Banker's Review Online - Οι Προοπτικές του Τραπεζικού Κλάδου το 2013

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Strategy and Development

Οι Προοπτικές του Τραπεζικού Κλάδου το 2013

21 Μαρτίου 2013 | 09:09 Γράφει το Banker's Review  Editor Topics: Analysis,Management,Risk Management

Η Deloitte δημοσίευσε τις Προοπτικές του Τραπεζικού Κλάδου για το 2013, μια έκδοση η οποία εξετάζει μια σειρά από αλληλένδετα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα στελέχη του τραπεζικού τομέα το νέο έτος.

Σε αυτό το έτος το τραπεζικό περιβάλλον θα χρειαστεί τόσο να αναλύσει τις προκλήσεις του παρελθόντος όσο και να προετοιμαστεί για τις επερχόμενες προκλήσεις. Η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσιάζει ενδείξεις συνεχιζόμενης ανάκαμψης, με τα ποσοστά ανεργίας να συνεχίζουν να έχουν μια αργή πτώση και τη στεγαστική αγορά να δείχνει σημεία βελτίωσης. Παρόλα αυτά, αναμένεται σύντομα να εμφανιστεί η ανάγκη αντιμετώπισης των δημοσιονομικών προκλήσεων για την αμερικανική οικονομία και τα σχετικά μέτρα μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ζημιά στην ανάκαμψη.

Συγχρόνως, η αποδυνάμωση της Ευρωπαϊκής οικονομίας συνεχίζεται. Παρά τα μέτρα που λαμβάνονται στην Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται μακροχρόνια η οικονομική αστάθεια. Τα ζητήματα που εξετάζονται στη συγκεκριμένη έκδοση παρουσιάζονται από τα πιο κρίσιμα και ταχέως εξελισσόμενα σε εκείνα που θεωρούνται ως οι πιο διαχρονικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες των τραπεζών.

Θεμελιώδη ζητήματα
Η λήψη δύσκολων αποφάσεων για το πεδίο ανταγωνισμού
Ως επακόλουθο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι αμερικανικές τράπεζες έβαλαν σε καθεστώς αναμονής τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ενώ παράλληλα περίμεναν τη διαδικασία αναμόρφωσης των ρυθμιστικών κανόνων του κλάδου. Τώρα που ο αντίκτυπος αυτών των αλλαγών γίνεται κατανοητός, οι τραπεζίτες αναμένεται να επικεντρωθούν σε νέες στρατηγικές που θα κάνουν τις τράπεζες πιο ανταγωνιστικές στο μέλλον. 

Δημιουργία «δεδομενο-κεντρικής» οργάνωσης
Οι αυξημένες απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών, οι αλλαγές στις προτιμήσεις των πελατών και η διάθεση των διοικήσεων των τραπεζών για ευκαιρίες ανάπτυξης έχουν σαν κοινό στοιχείο την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας δεδομένων και την ανάγκη διαχείρισης αυτών. Η αποδοτική και δημιουργική αξιοποίηση των τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων που οι τράπεζες διαθέτουν μπορεί να αναδειχθεί ως το κριτήριο που θα ξεχωρίσει τους νικητές από τους ηττημένους.

Επιχειρησιακές λειτουργίες
Ξανακερδίζοντας την εμπιστοσύνη
Η καλή εξυπηρέτηση των πελατών δεν αποτελεί πλέον απλώς ορθή εφαρμογή τραπεζικών εργασιών, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση από την πλευρά των ρυθμιστικών αρχών. Εν μέσω της υπάρχουσας πραγματικότητας με την πληθώρα ομοιόμορφων τραπεζικών προϊόντων να παρέχονται από τις τράπεζες, οι ηγέτες των τραπεζών πρέπει να εστιάσουν στην διαφοροποίηση των προϊόντων τους και στην παροχή άριστης εξυπηρέτησης πελατών το 2013.

Επενδύσεις σε βελτιωμένες λειτουργίες μειωμένου κόστους
Οι στρατηγικές που βασίζονται σε χρήση νέας τεχνολογίας κερδίζουν έδαφος όσον αφορά στην βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Το cloud computing γίνεται ολοένα και περισσότερο αποδεκτό σαν πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών εντός της τραπεζικής βιομηχανίας. Οι τεχνολογικές πλατφόρμες που υποστηρίζουν σημαντικές, μη στρατηγικής σημασίας εργασίες αναμένεται ότι θα αναληφθούν από τρίτους, μέσω software (SaaS – Software as a Service) και μέσω άλλων πλατφορμών που θα βασίζονται στο cloud computing.

Προστασία κεφαλαίου
Συμμόρφωση: Η συνήθης προσέγγιση
Ο συνδυασμός των ενεργειών ενδυνάμωσης που προέρχονται από το CFPB (Consumer Financial Protection Bureau) και της λειτουργικότητας της συμμόρφωσης γενικότερα, πρέπει εκληφθούν από τις τράπεζες ως ευκαιρίες άντλησης καλύτερης πληροφόρησης αναφορικά με τις εντυπώσεις των πελατών, ευκαιρίες ανασχεδιασμού διαδικασιών για τη βελτίωση της πελατειακής εμπειρίας, αλλά και ευκαιρίες αντιμετώπισης της ρυθμιστικής συμμόρφωσης βάσει σχεδίου και όχι ως έκτακτης ανάγκης.

Διασφάλιση των θεμελίων που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη
Η μεγάλη αξία των δεδομένων πελατών και τα μέτρα για την αποφυγή περιστατικών απώλειας ή κλοπής αυτών, ο πιστωτικός κίνδυνος με βάση τις εμπειρίες του παρελθόντος και ο κίνδυνος του αντισυμβαλλομένου, καθιστούν τη διαχείριση κινδύνων ως ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα και για το 2013. 

Μετασχηματισμός του τρόπου παροχής των τραπεζικών υπηρεσιών
Η αντιμετώπιση νέων μεθόδων στον τομέα των πληρωμών
Οι πληρωμές μέσω κινητών συσκευών έχουν τη δυνατότητα να παρεμβληθούν στους παραδοσιακούς τρόπους πληρωμών που έχουν κυριαρχήσει στις τράπεζες. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την ανάγκη των τραπεζών να δυναμώσουν συνεργασίες νέου είδους, και με διαφορετικής μορφής εξωτερικούς συνεργάτες από εκείνους με τους οποίους συνήθως συναλλάσσονται.

Δημιουργώντας την ψηφιακή τράπεζα
Οι τραπεζίτες θα πρέπει να σκεφτούν τρόπους για να εκλογικεύσουν τα έξοδα στην τεχνολογία με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν την τράπεζα του μέλλοντος διατηρώντας παράλληλα μια αποδοτική τράπεζα του παρόντος.

Απόδοση κεφαλαίου
Αναδιαμόρφωση επιχειρησιακών δομών
Η επιστροφή του ενδιαφέροντος προς τον τραπεζικό κλάδο θα προκαλέσει κάποιες αναταράξεις που εν μέρει θα προκληθούν από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα. Ωστόσο, τα ιδρύματα που έχουν μια σαφή στρατηγική και δυνατούς ισολογισμούς θα μπορούν να αξιοποιήσουν την αναταραχή της αγοράς για να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό.

Σε αυτό το έτος το τραπεζικό περιβάλλον θα χρειαστεί τόσο να αναλύσει τις προκλήσεις του παρελθόντος όσο και να προετοιμαστεί για τις επερχόμενες προκλήσεις. Η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσιάζει ενδείξεις συνεχιζόμενης ανάκαμψης, με τα ποσοστά ανεργίας να συνεχίζουν να έχουν μια αργή πτώση και τη στεγαστική αγορά να δείχνει σημεία βελτίωσης. Παρόλα αυτά, αναμένεται σύντομα να εμφανιστεί η ανάγκη αντιμετώπισης των δημοσιονομικών προκλήσεων για την αμερικανική οικονομία και τα σχετικά μέτρα μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ζημιά στην ανάκαμψη.

Συγχρόνως, η αποδυνάμωση της Ευρωπαϊκής οικονομίας συνεχίζεται. Παρά τα μέτρα που λαμβάνονται στην Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται μακροχρόνια η οικονομική αστάθεια. Τα ζητήματα που εξετάζονται στη συγκεκριμένη έκδοση παρουσιάζονται από τα πιο κρίσιμα και ταχέως εξελισσόμενα σε εκείνα που θεωρούνται ως οι πιο διαχρονικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες των τραπεζών.

Θεμελιώδη ζητήματα
Η λήψη δύσκολων αποφάσεων για το πεδίο ανταγωνισμού
Ως επακόλουθο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι αμερικανικές τράπεζες έβαλαν σε καθεστώς αναμονής τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ενώ παράλληλα περίμεναν τη διαδικασία αναμόρφωσης των ρυθμιστικών κανόνων του κλάδου. Τώρα που ο αντίκτυπος αυτών των αλλαγών γίνεται κατανοητός, οι τραπεζίτες αναμένεται να επικεντρωθούν σε νέες στρατηγικές που θα κάνουν τις τράπεζες πιο ανταγωνιστικές στο μέλλον. 

Δημιουργία «δεδομενο-κεντρικής» οργάνωσης
Οι αυξημένες απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών, οι αλλαγές στις προτιμήσεις των πελατών και η διάθεση των διοικήσεων των τραπεζών για ευκαιρίες ανάπτυξης έχουν σαν κοινό στοιχείο την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας δεδομένων και την ανάγκη διαχείρισης αυτών. Η αποδοτική και δημιουργική αξιοποίηση των τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων που οι τράπεζες διαθέτουν μπορεί να αναδειχθεί ως το κριτήριο που θα ξεχωρίσει τους νικητές από τους ηττημένους.

Επιχειρησιακές λειτουργίες
Ξανακερδίζοντας την εμπιστοσύνη
Η καλή εξυπηρέτηση των πελατών δεν αποτελεί πλέον απλώς ορθή εφαρμογή τραπεζικών εργασιών, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση από την πλευρά των ρυθμιστικών αρχών. Εν μέσω της υπάρχουσας πραγματικότητας με την πληθώρα ομοιόμορφων τραπεζικών προϊόντων να παρέχονται από τις τράπεζες, οι ηγέτες των τραπεζών πρέπει να εστιάσουν στην διαφοροποίηση των προϊόντων τους και στην παροχή άριστης εξυπηρέτησης πελατών το 2013.

Επενδύσεις σε βελτιωμένες λειτουργίες μειωμένου κόστους
Οι στρατηγικές που βασίζονται σε χρήση νέας τεχνολογίας κερδίζουν έδαφος όσον αφορά στην βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Το cloud computing γίνεται ολοένα και περισσότερο αποδεκτό σαν πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών εντός της τραπεζικής βιομηχανίας. Οι τεχνολογικές πλατφόρμες που υποστηρίζουν σημαντικές, μη στρατηγικής σημασίας εργασίες αναμένεται ότι θα αναληφθούν από τρίτους, μέσω software (SaaS – Software as a Service) και μέσω άλλων πλατφορμών που θα βασίζονται στο cloud computing.

Προστασία κεφαλαίου
Συμμόρφωση: Η συνήθης προσέγγιση
Ο συνδυασμός των ενεργειών ενδυνάμωσης που προέρχονται από το CFPB (Consumer Financial Protection Bureau) και της λειτουργικότητας της συμμόρφωσης γενικότερα, πρέπει εκληφθούν από τις τράπεζες ως ευκαιρίες άντλησης καλύτερης πληροφόρησης αναφορικά με τις εντυπώσεις των πελατών, ευκαιρίες ανασχεδιασμού διαδικασιών για τη βελτίωση της πελατειακής εμπειρίας, αλλά και ευκαιρίες αντιμετώπισης της ρυθμιστικής συμμόρφωσης βάσει σχεδίου και όχι ως έκτακτης ανάγκης.

Διασφάλιση των θεμελίων που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη
Η μεγάλη αξία των δεδομένων πελατών και τα μέτρα για την αποφυγή περιστατικών απώλειας ή κλοπής αυτών, ο πιστωτικός κίνδυνος με βάση τις εμπειρίες του παρελθόντος και ο κίνδυνος του αντισυμβαλλομένου, καθιστούν τη διαχείριση κινδύνων ως ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα και για το 2013. 

Μετασχηματισμός του τρόπου παροχής των τραπεζικών υπηρεσιών
Η αντιμετώπιση νέων μεθόδων στον τομέα των πληρωμών
Οι πληρωμές μέσω κινητών συσκευών έχουν τη δυνατότητα να παρεμβληθούν στους παραδοσιακούς τρόπους πληρωμών που έχουν κυριαρχήσει στις τράπεζες. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την ανάγκη των τραπεζών να δυναμώσουν συνεργασίες νέου είδους, και με διαφορετικής μορφής εξωτερικούς συνεργάτες από εκείνους με τους οποίους συνήθως συναλλάσσονται.

Δημιουργώντας την ψηφιακή τράπεζα
Οι τραπεζίτες θα πρέπει να σκεφτούν τρόπους για να εκλογικεύσουν τα έξοδα στην τεχνολογία με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν την τράπεζα του μέλλοντος διατηρώντας παράλληλα μια αποδοτική τράπεζα του παρόντος.

Απόδοση κεφαλαίου
Αναδιαμόρφωση επιχειρησιακών δομών
Η επιστροφή του ενδιαφέροντος προς τον τραπεζικό κλάδο θα προκαλέσει κάποιες αναταράξεις που εν μέρει θα προκληθούν από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα. Ωστόσο, τα ιδρύματα που έχουν μια σαφή στρατηγική και δυνατούς ισολογισμούς θα μπορούν να αξιοποιήσουν την αναταραχή της αγοράς για να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό.Αναζητώντας απελπισμένα την ανάπτυξη
Η ανάπτυξη για το 2013 εξαρτάται κατά πολύ από την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας και των προοπτικών για επίλυση της ευρωπαϊκής κρίσης. Αν δεν υπάρξει μια συνολική ανάκαμψη της οικονομίας, οι τράπεζες θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους να αντιλαμβάνονται τους πελάτες τους καλύτερα και να αναπτύσσουν τα προϊόντα τους με τρόπο που θα τους αποφέρει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.

Καμιά από τις παραπάνω προτάσεις δεν είναι καινούρια, με πιθανή εξαίρεση τις προκλήσεις-ευκαιρίες που προκύπτουν από τις καινοτομίες στις πληρωμές μέσω κινητών συσκευών. Για πολλές τράπεζες ο ερχόμενος χρόνος μπορεί να σημαίνει ότι θα ξαναδοκιμάσουν τις παλιές στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν σε παλαιότερες κρίσεις: περικοπές δαπανών, έμφαση σε πιο κερδοφόρους πελάτες, και επενδύσεις αναφορικά με την συμμόρφωση (compliance).
Με βάση τα παραπάνω θα είναι κανείς σε θέση να διακρίνει την ανάδειξη νέων οργανισμών που θα αναλάβουν την σκληρή δουλειά της αναδιάρθρωσης, της επανατοποθέτησης στην αγορά και του rebranding –ίσως όχι σε όλους αυτούς τους τομείς, ούτε και σε όλους ταυτόχρονα. Αυτοί οι λίγοι μπορεί με τις ενέργειές τους και την επιτυχία που αυτές θα τους αποφέρουν να κάνουν τους πιο συντηρητικούς να τους ακολουθήσουν.

Ο Νίκος Σοφιανός, Πρόεδρος της Deloitte Ελλάδος δήλωσε:
«Μπορεί η ανακεφαλαιοποίηση και η διατήρηση της αυτονομίας και ανεξαρτησίας των ελληνικών τραπεζών να είναι το κυρίαρχο μέλημα των Ελλήνων τραπεζιτών, εντούτοις, η ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων που περιγράφονται παραπάνω, που ασφαλώς και δεν είναι καινούριες, δεν είναι δυνατόν να υποβαθμιστεί. Πράγματι η αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών μέσα από ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό λειτουργικό μοντέλο, ιδιαίτερα στην παρούσα οικονομική συγκυρία, συνιστά το μεγάλο στοίχημα του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος που είναι απαραίτητο να κερδηθεί για την επανεκκίνηση και ανάταση της ελληνικής οικονομίας και της χώρας».

Banker's Review (T. 031)
« 1 2 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778