Banker's Review Online - Τι θα δαπανήσουν οι τράπεζες για την πληροφορική το 2013;

Κυριακή, 21 Απριλίου 2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Operations and IT

Τι θα δαπανήσουν οι τράπεζες για την πληροφορική το 2013;

21 Μαρτίου 2013 | 09:31 Γράφει η Ισαβέλλα  Ζαμπετάκη Topics: Special Reports,Επενδύσεις,Πληροφορική

Πρόσφατη έρευνα της Deutsche Bank καταλήγει, μεταξύ άλλων, στο συμπέρασμα ότι το μεγάλο ύψος επενδύσεων πληροφορικής δεν εγγυάται από μόνο του την άντληση επιχειρηματικής αξίας και υπογραμμίζει τη σημασία του αποτελεσματικού IT management.

Η επίσημη πληροφόρηση σχετικά με τις δαπάνες πληροφορικής του χρηματοοικονομικού τομέα είναι περιορισμένη. Οι περισσότερες εταιρείες δεν δημοσιοποιούν τα έξοδα αυτά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών εταιρειών όπως οι Gartner, Forrester και Celent, οι συνολικές δαπάνες πληροφορικής των τραπεζών για το 2013 θα κυμανθούν παγκοσμίως μεταξύ 270 και 460 δις δολ.

Ο τραπεζικός κλάδος “πρωταθλητής” σε επενδύσεις ΙΤ
Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δαπάνες σε πληροφορική απ’ ότι οποιοσδήποτε άλλος κλάδος. Σύμφωνα με έρευνα της Forrester, οι τράπεζες δαπανούν το 7,3% των εσόδων τους στο ΙΤ, ενώ ο μέσος όρος για κλάδους πλην του χρηματοοικονομικού διαμορφώνεται στο 3,7%. Και άλλες πηγές επιβεβαιώνουν το υψηλό, συγκριτικά, επίπεδο των δαπανών ΙΤ των τραπεζών.

Σύμφωνα με την McKinsey, τα κόστη ΙΤ των τραπεζών κυμαίνονται μεταξύ 4,7 και 9,4% των εσόδων τους. Οι λόγοι για εντονότερη χρήση του ΙΤ στον τραπεζικό τομέα είναι πολλαπλοί. Οι χρηματοικονομικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις οι οποίες και μεταφράζονται σε κόστη πληροφορικής, χωρίς να αποφέρουν κάτι σε έσοδα. Οι τράπεζες έχουν επίσης μεγάλη ανάγκη για τεχνολογία τόσο για τη λειτουργία του back-office τους, όσο και για τα κανάλια διανομής. 

Υψηλότερο το κόστος για τις ευρωπαϊκές τράπεζες
Σύμφωνα με έρευνες της Boston Consulting Group (BCG), το κόστος των δαπανών ΙΤ σε συνάρτηση με τα έσοδα είναι υψηλότερο για τις ευρωπαϊκές τράπεζες (10,5%) απ’ ότι για το σύνολο των τραπεζών παγκοσμίως (7,3%). Τα δεδομένα της BCG αφορούν ένα δείγμα μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών. Το κόστος των αμερικανικών τραπεζών, σύμφωνα με υπολογισμούς της Forrester, αντιστοιχούσε στο 6,2% των εσόδων τους το 2010. Η διαφορά στα ποσοστά αυτά δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα υψηλότερα κόστη ΙΤ, αλλά μπορεί και να οφείλεται σε διαφορές που έχουν να κάνουν με τον παρονομαστή όπως, για παράδειγμα, ότι οι αμερικάνικες τράπεζες είναι γενικότερα πιο κερδοφόρες από τις ευρωπαϊκές.

Σχετικά υψηλό μισθολογικό επίπεδο
Ένα μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού ΙΤ των τραπεζών αφορά τους μισθούς του προσωπικού της Διεύθυνσης Πληροφορικής. Στις αμερικάνικες τράπεζες, για παράδειγμα, το 26% του προϋπολογισμού πληροφορικής πηγαίνει σε μισθούς. Το σχετικό ποσοστό σε άλλους κλάδους κυμαίνεται στο 20%. Υπάρχουν, ωστόσο, και κλάδοι όπου το ποσοστό αυτό είναι ψηλότερο: εκπαίδευση και κοινωνικές υπηρεσίες (44%), βιομηχανικά προϊόντα (34%), ασφαλιστικός κλάδος (29%) και φαρμακευτικές (29%). 

Διαφορές σε επίπεδο δομής κόστους
Στοιχεία της Forrester δείχνουν ότι οι δαπάνες για μισθούς του προσωπικού πληροφορικής παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ διαφορετικών χωρών. Σε αντίθεση με τις αμερικάνικες τράπεζες, όπου το 26% των δαπανών ΙΤ σχετίζονται με τους μισθούς, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στο 37% στην Αγγλία, στο 34% στη Γερμανία και στο 27% στη Γαλλία.  Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η Γαλλία δείχνει να βασίζεται σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών σε μεγαλύτερο βαθμό, αφιερώνοντάς τους το 14% του προϋπολογισμού ΙΤ, σε σύγκριση με το 8% των βρετανικών τραπεζών και το 9% των γερμανικών τραπεζών.

Συνυπολογίζοντας και τις υπηρεσίες ΙΤ third-party και τύπου “XaaS,” το ποσοστό διαμορφώνεται στο 32% για τις γαλλικές τράπεζες, στο 22% για τις βρετανικές και στο 24% για τις γερμανικές.  Τα στοιχεία της Boston Consulting Group για το 2009 έδειχναν ότι τα κόστη του outsourcing κυμαίνονταν μεταξύ 19 και 22% του συνολικού προϋπολογισμού πληροφορικής και ότι μόνο οι τράπεζες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης επωφελούνταν χαμηλότερων επιπέδων μισθών, χωρίς να στρέφονται στην αγορά εξωτερικών υπηρεσιών.

Οι δομές του κόστους Πληροφορικής παρουσιάζουν διαφορές και σε άλλα επίπεδα. Για παράδειγμα, οι αμερικάνικες τράπεζες δαπανούν περισσότερα σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (18%) απ’ ότι οι ευρωπαϊκές (6-10%). Δείχνουν επίσης να δαπανούν περισσότερα σε λογισμικό. Ωστόσο, οι επιμέρους κατηγορίες στις οποίες αναλύεται το κόστος δεν είναι πάντα απόλυτα συγκρίσιμες.

Μισθολογικές διαφορές στην Ευρώπη
Τα κόστη προσωπικού επηρεάζονται από τους μισθούς των ειδικοτήτων του ΙΤ. Δεδομένα της Boston Consulting Group προτείνουν ότι οι γερμανικές τράπεζες έχουν το δεύτερο υψηλότερο κόστος ανά εσωτερικό υπάλληλο ΙΤ στην Ευρώπη. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο μέσος όρος του αντίστοιχου ποσού στη Γαλλία, την Ολλανδία και την Ελβετία. Ωστόσο, οι συνολικές δαπάνες για το προσωπικό πληροφορικής δεν εξαρτώνται μόνο από το κόστος ανά εσωτερικό υπάλληλο, αλλά και από την έκταση του outsourcing.  

Τα κόστη ως επένδυση
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες επενδύουν το ένα τρίτο σχεδόν του προϋπολογισμού πληροφορικής σε έργα που αποσκοπούν σε αλλαγές. Τα έργα αυτά εστιάζουν σήμερα στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών για την εξυπηρέτηση του πελάτη. Το υπόλοιπο 70% του προϋπολογισμού αφορά τα κόστη λειτουργίας της τράπεζας.  

Όσον αφορά την απόδοση μιας επένδυσης σε πληροφορική, σχετική έρευνα της McKinsey καταγράφει ότι οι υψηλές επενδύσεις σε ΙΤ δεν αυξάνουν απαραίτητα την επιχειρηματική αξία που αντλεί η τράπεζα από την πληροφορική. Αποτελεί μάλιστα έκπληξη το γεγονός ότι οι τράπεζες με τα καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα έχουν χαμηλότερο επίπεδο δαπανών ΙΤ. Η ίδια έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα του IT management είναι εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη σημασία προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Banker's Review (T. 031)

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778