Banker's Review Online - Σε τεντωμένο σκοινί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Strategy and Development

Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών πλησιάζει και γίνεται όλο και περισσότερο εμφανές ότι το μέγεθός της είναι μεγάλο για τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων.

Σε τεντωμένο σκοινί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

18 Ιουνίου 2013 | 15:30 Γράφει το Banker's Review  Editor Topics: Management

Πολλοί αναρωτιούνται πώς οι παλαιοί μέτοχοι στο εσωτερικό (ιδιώτες και θεσμικοί) θα συμμετάσχουν ελέω έλλειψης ρευστότητας, ενώ αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει την ολοκλήρωση των διαδικασιών μέχρι τα τέλη Απριλίου (δεν είχε ακόμα δοθεί επίσημα παράταση μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές), αμφίβολη είναι και η συμμετοχή ξένων επενδυτών.

Αισιόδοξες οι διοικήσεις
Τα διοικητικά στελέχη των τραπεζών εκφράζουν πάντως την αισιοδοξία τους για τις σχετικές διαδικασίες:
«Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης της κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου είναι η πρόκληση στην οποία καλούμεθα να αντεπεξέλθουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Προς αυτή την κατεύθυνση, το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον διευρυμένο Όμιλο της ΕΤΕ από διεθνείς επενδυτές για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην ανακεφαλαιοποίηση είναι υπαρκτό», τόνισε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας ο διευθύνων σύμβουλος της, Αλέξανδρος Τουρκολιάς.

«Η Alpha Bank επικεντρώνεται στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, της οποίας η επιτυχία ενισχύεται με την εξαγορά της πλήρως ανακεφαλαιοποιημένης Εμπορικής Τραπέζης. Για το 2013, σε επιχειρησιακό επίπεδο αναμένουμε την εξομάλυνση του κόστους χρηματοδοτήσεως και του ύψους των ληφθεισών προβλέψεων, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς μας. Ενόψει της αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, και με Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ, η Alpha Bank θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί επιτυχώς στις τεθείσες προϋποθέσεις ώστε να διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα», ανέφερε αντίστοιχα ο Δημήτριος Π. Μαντζούνης, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank.

«Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και συμβάλλει στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε τους καταθέτες, τους πελάτες και τους εργαζόμενους των 3 κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, και παράλληλα προχωρούμε από καλύτερη θέση για τους μετόχους μας στην επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς», ισχυρίστηκε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας.

Δυσμενείς οι όροι των CoCos
Ιδιαίτερα δυσμενείς είναι οι όροι των Cocos (ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές) που συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών με αποτέλεσμα αυτές να θέλουν να αποφύγουν με κάθε τρόπο την έκδοση τους.

Ως γνωστό οι τράπεζες, έως και το 6% από το σύνολο του 9% που πρέπει να διαθέτουν σε core tier 1 κεφάλαια πρέπει να το καλύψουν με αύξηση κεφαλαίου με κοινές μετοχές και από 6% έως 9% μπορούν να το καλύψουν με τα Cocos τα μετατρέψιμα σε μετοχές ομολογιακά. Αν όμως χαθεί ο στόχος των core tier 1 στο 9% τότε τα Cocos μετατρέπονται αυτομάτως σε μετοχές με discount 50%. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή της μετοχής από μετατρέψιμο ομόλογο καθορίζεται ως εξής: οι τελευταίες 50 συνεδριάσεις στο ΧΑ μείον έκπτωση 50% επί του μέσου όρου. Αν υποθέσουμε ότι η τιμή καθορίζεται στα 0,50 ευρώ και τα Cocos υποχρεωτικά μετατραπούν σε μετοχές η τιμή μετατροπής θα είναι στα 0,25 ευρώ. Δηλαδή ο ιδιώτης μέτοχος υπόκειται σε ένα τεράστιο  dilution το οποίο αποτελεί αντικίνητρο για τον ίδιο να συμμετέχει στην αύξηση. Επίσης όπως ορίζεται από τις διαδικασίες αν το core tier 1 έως 6% που έχει διαμορφωθεί αποκλειστικά από κεφάλαιο που προήρθε από ΑΜΚ με έκδοση κοινών μετοχών πέσει κάτω από 5,125% τότε και πάλι αυτομάτως μετατρέπονται οι ομολογίες σε κοινές μετοχές με τους δυσμενείς όρους που προαναφέρθηκαν.

Επιπλέον τα Cocos έχουν πολύ υψηλό επιτόκιο στο 7% το οποίο οι τράπεζες δεν θέλουν να πληρώσουν σε περίπτωση που αυτές δεν μετατραπούν σε μετοχές.

Μάλιστα το επιτόκιο των Cocos του 7% θα είναι προσαυξανόμενο με 0,50% ετησίως έως 5 χρόνια. Το επιτόκιο δηλαδή μπορεί να φθάσει έως 9% σε προ φόρων βάση. Οι τράπεζες θέλουν να αποφύγουν τα Cocos και για έναν ακόμη λόγο.  Αν καταφέρουν να καλύψουν όλες τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησής τους με μετοχές και όχι με Cocos περνούν ένα μήνυμα στην αγορά ότι παίρνουν ψήφο εμπιστοσύνης από την ιδιωτική οικονομία.

Οι περιπτώσεις των Alpha Bank και Πειραιώς
Η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς που συγκεντρώνουν σημαντικότατες πιθανότητες να παραμείνουν ιδιωτικές, σχεδιάζουν να μην συμπεριλαμβάνουν τα CoCos στην ανακεφαλαιοποίηση τους ή να ελαχιστοποιήσουν τη συμμετοχή τους. Να σημειωθεί ότι οι προνομιούχες μετοχές ύψους 4,1 δισ ευρώ για τις συστημικές τράπεζες, Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς συμπεριλαμβάνονται στο core tier 1 μεταξύ 6,01% και 9%.

Η Alpha Βank χρειάζεται περίπου 4,57 δισ. ευρώ νέα κεφάλαια και αποφάσισε να προτείνει στο σώμα των μετόχων της το διοικητικό της συμβούλιο εισηγούμενο να καλυφθεί από τους ιδιώτες ποσό ως 550 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 12% των 4,57 δισ. ευρώ. Αν τα καταφέρει, δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει σε έκδοση CoCos. Αν πάλι δεν καταφέρει να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό, και η συμμετοχή των ιδιωτών περιοριστεί σε τουλάχιστον 257,1 εκατ. ευρώ, τότε το ύψος της ΑΜΚ θα αναπροσαρμοστεί αυτόματα και για το υπόλοιπο ποσό ως τα 4,57 δισ. ευρώ θα εκδοθούν CoCos. Με βάση την έκθεση της διοίκησης της Alpha Βank προς τους μετόχους, η τράπεζα ενδέχεται να κάνει χρήση της απόφασης που έχει πάρει για έκδοση CoCos ως 2 δισ. ευρώ με αναπροσαρμογή του ύψους της ΑΜΚ σε τουλάχιστον 2,57 δισ. ευρώ. Αυτό θα συμβεί εφόσον δεν καταστεί δυνατό να συγκεντρωθεί από ιδιώτες τουλάχιστον το 10% της ΑΜΚ των 4,57 δισ. ευρώ, δηλαδή 457,1 εκατ. ευρώ, αλλά συγκεντρωθούν από τους ιδιώτες τουλάχιστον 257,1 εκατ. ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση το ύψος της αύξησης αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω και για την κάλυψη της διαφοράς εκδίδονται CoCos.

Πολλοί αναρωτιούνται πώς οι παλαιοί μέτοχοι στο εσωτερικό (ιδιώτες και θεσμικοί) θα συμμετάσχουν ελέω έλλειψης ρευστότητας, ενώ αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει την ολοκλήρωση των διαδικασιών μέχρι τα τέλη Απριλίου (δεν είχε ακόμα δοθεί επίσημα παράταση μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές), αμφίβολη είναι και η συμμετοχή ξένων επενδυτών.

Αισιόδοξες οι διοικήσεις
Τα διοικητικά στελέχη των τραπεζών εκφράζουν πάντως την αισιοδοξία τους για τις σχετικές διαδικασίες:
«Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης της κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου είναι η πρόκληση στην οποία καλούμεθα να αντεπεξέλθουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Προς αυτή την κατεύθυνση, το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον διευρυμένο Όμιλο της ΕΤΕ από διεθνείς επενδυτές για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην ανακεφαλαιοποίηση είναι υπαρκτό», τόνισε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας ο διευθύνων σύμβουλος της, Αλέξανδρος Τουρκολιάς.

«Η Alpha Bank επικεντρώνεται στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, της οποίας η επιτυχία ενισχύεται με την εξαγορά της πλήρως ανακεφαλαιοποιημένης Εμπορικής Τραπέζης. Για το 2013, σε επιχειρησιακό επίπεδο αναμένουμε την εξομάλυνση του κόστους χρηματοδοτήσεως και του ύψους των ληφθεισών προβλέψεων, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς μας. Ενόψει της αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, και με Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ, η Alpha Bank θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί επιτυχώς στις τεθείσες προϋποθέσεις ώστε να διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα», ανέφερε αντίστοιχα ο Δημήτριος Π. Μαντζούνης, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank.

«Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και συμβάλλει στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε τους καταθέτες, τους πελάτες και τους εργαζόμενους των 3 κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, και παράλληλα προχωρούμε από καλύτερη θέση για τους μετόχους μας στην επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς», ισχυρίστηκε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας.

Δυσμενείς οι όροι των CoCos
Ιδιαίτερα δυσμενείς είναι οι όροι των Cocos (ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές) που συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών με αποτέλεσμα αυτές να θέλουν να αποφύγουν με κάθε τρόπο την έκδοση τους.

Ως γνωστό οι τράπεζες, έως και το 6% από το σύνολο του 9% που πρέπει να διαθέτουν σε core tier 1 κεφάλαια πρέπει να το καλύψουν με αύξηση κεφαλαίου με κοινές μετοχές και από 6% έως 9% μπορούν να το καλύψουν με τα Cocos τα μετατρέψιμα σε μετοχές ομολογιακά. Αν όμως χαθεί ο στόχος των core tier 1 στο 9% τότε τα Cocos μετατρέπονται αυτομάτως σε μετοχές με discount 50%. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή της μετοχής από μετατρέψιμο ομόλογο καθορίζεται ως εξής: οι τελευταίες 50 συνεδριάσεις στο ΧΑ μείον έκπτωση 50% επί του μέσου όρου. Αν υποθέσουμε ότι η τιμή καθορίζεται στα 0,50 ευρώ και τα Cocos υποχρεωτικά μετατραπούν σε μετοχές η τιμή μετατροπής θα είναι στα 0,25 ευρώ. Δηλαδή ο ιδιώτης μέτοχος υπόκειται σε ένα τεράστιο  dilution το οποίο αποτελεί αντικίνητρο για τον ίδιο να συμμετέχει στην αύξηση. Επίσης όπως ορίζεται από τις διαδικασίες αν το core tier 1 έως 6% που έχει διαμορφωθεί αποκλειστικά από κεφάλαιο που προήρθε από ΑΜΚ με έκδοση κοινών μετοχών πέσει κάτω από 5,125% τότε και πάλι αυτομάτως μετατρέπονται οι ομολογίες σε κοινές μετοχές με τους δυσμενείς όρους που προαναφέρθηκαν.

Επιπλέον τα Cocos έχουν πολύ υψηλό επιτόκιο στο 7% το οποίο οι τράπεζες δεν θέλουν να πληρώσουν σε περίπτωση που αυτές δεν μετατραπούν σε μετοχές.

Μάλιστα το επιτόκιο των Cocos του 7% θα είναι προσαυξανόμενο με 0,50% ετησίως έως 5 χρόνια. Το επιτόκιο δηλαδή μπορεί να φθάσει έως 9% σε προ φόρων βάση. Οι τράπεζες θέλουν να αποφύγουν τα Cocos και για έναν ακόμη λόγο.  Αν καταφέρουν να καλύψουν όλες τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησής τους με μετοχές και όχι με Cocos περνούν ένα μήνυμα στην αγορά ότι παίρνουν ψήφο εμπιστοσύνης από την ιδιωτική οικονομία.

Οι περιπτώσεις των Alpha Bank και Πειραιώς
Η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς που συγκεντρώνουν σημαντικότατες πιθανότητες να παραμείνουν ιδιωτικές, σχεδιάζουν να μην συμπεριλαμβάνουν τα CoCos στην ανακεφαλαιοποίηση τους ή να ελαχιστοποιήσουν τη συμμετοχή τους. Να σημειωθεί ότι οι προνομιούχες μετοχές ύψους 4,1 δισ ευρώ για τις συστημικές τράπεζες, Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς συμπεριλαμβάνονται στο core tier 1 μεταξύ 6,01% και 9%.

Η Alpha Βank χρειάζεται περίπου 4,57 δισ. ευρώ νέα κεφάλαια και αποφάσισε να προτείνει στο σώμα των μετόχων της το διοικητικό της συμβούλιο εισηγούμενο να καλυφθεί από τους ιδιώτες ποσό ως 550 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 12% των 4,57 δισ. ευρώ. Αν τα καταφέρει, δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει σε έκδοση CoCos. Αν πάλι δεν καταφέρει να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό, και η συμμετοχή των ιδιωτών περιοριστεί σε τουλάχιστον 257,1 εκατ. ευρώ, τότε το ύψος της ΑΜΚ θα αναπροσαρμοστεί αυτόματα και για το υπόλοιπο ποσό ως τα 4,57 δισ. ευρώ θα εκδοθούν CoCos. Με βάση την έκθεση της διοίκησης της Alpha Βank προς τους μετόχους, η τράπεζα ενδέχεται να κάνει χρήση της απόφασης που έχει πάρει για έκδοση CoCos ως 2 δισ. ευρώ με αναπροσαρμογή του ύψους της ΑΜΚ σε τουλάχιστον 2,57 δισ. ευρώ. Αυτό θα συμβεί εφόσον δεν καταστεί δυνατό να συγκεντρωθεί από ιδιώτες τουλάχιστον το 10% της ΑΜΚ των 4,57 δισ. ευρώ, δηλαδή 457,1 εκατ. ευρώ, αλλά συγκεντρωθούν από τους ιδιώτες τουλάχιστον 257,1 εκατ. ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση το ύψος της αύξησης αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω και για την κάλυψη της διαφοράς εκδίδονται CoCos.
Η Τράπεζα Πειραιώς χρειάζεται συνολική ανακεφαλαιοποίηση μεταξύ 5,3 και 7,3 δισ ευρώ, με αποτέλεσμα να διεκδικεί κεφάλαια από την αγορά της τάξεως 530 εκατ. -730 εκατ. αντίστοιχα. Eπιπλέον μετά την απόκτηση των κυπριακών τραπεζών, η Τράπεζα Πειραιώς έχει καταφέρει να μειώσει την αρνητική της θέση. Η Πειραιώς έχει ήδη συμφωνήσει με τη Societe Generale η δεύτερη να βάλει 170 εκατ. ευρώ στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου, ενώ κεφάλαια τουλάχιστον 270 εκατ. ευρώ θα βάλει και η BCP Millennium, εφόσον ευοδωθούν οι αποκλειστικές συζητήσεις. Ωστόσο, η συμφωνία με τους Πορτογάλους μπορεί να κρύβει επιπλέον εκπλήξεις, ενώ η διοίκηση της Πειραιώς επιδιώκει να συγκεντρώσει από επενδυτές περισσότερα κεφάλαια. Το ιδανικό για την Πειραιώς θα ήταν να συγκεντρώσει κεφάλαια της τάξεως των 730 εκατ. ευρώ από ιδιώτες και να προχωρήσει σε ΑΜΚ 7,3 δισ. ευρώ, χωρίς να εκδώσει CoCos. Γενικότερα τόσο η Alpha όσο και η Πειραιώς έχουν αποφασίσει στο καλύτερο σενάριο να μην κάνουν χρήση των cocos ή να ελαχιστοποιήσουν την συμμετοχή τους.

Οι δυσκολίες για την Εθνική - Eurobank
Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ότι αφορά την ανακεφαλαιοποίηση φαίνεται ότι αντιμετωπίζει το σχήμα Εθνικής-Eurobank καθώς χρειάζεται τα περισσότερα κεφάλαια, πάνω από 15 δισ. ευρώ για να μπορέσει να ορθοποδήσει. 

Η ενοποιημένη αρνητική θέση των δύο τραπεζών φτάνει τα 4 δισ. ευρώ όταν η χρηματιστηριακή τους αξία υπολογίζεται στο 1,5 δισ. Από τη στιγμή που η Εθνική έχει αποφασίσει να μην πουλήσει την Finansbank, το μοναδικό πραγματικά θετικό περιουσιακό της στοιχείο και με τα ασφαλιστικά ταμεία να έχουν κατακρημνιστεί κεφαλαιακά, η κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, με αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό της να κινδυνεύει να παραμένει στο κράτος, οπότε θα πρόκειται για μία κρατική τράπεζα με αυτόνομο μάνατζμεντ.
Η διοίκηση της Εθνικής εκτιμάται ότι θα επιδιώξει το κοινό της κεφάλαιο, μετά την ΑΜΚ, να πλησιάζει στο 7,5% ή και στο 8% του σταθμισμένου ενεργητικού, ώστε να υπάρχει απόθεμα για πρόσθετες προβλέψεις. Αν η παραπάνω εκτίμηση επιβεβαιωθεί, τότε η ΕΤΕ θα περιορίσει δραστικά τα CoCos ή και θα αποφύγει να εκδώσει υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες. Στις 31 Μαρτίου, επίσης, προέκυψε θέμα με φημολογούμενες αιτιάσεις της Τρόϊκα ότι επιθυμεί να μπλοκάρει την εν εξελίξει συγχώνευση Εθνικής – Eurobank.

Η Τρόικα φέρεται να επιθυμεί να ανακεφαλαιοποιηθούν ξεχωριστά από το ΤΧΣ οι δύο τράπεζες, γεγονός που σηματοδοτεί ότι οι δύο τράπεζες θα παραμείνουν ξεχωριστές νομικές οντότητες, με βασικό μέτοχο το ΤΧΣ.

Ο λόγος πίσω από αυτή την ένσταση της Τρόικα φαίνεται να είναι το μεγάλο μέγεθος του ενοποιημένου ομίλου Εθνκής – Eurobank και μάλιστα συγκρινόμενο με το ΑΕΠ της χώρας. Το ενεργητικό της Εθνικής μετά την απόκτηση του 85% της Eurobank ξεπερνά τα 170 δισ. ευρώ, πλησιάζοντας το ΑΕΠ της χώρας (περίπου στα 190 δισ. ευρώ), οι χορηγήσεις ανέρχονται σε 118,3 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις σε 89,5 δισ. Οι ανησυχίες της αφορούν και την επόμενη μέρα, καθώς, αν η ΕΤΕ δεν βρει ιδιώτες για να καλύψουν το 10%, θα κρατικοποιηθεί. Και σε αυτήν την περίπτωση, υποστηρίζουν, θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να βρεθούν επενδυτές εν συνεχεία, που θα αγοράσουν μια τράπεζα με τόσο μεγάλο μέγεθος σε σχέση με το ΑΕΠ.

Πάντως ο Αλ. Τουρκολιάς έσπευσε να «κατευνάσει τα πνεύματα», δηλώνοντας ότι «δεν έχω πληροφορηθεί εγώ καμία αντίδραση” καθώς επίσης και ότι “όλες οι εγκρίσεις έχουν δοθεί από όλους τους θεσμικούς παράγοντες της Ελλάδας και του εξωτερικού”.

Άνω των 22 δισ. ευρώ αθροιστικά
Αν οι σχεδιασμοί των συστημικών τραπεζών επιβεβαιωθούν στην πράξη  τότε το ύψος των αυξήσεων κεφαλαίων τους  θα ξεπεράσει αθροιστικά τα 22 δισ. ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η Εθνική θα καλύψει μέσω ΑΜΚ τα 11 δισ. ευρώ από τα 15,58 δισ. που χρειάζεται. Αν και η Εθνική ακολουθήσει την τακτική της Alpha και της Πειραιώς, στο θέμα των Cocos, τότε το ύψος των ΑΜΚ θα αυξηθεί προσεγγίζοντας το σύνολο των 27,5 δισ. ευρώ.

Banker's Review (T. 032)
« 1 2 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778