Banker's Review Online - Διαχωρισμός Λιανικής και Επενδυτικής Τραπεζικής

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Strategy and Development

Διαχωρισμός Λιανικής και Επενδυτικής Τραπεζικής

17 Ιανουαρίου 2013 | 09:49 Γράφει το Banker's Review  Team Topics: Investments

Τον δρόμο του τραπεζικού διαχωρισμού της λιανικής με την επενδυτική τραπεζική που έχουν ήδη εφαρμόσει η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ, φαίνεται ότι θέλει να ακολουθήσει και η Ευρώπη με τη σχετική έκθεση της επιτροπής Λιικάνεν που υποστηρίζει ο αρμόδιος Επίτροπος Μισέλ Μπαρνιέ.

Σκοπός της έκθεσης που συνέταξε η ομάδα εμπειρογνωμόνων του Φιλανδού κεντρικού τραπεζίτη δεν είναι άλλος από τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα μέσω του διαχωρισμού των αμιγώς τραπεζικών δραστηριοτήτων από τις «ριψοκίνδυνες» επενδυτικές δραστηριότητες.

Η βασική πρόταση προς την κατεύθυνση αυτή είναι ο διαχωρισμός να καθίσταται υποχρεωτικός στους ομίλους όπου οι δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής αντιστοιχούν στο 15% - 25% του συνολικού ενεργητικού τους ή ξεπερνούν σε αξία τα 100 δισ. ευρώ. Οι δυο τραπεζικές μονάδες θα εποπτεύονται ξεχωριστά και θα υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας, ενώ προβλέπονται και δυο σημαντικές εξαιρέσεις που θα επιτρέπουν στις μονάδες λιανικής τραπεζικής να εξυπηρετούν εταιρικούς πελάτες και να χρηματοδοτούν έτσι την πραγματική οικονομία.

Αυτές αφορούν στη χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων για λόγους αντιστάθμισης κινδύνου και για διαχείριση παθητικού, καθώς και στην αναδοχή εκδόσεων μετοχών και ομολόγων. Σημαντική είναι η πρόταση για χορήγηση των μπόνους στα υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη υπό τη μορφή τραπεζικών ομολόγων (αντί μετοχών), καθώς τα ομόλογα είναι οι πρώτοι τίτλοι των οποίων η αξία εξανεμίζεται σε περίπτωση κατάρρευσης της τράπεζας.

Παρουσιάζοντας την έκθεση, ο Επικεφαλής της επιτροπής και κεντρικός τραπεζίτης της Φινλανδίας, Έρκι Λιικάνεν, σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε στις Βρυξέλλες με τον αρμόδιο Επίτροπο, Μισέλ Μπαρνιέ, δήλωσε τα εξής: “Πιστεύω ότι αν εφαρμοστούν οι προτάσεις μας θα φτιάξουν ένα ασφαλέστερο, σταθερότερο και αποτελεσματικότερο τραπεζικό σύστημα που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών, την ευρωπαϊκή οικονομία και την εσωτερική αγορά”.

Το πλαίσιο της μεταρρύθμισης
Ο επίτροπος Μπαρνιέ έκανε λόγο για «σημαντικές υποδείξεις» τις οποίες δεσμεύθηκε ότι θα εξετάσει σε βάθος, άφησε όμως να εννοηθεί ότι η μετουσίωσή τους σε δεσμευτικές ρυθμίσεις δεν αποτελεί προτεραιότητα, με την Κομισιόν να εστιάζει στην παρούσα φάση στο project της τραπεζικής ένωσης αλλά και στην ενσωμάτωση στην κοινοτική νομοθεσία των ρυθμίσεων της Βασιλείας ΙΙΙ για την κεφαλαιακή επάρκεια.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η έκθεση Λιικάνεν δείχνει ότι η Ευρώπη ετοιμάζεται να ακολουθήσει τον δρόμο που χάραξαν οι ΗΠΑ (με τον κανόνα Βόλκερ που θέτει αυστηρούς περιορισμούς στις χρηματοοικονομικές πράξεις που μπορούν να διενεργούν οι τράπεζες για λογαριασμό τους) και η Βρετανία, όπου πέρυσι η λεγόμενη επιτροπή Βίκερς επίσης πρότεινε αντίστοιχο διαχωρισμό μεταξύ επενδυτικής και λιανικής τραπεζικής.

Η έκθεση της επιτροπής Λιικάνεν, σύμφωνα με τον Μπαρνιέ, υπογραμμίζει τις ιδιαίτερα ριψοκίνδυνες δραστηριότητες ορισμένων τραπεζών και προτείνει μέτρα που θα τις υποχρεώνει να λειτουργούν προς το συμφέρον των πελατών τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη της την έκθεση αυτή, στο σχεδιασμό των επόμενων δράσεών της. Οι προτάσεις θα εξεταστούν σε συνδυασμό με τις προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, τις οποίες έχει ήδη καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Οι συνέπειες του διαχωρισμού
Σύμφωνα με στελέχη της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, η ενδεχόμενη διάσπαση του τραπεζικού συστήματος στην αμιγώς λιανική και επενδυτική δραστηριότητα θα έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Η μεγαλύτερη επίπτωση θα είναι ουσιαστικά η κατάργηση των συνεργιών των δύο κλάδων καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι υπηρεσίες και τα προϊόντα τους προσφέρονται ταυτόχρονα στον ίδιο πελάτη (πωλήσεις cross selling). Αυτό θα οδηγήσει μοιραία σε μείωση του όγκου συναλλαγών των τραπεζών, της μόχλευσης και κατ’ επέκταση των κερδών τους. Επίσης επειδή η κάθε τραπεζική οντότητα θα πρέπει να λειτουργεί ξεχωριστά, αυτό θα αυξήσει δυσανάλογα τα λειτουργικά και διοικητικά της κόστη ενώ θα γίνει πολύ πιο δύσκολη η επίτευξη των στόχων κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανησυχούν και οι ευρωπαίοι τραπεζίτες
Ανησυχίες ότι τα οφέλη από την υφιστάμενη προσέγγιση διαφοροποίησης των τραπεζών, η οποία απεικονίζεται στο τραπεζικό πρότυπο της Ευρώπης, δεν μπορούν να διατηρηθούν για όλες τις τράπεζες, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας Γκ. Ραβέ. “Ανησυχούμε ότι τα οφέλη από την υφιστάμενη προσέγγιση διαφοροποίησης των τραπεζών, η οποία απεικονίζεται στο τραπεζικό πρότυπο της Ευρώπης, δεν μπορούν να διατηρηθούν για όλες τις τράπεζες», δήλωσε ο κ. Ραβέ αναφερόμενος στην έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων Λιικάνεν (High Level Expert Group) σχετικά με τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα.

“Η πρόταση για νομικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων επενδυτικής τραπεζικής των μεγαλύτερων τραπεζών σε χωριστό μέρος της τραπεζικής δομής, προκαλεί προβληματισμό”, προσθέτει, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Η ΕΤΟ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τις συστάσεις και τον αντίκτυπό τους στην τραπεζική αγορά της ΕΕ, και κατ’ επέκταση στη συνοχή της ενιαίας αγοράς. “Η ομάδα προτείνει μια νέα προσέγγιση συνδυασμού των μεταρρυθμιστικών μοντέλων των Vickers και Volker. Θα χρειαστούμε χρόνο να αναλύσουμε τις συνέπειες αυτής της πρότασης. Μια επαρκής περίοδος διαβούλευσης καθώς και αξιολόγηση του αντίκτυπου των προτάσεων είναι επομένως ουσιαστική», δήλωσε ο κ. Ραβέ.

Αναφέρεται, τέλος, ότι οι τράπεζες της Ευρώπης που εκπροσωπούνται από την ΕΤΟ, θα μελετήσουν προσεκτικά την πρόταση μεταρρύθμισης της ομάδας εμπειρογνωμόνων ώστε να κατανοήσουν τον πλήρη αντίκτυπο που μπορεί να έχει και το κατά πόσον έρχεται σε αντίθεση με οποιαδήποτε ρυθμιστική διαδικασία μεταρρύθμισης που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η επιτροπή Λιικάνεν
Η επιτροπή Λιικάνεν αποτελείται από υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονες και συστάθηκε το Νοέμβριο του 2011, μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός της είναι να διερευνήσει εάν παράλληλα με τη μεταρρύθμιση των κανόνων που διέπουν το τραπεζικό σύστημα χρειάζονται και άλλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η κύρια εντολή που έχει δοθεί προς την ομάδα Λιικάνεν είναι να κάνει προτάσεις για διαρθρωτικές αλλαγές που θα έκαναν πιο ασφαλή το χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρώπης.

Banker's Review (T. 030)

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778