Banker's Review Online - Γεώργιος Χατζανδρέου: Ενα νέο θεσμικό πλαίσιο θα τονώσει την αγορά του πλαστικού χρήματος

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Retail Banking

Γεώργιος Χατζανδρέου: Ενα νέο θεσμικό πλαίσιο θα τονώσει την αγορά του πλαστικού χρήματος

26 Μαΐου 2010 | 11:44 Γράφει το Banker's Review  Editor Topics: Payments,Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

Γεώργιος Χατζανδρέου

Ο Γεώγιος Χατζανδρέου, Διευθυντής Καρτών της Εθνικής Τράπεζας, βλέπει πολλαπλά οφέλη από την εφαρμογή νέου θεσμικού πλαισίου στις συναλλαγές και εκτιμά ότι τα κίνητρα επιστροφής μετρητών θα αποτελέσουν τον κορμό των προγραμμάτων πιστότητας τα ερχόμενα χρόνια.

Banker's Review: Ποιες ήταν οι καθοριστικές διαφορές που οδήγησαν μέχρι σήμερα την αγορά του πλαστικού χρήματος σε μια διαφορετική διαδρομή από αυτήν που ακολούθησαν οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης;

Γεώργιος Χατζανδρέου:
Σε αντίθεση με τις δυτικές χώρες όπου το πλαστικό χρήμα αντιμετωπίζεται ως μέσο πληρωμών, στην Ελλάδα το πλαστικό χρήμα εκλαμβάνεται κυρίως ως μέσο δανεισμού. Με μέση χρήση 18 φορές το χρόνο, η χρήση του πλαστικού χρήματος υπολείπεται σε σχέση με αυτή της ευρωπαϊκής και αμερικανικής αγοράς και κυμαίνεται μόλις στο 15%-20% αυτών. Η χρήση του πλαστικού στην Ελλάδα περιορίζεται, κυρίως, σε αγορές για διαρκή αγαθά και χρησιμοποιείται ελάχιστα στις καθημερινές και μικρές συναλλαγές από τους κατόχους τους.

Επιπρόσθετα, η χρήση του πλαστικού χρήματος δεν προωθείται σθεναρά από τους εμπόρους και τις επιχειρήσεις, και αυτό δεν έχει να κάνει με τις «αυξημένες προμήθειες» από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις, καθώς τα τελευταία χρόνια η μέση προμήθεια εμπόρου έχει μειωθεί σημαντικά και πλησιάζει μόλις το 1,3%-1,5%. Ισως ένας λόγος είναι ότι μέσω της αποδοχής πλαστικού χρήματος πιστοποιούνται και καταγράφονται οι συναλλαγές και αυτό σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι επιθυμητό από τις επιχειρήσεις.

Banker's Review: Οι διαφορές αυτές εμφανίζονται και στις τραπεζικές αγορές των Βαλκανίων και της Νέας Ευρώπης; Πιστεύετε ότι θα απαιτηθεί το ίδιο χρονικό διάστημα για την ωρίμανση αυτών των αγορών;

Γεώργιος Χατζανδρέου:
Εάν μου κάνατε την ίδια ερώτηση πριν από δυο χρόνια θα σας απαντούσα ναι, θα απαιτούσε χρόνο. Σήμερα όμως, μέσω της κρίσης που διανύουμε, πιστεύω ότι το ενδιαφέρον για χρήση καρτών/ ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών από το Ευρωσύστημα είναι αυξημένο. Το γεγονός αυτό «πιέζει» τις ευρωπαϊκές χώρες για τη θεσμοθέτηση μέτρων και κινήτρων χρήσης του πλαστικού/ ηλεκτρονικού χρήματος ως εναλλακτικό μέσο πληρωμών. Στόχος είναι κυρίως ο περιορισμός της παραοικονομίας και γενικότερα η δημιουργία ενός πλαισίου καλύτερης παρακολούθησης των συναλλαγών.

Banker's Review: Μεσούσης της οικονομικής κρίσης, η οποία απαιτεί τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ καλού και κακού δανεισμού, φαίνεται περισσότερο αναμενόμενο τα ποσοστά διείσδυσης του πλαστικού χρήματος να παραμείνουν στην καλύτερη περίπτωση σταθερά. Πιστεύετε ότι αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο για τα ερχόμενα χρόνια, και αν ναι πότε περιμένετε να ξεκινήσει μια νέα τάση αύξησης του ποσοστού κατοχής και χρήσης;

Γεώργιος Χατζανδρέου:
Πιστεύω ότι μεσομακροπρόθεσμα τα ποσοστά διείσδυσης του πλαστικού/ ηλεκτρονικού χρήματος θα αυξηθούν, και στην χειρότερη περίπτωση θα παραμείνουν σταθερά για τους παρακάτω λόγους:

α) Οπως ανέφερα και παραπάνω, γενικότερα η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών θα ενθαρρύνεται με θεσμικά μέτρα από κυβερνήσεις, προκειμένου να περιορισθεί η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος. Εδώ, η χρήση των καρτών (χρεωστικών και πιστωτικών) θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό, καθώς με τη χρήση τους εντοπίζεται το είδος, το ύψος/ τίμημα, αλλά και η χρονική στιγμή της συναλλαγής.

β) Λόγω περιορισμένης ρευστότητας θα δούμε τη χρήση πλαστικού χρήματος (ιδιαίτερα των πιστωτικών καρτών) να αυξάνεται, καθώς σχεδόν όλες οι τράπεζες που εκδίδουν πιστωτικές κάρτες σήμερα, παρέχουν καθαρή άτοκη περίοδο έως και 45 ημέρες από την ημερομηνία συναλλαγής.

Banker's Review: Με την εφαρμογή του SEPA πόσο πιθανή θεωρείτε την είσοδο στην ελληνική αγορά, προϊόντων πλαστικού χρήματος από τράπεζες του εξωτερικού και ποιοι είναι οι παράγοντες που θα μπορούσαν να κάνουν αυτά τα προϊόντα ανταγωνιστικά;

Γεώργιος Χατζανδρέου:
Σίγουρα με την εφαρμογή των «SEPA Regulations» δημιουργούνται κάποιες προϋποθέσεις για την είσοδο ξένων τραπεζών στην Ελλάδα. Για να επιτευχθεί, όμως, αυτό απαιτείται στις τράπεζες αυτές οργάνωση, επενδύσεις σε τεχνολογία, πρόσβαση σε διατραπεζικά συστήματα και γενικά πολύπλοκα logistics. Επίσης, δεν υφίσταται ισχυρό θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα που να ενθαρρύνει την είσοδο αυτή σε τράπεζες του εξωτερικού και ειδικότερα για συναλλαγές εξ’ αποστάσεως.

Προ κρίσης ενδεχομένως κάποιος ξένος οργανισμός/ τράπεζα να ήταν διατεθειμένος να πάρει το ρίσκο αυτό. Σήμερα, όμως, με αυξημένο τον «πιστωτικό κίνδυνο» και δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι σχετικά μια μικρή αγορά με ήδη ανεπτυγμένο τραπεζικό σύστημα στη λιανική τραπεζική δεν νομίζω ότι θα δούμε -τουλάχιστον στην επόμενη τριετία- την είσοδο προϊόντων από τράπεζες του εξωτερικού.

Banker's Review: Ποιες ήταν οι καθοριστικές διαφορές που οδήγησαν μέχρι σήμερα την αγορά του πλαστικού χρήματος σε μια διαφορετική διαδρομή από αυτήν που ακολούθησαν οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης;

Γεώργιος Χατζανδρέου:
Σε αντίθεση με τις δυτικές χώρες όπου το πλαστικό χρήμα αντιμετωπίζεται ως μέσο πληρωμών, στην Ελλάδα το πλαστικό χρήμα εκλαμβάνεται κυρίως ως μέσο δανεισμού. Με μέση χρήση 18 φορές το χρόνο, η χρήση του πλαστικού χρήματος υπολείπεται σε σχέση με αυτή της ευρωπαϊκής και αμερικανικής αγοράς και κυμαίνεται μόλις στο 15%-20% αυτών. Η χρήση του πλαστικού στην Ελλάδα περιορίζεται, κυρίως, σε αγορές για διαρκή αγαθά και χρησιμοποιείται ελάχιστα στις καθημερινές και μικρές συναλλαγές από τους κατόχους τους.

Επιπρόσθετα, η χρήση του πλαστικού χρήματος δεν προωθείται σθεναρά από τους εμπόρους και τις επιχειρήσεις, και αυτό δεν έχει να κάνει με τις «αυξημένες προμήθειες» από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις, καθώς τα τελευταία χρόνια η μέση προμήθεια εμπόρου έχει μειωθεί σημαντικά και πλησιάζει μόλις το 1,3%-1,5%. Ισως ένας λόγος είναι ότι μέσω της αποδοχής πλαστικού χρήματος πιστοποιούνται και καταγράφονται οι συναλλαγές και αυτό σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι επιθυμητό από τις επιχειρήσεις.

Banker's Review: Οι διαφορές αυτές εμφανίζονται και στις τραπεζικές αγορές των Βαλκανίων και της Νέας Ευρώπης; Πιστεύετε ότι θα απαιτηθεί το ίδιο χρονικό διάστημα για την ωρίμανση αυτών των αγορών;

Γεώργιος Χατζανδρέου:
Εάν μου κάνατε την ίδια ερώτηση πριν από δυο χρόνια θα σας απαντούσα ναι, θα απαιτούσε χρόνο. Σήμερα όμως, μέσω της κρίσης που διανύουμε, πιστεύω ότι το ενδιαφέρον για χρήση καρτών/ ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών από το Ευρωσύστημα είναι αυξημένο. Το γεγονός αυτό «πιέζει» τις ευρωπαϊκές χώρες για τη θεσμοθέτηση μέτρων και κινήτρων χρήσης του πλαστικού/ ηλεκτρονικού χρήματος ως εναλλακτικό μέσο πληρωμών. Στόχος είναι κυρίως ο περιορισμός της παραοικονομίας και γενικότερα η δημιουργία ενός πλαισίου καλύτερης παρακολούθησης των συναλλαγών.

Banker's Review: Μεσούσης της οικονομικής κρίσης, η οποία απαιτεί τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ καλού και κακού δανεισμού, φαίνεται περισσότερο αναμενόμενο τα ποσοστά διείσδυσης του πλαστικού χρήματος να παραμείνουν στην καλύτερη περίπτωση σταθερά. Πιστεύετε ότι αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο για τα ερχόμενα χρόνια, και αν ναι πότε περιμένετε να ξεκινήσει μια νέα τάση αύξησης του ποσοστού κατοχής και χρήσης;

Γεώργιος Χατζανδρέου:
Πιστεύω ότι μεσομακροπρόθεσμα τα ποσοστά διείσδυσης του πλαστικού/ ηλεκτρονικού χρήματος θα αυξηθούν, και στην χειρότερη περίπτωση θα παραμείνουν σταθερά για τους παρακάτω λόγους:

α) Οπως ανέφερα και παραπάνω, γενικότερα η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών θα ενθαρρύνεται με θεσμικά μέτρα από κυβερνήσεις, προκειμένου να περιορισθεί η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος. Εδώ, η χρήση των καρτών (χρεωστικών και πιστωτικών) θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό, καθώς με τη χρήση τους εντοπίζεται το είδος, το ύψος/ τίμημα, αλλά και η χρονική στιγμή της συναλλαγής.

β) Λόγω περιορισμένης ρευστότητας θα δούμε τη χρήση πλαστικού χρήματος (ιδιαίτερα των πιστωτικών καρτών) να αυξάνεται, καθώς σχεδόν όλες οι τράπεζες που εκδίδουν πιστωτικές κάρτες σήμερα, παρέχουν καθαρή άτοκη περίοδο έως και 45 ημέρες από την ημερομηνία συναλλαγής.

Banker's Review: Με την εφαρμογή του SEPA πόσο πιθανή θεωρείτε την είσοδο στην ελληνική αγορά, προϊόντων πλαστικού χρήματος από τράπεζες του εξωτερικού και ποιοι είναι οι παράγοντες που θα μπορούσαν να κάνουν αυτά τα προϊόντα ανταγωνιστικά;

Γεώργιος Χατζανδρέου:
Σίγουρα με την εφαρμογή των «SEPA Regulations» δημιουργούνται κάποιες προϋποθέσεις για την είσοδο ξένων τραπεζών στην Ελλάδα. Για να επιτευχθεί, όμως, αυτό απαιτείται στις τράπεζες αυτές οργάνωση, επενδύσεις σε τεχνολογία, πρόσβαση σε διατραπεζικά συστήματα και γενικά πολύπλοκα logistics. Επίσης, δεν υφίσταται ισχυρό θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα που να ενθαρρύνει την είσοδο αυτή σε τράπεζες του εξωτερικού και ειδικότερα για συναλλαγές εξ’ αποστάσεως.

Προ κρίσης ενδεχομένως κάποιος ξένος οργανισμός/ τράπεζα να ήταν διατεθειμένος να πάρει το ρίσκο αυτό. Σήμερα, όμως, με αυξημένο τον «πιστωτικό κίνδυνο» και δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι σχετικά μια μικρή αγορά με ήδη ανεπτυγμένο τραπεζικό σύστημα στη λιανική τραπεζική δεν νομίζω ότι θα δούμε -τουλάχιστον στην επόμενη τριετία- την είσοδο προϊόντων από τράπεζες του εξωτερικού.


Banker's Review: Ποιες είναι οι ενέργειες marketing που πιστεύετε ότι θα δώσουν αποτελέσματα τα ερχόμενα χρόνια και σε τι ποσοστό νέα κανάλια επικοινωνίας θα έχουν ρόλο σε αυτές;

Γεώργιος Χατζανδρέου:
Σε γενικές γραμμές, ενέργειες marketing τις οποίες οι καταναλωτές εκλαμβάνουν ότι παρέχουν ουσιαστική μετρήσιμη αξία για τους ίδιους. Ενέργειες που δεν  αποπροσανατολίζουν ή περιπλέκουν και δεν θέτουν αυξημένες προϋποθέσεις ως προς τις τελικές επιλογές των καταναλωτών (αναφέρομαι στην τελική αγορά αγαθών και υπηρεσιών). Ενέργειες οι οποίες θα είναι απλές και κατανοητές από το ευρύ κοινό.

Banker's Review: Η στρατηγική του loyalty χρησιμοποιείται σήμερα ως αιχμή του δόρατος για τη επαύξηση του πελατολογίου και τη διατήρησή του. Πιστεύτε ότι είναι μια στρατηγική που μπορεί να αντέξει στο χρόνο και κάτω από ποιες προϋποθέσεις; Σήμερα, η επιστροφή χρημάτων για νέες αγορές είναι συνήθως το κίνητρο για loyalty. Βλέπετε κάποια άλλα κίνητρα να είναι πιο ισχυρά στο μέλλον;

Γεώργιος Χατζανδρέου:
Γενικότερα βλέπουμε τα προγράμματα πελατειακής πίστης τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εμπλουτίζονται συνεχώς και η τάση αυτή θα συνεχιστεί στο εγγύς μέλλον με τη συνδρομή τόσο των τραπεζών όσο και των επιχειρήσεων.  Οσον αφορά στα κίνητρα επιστροφής μετρητών, πιστεύω ότι πάντα θα υπερισχύουν των άλλων κινήτρων, καθώς το «όφελος» (μικρό η μεγάλο) είναι μετρήσιμο από τους καταναλωτές/ χρήστες πλαστικού χρήματος.

Banker's Review: Το πλαστικό χρήμα είναι ένα προϊόν με υψηλό ποσοστό ρίσκου, αλλά και υψηλή κερδοφορία, τουλάχιστον μέχρι πρότινος. Στο πλαίσιο που δημιουργείται σήμερα με τις πιέσεις της οικονομικής κρίσης, τη στάση της κυβέρνησης όσον αφορά τους καταναλωτές και τον εσωτερικό και εξωτερικό ανταγωνισμό, ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να κάνουν το πλαστικό χρήμα ένα αξιόλογο προϊόν για τις τράπεζες;

Γεώργιος Χατζανδρέου:
Υπάρχει αυξημένος πιστωτικός κίνδυνος από τη χρήση καρτών σήμερα, με αποτέλεσμα η κερδοφορία προϊόντων καρτών παγκοσμίως (ιδιαίτερα μετά την κρίση) να δέχεται πιέσεις.

Το προϊόν μπορεί να καταστεί αξιόλογο, εφόσον η χρήση του προϊόντος διευρυνθεί στις καθημερινές συναλλαγές των καταναλωτών. Στο να επιτευχθεί διεύρυνση θα συμβάλουν ενέργειες που ήδη προγραμματίζονται από τους διεθνείς οργανισμούς καρτών VISA & Mastercard, όπως π.χ. η εφαρμογή προτύπων ασφαλείας, συναλλαγών με πλαστικό χρήμα (τα πρότυπα PCI DSS). Η αύξηση του επιπέδου ασφάλειας συναλλαγών θα ενθαρρύνει την επιπλέον χρήση από καταναλωτές, αλλά και την αποδοχή τους από εμπόρους/ επιχειρήσεις.

Banker's Review: Νέες μορφές πλαστικού χρήματος, στοχεύουν στην αύξηση του αριθμού συναλλαγών, όπως για παράδειγμα το PayPass, καθώς και στη βελτίωση της ασφάλειας των συναλλαγών, όπως οι προπληρωμένες κάρτες υλικές ή άυλες. Πιστεύτε ότι αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικές προϋποθέσεις για αύξηση της χρήσης πλαστικού χρήματος ή υπάρχουν κάποια άλλοι παράγοντες που αν δεν αλλάξουν δεν θα δούμε σημαντικές μεταβολές;

Γεώργιος Χατζανδρέου:
Το πλαστικό χρήμα είναι ένα «προϊόν τεχνολογίας», και μάλιστα υψηλής, το οποίο θα εξελίσσεται συνεχώς. Η εξέλιξη βελτιώνει και σχεδόν πάντα δημιουργεί ευκαιρίες και προϋποθέσεις για νέες εφαρμογές ηλεκτρονικών συναλλαγών που θα στοχεύουν στη διευκόλυνση συναλλαγών των καταναλωτών. Στα επόμενα χρόνια θα δούμε πολλές νέες εφαρμογές πλαστικού χρήματος, όπως αυτές που αναφέρατε παραπάνω, και όχι μόνο. Το «φυσικό χρήμα» στην «έντυπη» και «μεταλλική» του μορφή σήμερα πιστεύω ότι ολοκληρώνει με γοργό βήμα τον κύκλο του.

Banker's Review (T. 016)
« 1 2 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778