Banker's Review Online - Γιάννης Τσακίρης: Σημαντικές οι ευκαιρίες χρηματοδότησης Μ.μ.Ε

Σάββατο, 30 Μαΐου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Investments

Γιάννης Τσακίρης: Σημαντικές οι ευκαιρίες χρηματοδότησης Μ.μ.Ε

10 Απριλίου 2013 | 15:47 Γράφει η Έλενα  Ερμείδου Topics: Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

Γιάννης Τσακίρης, Επικεφαλής Νοτιοανατολικής Ευρώπης, European Investment Fund

Ο Γιάννης Τσακίρης, Επικεφαλής Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (European Investment Fund), μέλους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μίλησε στο Banker’s Review για τη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τις πολλαπλές δράσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει.

Banker’s review:  Ποιες είναι οι δραστηριότητες του European Investment Fund;
Γιάννης Τσακίρης:
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συστήθηκε το 1994 για την παροχή βοήθειας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Μέτοχοι του Ταμείου είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με την οποία αποτελούν τον «όμιλο ΕΤΕπ», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Tο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων παρέχει επιχειρηματικό κεφάλαιο στις ΜΜΕ μέσω εξειδικευμένων εταιρειών παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture Capital Funds) ιδίως στις νέες εταιρείες και στις επιχειρήσεις τεχνολογικού προσανατολισμού. Παρέχει επίσης εγγυήσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (όπως τράπεζες) για την κάλυψη των δανείων τους προς τις ΜΜΕ.

Tο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα: δεν χορηγεί δάνεια και επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις, ούτε επενδύει άμεσα σε εταιρείες. Αντίθετα λειτουργεί μέσω τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ενδιαμέσων. Χρησιμοποιεί είτε δικούς του πόρους είτε τους πόρους που προέρχονται από την ΕΤΕπ ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και Κράτη Μέλη όπως γίνεται με το πρόγραμμα JEREMIE.

Ποιος θα είναι ο ρόλος των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσα στα επόμενα χρόνια;
Τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα παίξουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο ειδικά στις χρηματοδοτήσεις μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Υπάρχει η τάση όσον αφορά τις ΜΜΕ και ειδικά στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 να χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τέτοια εργαλεία αντί των επιδοτήσεων. Οι βασικοί λόγοι είναι ότι με τα εργαλεία αυτά επιτυγχάνεται μόχλευση και άρα μεγαλύτερα ποσά στους τελικούς δικαιούχους και ότι τα κεφάλαια αυτά είναι ανακυκλώσιμα, δηλαδή επιστρέφουν κάποια στιγμή στον προϋπολογισμό του κράτους.

Η Ελλάδα είναι σήμερα σε θέση να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες;
Ακριβώς, η Ελλάδα είναι σε θέση και πρέπει να αξιοποιήσει τέτοιες ευκαιρίες γιατί πολύ απλά τα χρηματοδοτικά εργαλεία προσφέρουν ρευστότητα στις ΜΜΕ καθώς χρηματοδοτούν και κεφάλαιο κίνησης.

Ποια είναι τα κριτήρια προσβασιμότητας στα εργαλεία αυτά και ποιοι επιχειρηματικοί κλάδοι είναι «οι τυχεροί»;
Όλες οι ΜΜΕ που εμπίπτουν στο ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι επιλέξιμες για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Βέβαια ορισμένα προϊόντα στοχεύουν σε συγκεκριμένους κλάδους. Για τα δάνεια JEREMIE, όλες οι ΜΜΕ είναι επιλέξιμες. Ωστόσο η εταιρεία και το επιχειρηματικό της πλάνο θα πρέπει να είναι βιώσιμα. Όπως γνωρίζετε, σε κάθε δάνειο JEREMIE συμμετέχει κατά 50% και η τράπεζα που έχει και την ευθύνη της επιλογής. Όσον αφορά τα Venture Capitals, αυτά απευθύνονται σε ΜΜΕ του κλάδου πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Είστε διαχειριστής του JEREMIE. Πείτε μας τι έχει κερδίσει η Ελλάδα μέσα από αυτό το πρόγραμμα και τι βοήθεια μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις;
Καταρχήν, μέσα από το πρόγραμμα αυτό καταφέραμε να ιδρύσουμε 4 εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, Venture Capital δηλαδή, για ΜΜΕ στον κλάδο της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, που σημαίνει ότι περίπου Ευρώ 70 εκατ. είναι διαθέσιμα να χρησιμοποιηθούν στο μετοχικό κεφάλαιο τέτοιων εταιρειών. Σημαντικό επίσης είναι ότι από τα παραπάνω κεφάλαια, πάνω από Ευρώ 20 εκατ. προέρχονται από ιδιώτες.

Αυτό είναι και η μόχλευση που σας προανέφερα.  Όσον αφορά τα δάνεια JEREMIE, είναι πάρα πολύ σημαντικό να σημειώσω ότι τον τελευταίο καιρό και εν μέσω ουσιαστικά μηδενικής ρευστότητας, περίπου Ευρώ 60 εκατ. δόθηκαν από τις συμμετέχουσες τράπεζες σε νέα δάνεια προς περίπου 1.300 ΜΜΕ.

Πόσο ελκυστική είναι η Ελλάδα σήμερα για τέτοιες επενδύσεις και ποιος ο ρόλος του Ταμείου σε αυτό το πλαίσιο;
Ένας βασικός στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων σε ένα Κράτος Μέλος, δεν είναι μόνο η παροχή χρηματοδοτήσεων προς τις ΜΜΕ αλλά και η εγκαθίδρυση των διεθνών πρακτικών μεταξύ των φορέων - «best market practices» όπως λέμε σε τέτοιου είδους προϊόντα - έτσι ώστε η Ελλάδα να είναι ελκυστική και σε ιδιωτικά κεφάλαια είτε από το εσωτερικό, είτε από το εξωτερικό.

Banker's Review (T. 031)

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778