Banker's Review Online - Συγχωνεύσεις και Εξαγορές: Τo IT αποτελεί πηγή ρίσκου ή αξίας;

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Operations and IT

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές: Τo IT αποτελεί πηγή ρίσκου ή αξίας;

5 Ιουνίου 2013 | 15:38 Γράφει ο Γιάννης  Κανελλόπουλος Topics: Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Γιάννης Κανελλόπουλος, SIG Practice Leader Greece

Η ελαχιστοποίηση του ρίσκου, η μεγιστοποίηση της σταθερότητας και η υποστήριξη της ανάπτυξης του νέου οργανισμού είναι το τρίπτυχο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Διεύθυνση Πληροφορικής (ΙΤ) στο πλαίσιο μίας διαδικασίας συγχώνευσης και εξαγοράς (Σ&Ε).

Ο τρόπος αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων συντελεί αποφασιστικά στην επιτυχία, ή μη, μίας διαδικασίας Σ&Ε λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 25% του όλου κόστους και προσπάθειας προέρχεται από το ΙΤ . Η κρισιμότητα του ΙΤ φαίνεται και από το γεγονός ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που αποτυγχάνει το 70% του συνόλου των διαδικασιών Σ&Ε. Πιο συγκεκριμένα οι σχετικοί λόγοι αποτυχίας είναι :

• Η πολυπλοκότητα του IT landscape η οποία συνήθως δεν λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό της διαδικασίας Σ&Ε.
• Η έλλειψη επαρκούς due diligence στο κομμάτι του ΙΤ κατά την Σ&Ε.

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η έλλειψη επαρκούς γνώσης για το επίπεδο ετοιμότητας του ΙΤ και των ρίσκων που αυτό συνεπάγεται συντελεί αποφασιστικά είτε στη χαμηλή αποδοτικότητα μίας Σ&Ε, είτε ακόμη και στην ίδια την αποτυχία της. Για το λόγο αυτό έχει αρχίσει και αναπτύσσεται μία νέα μεθοδολογία διαχείρισης ρίσκων στην οποία το ΙΤ πλέον προσεγγίζεται πιο στρατηγικά βοηθώντας έτσι το νέο οργανισμό να αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη από μία διαδικασία Σ&Ε.

Επίκεντρο αυτής της μεθοδολογία είναι τα συστήματα λογισμικού των οργανισμών και η αποτίμηση της τεχνικής τους ποιότητας. Οι βασικοί της άξονες αναλύονται παρακάτω:
• Ποιότητα λογισμικού (Software Quality)
• Ρίσκα λογισμικού (Software Risks)
• Οικονομικά του λογισμικού (Software Economics)

Ποιότητα λογισμικού: Η ποιότητα ενός συστήματος λογισμικού δεν είναι κάτι ασαφές και μη μετρήσιμο. Διεθνή πρότυπα όπως το ISO 25010, αναφέρονται στην ποιότητα προϊόντων λογισμικού και μπορούν να αποδώσουν ποσοτικά το βαθμό ετοιμότητάς τους. Με βάση αυτά τα πρότυπα μπορεί κανείς να αξιολογήσει τον πηγαίο κώδικα (source code) του συστήματος, την αρχιτεκτονική του, τα interfaces του με άλλα συστήματα και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται. Η αξιολόγηση αυτή υποδεικνύει την ευκολία με την οποία ένα σύστημα επιδέχεται αλλαγές και συντηρείται. Με αυτόν τον τρόπο αξιολογείται η δυνατότητα του συστήματος να υποστηρίξει επαρκώς τις ανάγκες του οργανισμού στο πλαίσιο μιας Σ&Ε, αλλά και μακροπρόθεσμα.

Ρίσκα Λογισμικού: Με τον προσδιορισμό των ρίσκων ο νέος οργανισμός είναι σε θέση να γνωρίζει εγγενή τεχνικά μειονεκτήματα των συστημάτων του, τα οποία έχουν επιπτώσεις σε μελλοντικές αποφάσεις του είτε αυτές είναι επιχειρησιακές, είτε στρατηγικές. Αυτό γίνεται συνδυάζοντας τη γνώση της τεχνικής ποιότητας του συστήματος με αυτή των στόχων που τίθενται σε μία διαδικασία Σ&Ε. Έτσι μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως η δυνατότητα ενσωμάτωσης (integration) ενός συστήματος σε νέο περιβάλλον, η υποστήριξή του καθώς και η δυνατότητά να ανταποκριθεί στην επέκταση του αριθμού των χρηστών του.

Οικονομικά του Λογισμικού: Με τον όρο αυτό εννοούμε την αποτίμηση τόσο της εγγενούς (intrinsic) οικονομικής αξίας ενός συστήματος λογισμικού, όσο και του κόστους χρήσης και λειτουργίας τους (Total Cost of Ownership). Οι αποτιμήσεις αυτές μπορούν να αναχθούν σε ανθρωποέτη με τη χρήση ΙΤ benchmarks. Έτσι, μπορεί να εκτιμηθεί το κόστος υλοποίησης του συστήματος (rebuild value) και το κόστος τεχνικής βελτίωσής του (technical debt), επηρεάζοντας έτσι και την αξία (software value) ενός συστήματος στον ισολογισμό ενός νέου οργανισμού.

Συμπερασματικά, η στρατηγική προσέγγιση στο ΙΤ μέσω της καλής γνώσης της ετοιμότητας και των ρίσκων του, προσδίδει αξία σε μία διαδικασία Σ&Ε και συμβάλλει στην επιτυχία της.

Banker's Review (T. 032)

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778