Banker's Review Online - Stress Tests: αποτελεσματικότητα και νέες προκλήσεις

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Risk Management

Stress Tests: αποτελεσματικότητα και νέες προκλήσεις

15 Απριλίου 2011 | 14:35 Γράφει το Banker's Review  Editor Topics: Events

Τα αποτελέσματα των τραπεζικών stress tests που διενεργήθηκαν το 2010, η καταγραφή των πρόσφατων εξελίξεων αλλά και οι προκλήσεις για τη βελτιστοποίηση των πρακτικών διαχείρισης κινδύνου αποτέλεσαν το θέμα της ημερίδας «Between regulatory requirements and effective Stress-Test scenarios: New Challenges», που διοργανώθηκε από τη SAS Ελλάδας, στις 10 Μαρτίου.

Την ημερίδα άνοιξε, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, ο Νίκος Πέππας, Country Manager Ελλάδας και Κύπρου της SAS, ενώ στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Stefan De Lombaert, Director, SAS EMEA Risk Practice, ο οποίος ξεκίνησε, παραθέτοντας τα λόγια του David Viniar, Goldman Sachs «We are seeing things that were 25-standard deviation moves, several days in a row», δίνοντας έμφαση στο κατά πόσο ένα «ακραίο» σενάριο είναι πραγματικά ακραίο και τονίζοντας ότι η πραγματικότητα πολλές φορές ξεπερνάει κάθε πρόβλεψη.

Αναφερόμενος στον σκοπό των stress test, Lombaert τόνισε ότι αποτελούν εργαλεία για τη διαχείριση του κινδύνου και αναφέρθηκε στις μεθοδολογίες υπολογισμού των σεναρίων. Ακολούθως ανέπτυξε τις τεχνικές που εφαρμόζονται στο stress testing και μίλησε για Stress testing scenarios, Sensitivity analysis, Historical scenarios, Hypothetical scenarios, Deterministic stress testing και Probabilistic stress testing, καθώς και τις αντίστοιχες τεχνικές για Macro-economic stress testing.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές ανάγκες (ιδιαίτερα για τα Pillar I stress tests), την αρχιτεκτονική των συστημάτων και τις απαιτήσεις για λύσεις που δεν αποτελούν ‘Black Box’, αλλά παρέχουν τη δυνατότητα και υποστηρίζουν επαναλαμβανόμενους, περιοδικούς υπολογισμούς.

Σαν κύριες προκλήσεις, ο Stefan de Lombaert ανέφερε ότι τα stress test είναι data intensive και αφορούν σε γεγονότα με μικρή πιθανότητα, στα οποία όμως η «διαφάνεια» της υπόθεσης που χρησιμοποιείται είναι κρίσιμη. Τόνισε ότι η πραγματικότητα είναι πολύπλοκη και πολύ δύσκολο να μοντελοποιηθεί, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι τα μακρο-οικονομικά μοντέλα αποδεικνύονται ξεπερασμένα ή μη εφαρμόσιμα σε περίοδο κρίσης.

Καταλήγοντας ο Stefan de Lombaert υπογράμμισε ότι οι τράπεζες που έχουν καλά αποτελέσματα σε περιόδους κρίσης είναι εκείνες που είχαν ήδη τη δυνατότητα να πραγματοποιούν stress tests και να κάνουν γρήγορους υπολογισμούς σε πραγματικές συνθήκες.

Η άποψη της κανονιστικής αρχής
Στη συνέχεια, η Βασιλική Ζάκκα, Υποδιευθύντρια του Τμήματος Εποπτικού Ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδας, παρουσίασε την άποψη της κανονιστικής αρχής για το θέμα των stress tests. Η Β. Ζάκκα επικεντρώθηκε περισσότερο στο γενικότερο πλαίσιο που διέπει τα stress test, διαχωρίζοντας τα stress test σε εκείνα που διενεργούνται από τις εποπτικές αρχές (Supervisory Stress Tests) και που έχουν ως σκοπό να ελέγξουν την αντοχή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και σε αυτά της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Στην πρώτη κατηγορία, τα σενάρια των stress tests είναι προσαρμοσμένα για κάθε πιστωτικό ίδρυμα και καλύπτουν τις μεγαλύτερες περιοχές κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ τα αποτελέσματά τους δεν ανακοινώνονται. Στη δεύτερη, τα stress test χρηματοοικονομικής σταθερότητας που έχουν ως σκοπό τον έλεγχο της σταθερότητας και αντοχής του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα σενάρια είναι κοινά για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται ενοποιημένα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του.

Στο δεύτερο μέρος της παρουσίασής της παρέθεσε τις κύριες κατηγορίες stress test (Top Down, Bottom Up και "Constrained" Bottom Up) και αναφέρθηκε στα stress test του 2009 και του 2010. Η Β. Ζάκκα παρουσίασε επίσης συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων στην Ελλάδα σε σχέση με την ευρωπαϊκή ένωση, καθώς και την επίπτωση που είχαν τα stress test στα spreads των CDS της Ελλάδας και στο χρηματιστήριο.

Καταλήγοντας επισήμανε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι ελληνικές τράπεζες ήταν η πρόσβαση στις αγορές, σημειώνοντας ότι η κρίση στην Ελλάδα δεν οφειλόταν στο τραπεζικό σύστημα και τις τράπεζες οι οποίες πέρασαν με επιτυχία τα stress test αλλά στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Την ημερίδα άνοιξε, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, ο Νίκος Πέππας, Country Manager Ελλάδας και Κύπρου της SAS, ενώ στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Stefan De Lombaert, Director, SAS EMEA Risk Practice, ο οποίος ξεκίνησε, παραθέτοντας τα λόγια του David Viniar, Goldman Sachs «We are seeing things that were 25-standard deviation moves, several days in a row», δίνοντας έμφαση στο κατά πόσο ένα «ακραίο» σενάριο είναι πραγματικά ακραίο και τονίζοντας ότι η πραγματικότητα πολλές φορές ξεπερνάει κάθε πρόβλεψη.

Αναφερόμενος στον σκοπό των stress test, Lombaert τόνισε ότι αποτελούν εργαλεία για τη διαχείριση του κινδύνου και αναφέρθηκε στις μεθοδολογίες υπολογισμού των σεναρίων. Ακολούθως ανέπτυξε τις τεχνικές που εφαρμόζονται στο stress testing και μίλησε για Stress testing scenarios, Sensitivity analysis, Historical scenarios, Hypothetical scenarios, Deterministic stress testing και Probabilistic stress testing, καθώς και τις αντίστοιχες τεχνικές για Macro-economic stress testing.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές ανάγκες (ιδιαίτερα για τα Pillar I stress tests), την αρχιτεκτονική των συστημάτων και τις απαιτήσεις για λύσεις που δεν αποτελούν ‘Black Box’, αλλά παρέχουν τη δυνατότητα και υποστηρίζουν επαναλαμβανόμενους, περιοδικούς υπολογισμούς.

Σαν κύριες προκλήσεις, ο Stefan de Lombaert ανέφερε ότι τα stress test είναι data intensive και αφορούν σε γεγονότα με μικρή πιθανότητα, στα οποία όμως η «διαφάνεια» της υπόθεσης που χρησιμοποιείται είναι κρίσιμη. Τόνισε ότι η πραγματικότητα είναι πολύπλοκη και πολύ δύσκολο να μοντελοποιηθεί, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι τα μακρο-οικονομικά μοντέλα αποδεικνύονται ξεπερασμένα ή μη εφαρμόσιμα σε περίοδο κρίσης.

Καταλήγοντας ο Stefan de Lombaert υπογράμμισε ότι οι τράπεζες που έχουν καλά αποτελέσματα σε περιόδους κρίσης είναι εκείνες που είχαν ήδη τη δυνατότητα να πραγματοποιούν stress tests και να κάνουν γρήγορους υπολογισμούς σε πραγματικές συνθήκες.

Η άποψη της κανονιστικής αρχής
Στη συνέχεια, η Βασιλική Ζάκκα, Υποδιευθύντρια του Τμήματος Εποπτικού Ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδας, παρουσίασε την άποψη της κανονιστικής αρχής για το θέμα των stress tests. Η Β. Ζάκκα επικεντρώθηκε περισσότερο στο γενικότερο πλαίσιο που διέπει τα stress test, διαχωρίζοντας τα stress test σε εκείνα που διενεργούνται από τις εποπτικές αρχές (Supervisory Stress Tests) και που έχουν ως σκοπό να ελέγξουν την αντοχή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και σε αυτά της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Στην πρώτη κατηγορία, τα σενάρια των stress tests είναι προσαρμοσμένα για κάθε πιστωτικό ίδρυμα και καλύπτουν τις μεγαλύτερες περιοχές κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ τα αποτελέσματά τους δεν ανακοινώνονται. Στη δεύτερη, τα stress test χρηματοοικονομικής σταθερότητας που έχουν ως σκοπό τον έλεγχο της σταθερότητας και αντοχής του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα σενάρια είναι κοινά για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται ενοποιημένα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του.

Στο δεύτερο μέρος της παρουσίασής της παρέθεσε τις κύριες κατηγορίες stress test (Top Down, Bottom Up και "Constrained" Bottom Up) και αναφέρθηκε στα stress test του 2009 και του 2010. Η Β. Ζάκκα παρουσίασε επίσης συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων στην Ελλάδα σε σχέση με την ευρωπαϊκή ένωση, καθώς και την επίπτωση που είχαν τα stress test στα spreads των CDS της Ελλάδας και στο χρηματιστήριο.

Καταλήγοντας επισήμανε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι ελληνικές τράπεζες ήταν η πρόσβαση στις αγορές, σημειώνοντας ότι η κρίση στην Ελλάδα δεν οφειλόταν στο τραπεζικό σύστημα και τις τράπεζες οι οποίες πέρασαν με επιτυχία τα stress test αλλά στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.


Panel Discussion: Τα stress tests αφορούν το σύνολο του οργανισμού
Η συζήτηση πάνελ, με τη συμμετοχή των Μιχάλη Χαραλαμπίδη, Group Chief Risk Officer, τράπεζα Πειραιώς, Αλέξανδρου Μπένου, Διευθυντής Ελέγχου και Δομής Κινδύνων, Εθνική Τράπεζα, Κωνσταντίνου Φραγκόπουλου, Διευθυντής Διαχειρίσεως Πιστωτικού Κινδύνου Επιχειρήσεων, Alpha Bank, Σολομώντα Μπεράχα, Business Risk Director, Eurobank και της Βασιλικής Ζάκκα, ξεκίνησε με το ερώτημα για το εάν η διενέργεια των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing) είναι κάτι που αφορά μόνο επί μέρους τμήματα ενός τραπεζικού οργανισμού ή συνολικά τον οργανισμό.

Κοινή αντίληψη των συμμετεχόντων ήταν ότι η διενέργεια τέτοιου είδους ασκήσεων αφορά έναν τραπεζικό οργανισμό στο σύνολό του. Ενδεικτικά, ο κ. Μπένος ανέφερε ότι τα αποτελέσματα των ασκήσεων θα πρέπει να γίνονται κατανοητά σε όλα τα τμήματα ενός τραπεζικού οργανισμού και κυρίως από τη διοίκηση, η οποία θα πρέπει να σχεδιάζει κεντρικά διάφορες ενέργειες με βάση αυτά τα αποτελέσματα και να αναθέτει και να παρακολουθεί την εκτέλεση αυτών των ενεργειών.

Συμφωνώντας, ο κ. Μπεράχας, πρόσθεσε ότι η διενέργεια των ασκήσεων δεν είναι αυτοσκοπός και ότι ουσιαστικά οφέλη από αυτό μπορούν να προκύψουν μόνο από την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων τους στην «καθημερινότητα» της διαχείρισης κινδύνου.

Σχετικά με το εάν είναι επωφελής η χρήση μακροοικονομικών δεικτών σε σχέση με τους παράγοντες κινδύνου για τη διατύπωση των σεναρίων των ασκήσεων, επιβεβαιώθηκε από τους ομιλητές ότι κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Αλλά σημειώθηκε ότι στην Ελλάδα η χρήση τους βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χαραλαμπίδης αναγνώρισε ότι προκύπτουν οφέλη, ιδιαίτερα εάν οι δείκτες είναι εξειδικευμένοι και μπορούν να συνδεθούν με τα χαρτοφυλάκια και τους σχετιζόμενους παράγοντες κινδύνου. Από την άλλη επισήμανε τεχνικά προβλήματα που αποτρέπουν τη χρήση τέτοιων δεικτών, όπως η έλλειψη χρονολογικών σειρών, το μεγάλο εύρος των περιόδων για τις οποίες κρατούνται δεδομένα (π.χ. σε ετήσια βάση) και η μικρή ιστορικότητα της διαθέσιμης πληροφορίας.

Στη συνέχεια της συζήτησης τέθηκε το ερώτημα για το ποιες είναι οι μεταβολές που έχουν επέλθει στη χρησιμοποίηση των ασκήσεων μετά την εμφάνιση της κρίσης και πώς έχει αλλάξει η διαχείριση των κινδύνων. Στις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων αναγνωρίσθηκε το γεγονός ότι η εμφάνιση της κρίσης έχει κάνει αισθητή την ανάγκη χρησιμοποίησης τέτοιων ασκήσεων ως ένα από τα εργαλεία για τη διαχείριση κινδύνων. Μάλιστα, οι εξελίξεις εισήγαγαν την ανάγκη για τον καθορισμό μη συμβατικών σεναρίων στις ασκήσεις, σενάρια τα οποία πριν από μερικά χρόνια θα φάνταζαν εκτός πραγματικότητας.

Η κα Ζάκκα ανέφερε σχετικά ότι το ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει προκαλέσει τη γενικευμένη αποδοχή της σημασίας της συστηματικής διαχείρισης κινδύνων και εργαλείων που ενισχύουν τη διαχείριση, όπως είναι οι συγκεκριμένου τύπου ασκήσεις. Επισήμανε, όμως, και τον κίνδυνο που προκύπτει από το δημόσιο ενδιαφέρον στις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων να αγνοηθούν άλλα, επίσης σημαντικά, εργαλεία διαχείρισης κινδύνων.

Αναφορικά με τον προσδιορισμό του μεγαλύτερου κινδύνου που αντιμετωπίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και πώς μπορεί να ενσωματωθεί ο συγκεκριμένος κίνδυνος στις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, ο κ. Φραγκόπουλος σημείωσε ότι ο κίνδυνος ρευστότητας αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την έλλειψη ολοκληρωμένων απαντήσεων διεθνώς για την ενσωμάτωση του συγκεκριμένου είδους κινδύνου στις ασκήσεις προσομοίωσης, καλύπτοντας σε γενικές γραμμές και τους υπόλοιπους ομιλητές του πάνελ.

Τόνισε, επίσης, ότι ένα σημαντικό μάθημα που προκύπτει από τις πρόσφατες εξελίξεις, είναι ότι απαιτείται σφαιρική αντιμετώπιση διαχείρισης κινδύνου, καλύπτοντας σενάρια που ενσωματώνουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ κινδύνων και περιοχές κινδύνου που δεν θεωρούνταν μέχρι σήμερα «σημαντικές» ή δεν έχουν εξετασθεί καθόλου.

Τέλος, οι συμμετέχοντες κατέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά το χαρακτηρισμό των ασκήσεων που διενεργήθηκαν το 2010 ως ελαστικών και γενικά μη αποτελεσματικών και για το πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό το κλίμα με τις ασκήσεις που πρόκειται να διενεργηθούν το 2011. Οι συνομιλητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αρνητικές απόψεις που διατυπώθηκαν για τις ασκήσεις οφείλονται κυρίως στην αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων ως προβλέψεων και όχι ως μετρήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή συγκεκριμένων σεναρίων, όπως θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν.

Banker's Review (T. 021)
« 1 2 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778