σχέση με τη χρήση του 2011 δείχνει το πόσο σημαντική στήριξη παρείχε η τράπεζα στις επιχειρήσεις σε μία δύσκολη χρονικά περίοδο.

Επιπλέον, το 2012 η  Attica Bank, με τον ειδικό ρόλο του Ενδιάμεσου Φορέα Υποστήριξης, στάθηκε στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που παρά το δυσχερές οικονομικό κλίμα, υλοποίησαν επενδύσεις εκσυγχρονισμού στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των χορηγήσεων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο τέλος του 2012. Τονίζεται ότι η κατανομή με βάση τον κλάδο είναι δυναμική, δηλαδή μεταβάλλεται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς αλλά και τη στρατηγική της τράπεζας.

Banker's Review (T. 033)

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778