Banker's Review Online - Δημοσθένη Μπούμης: Το πλαστικό χρήμα είναι πυλώνας ανάπτυξης για τη Citibank Ελλάδας

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Retail Banking

Δημοσθένη Μπούμης: Το πλαστικό χρήμα είναι πυλώνας ανάπτυξης για τη Citibank Ελλάδας

26 Μαΐου 2010 | 11:50 Γράφει το Banker's Review  Editor Topics: Payments,Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

Δημοσθένης Μπούμης

Το σωστό segmentation και τα δυνατά analytic tools έχουν θέσει τα θεμέλια, ώστε το πλαστικό χρήμα να αποτελεί έναν πυλώνα για τη Citibank Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Δημοσθένη Μπούμη, Γενικό Διευθυντή Καρτών Citibank & Diners Club, τα δύσκολα ερχόμενα χρόνια, τα δύο παραπάνω πλεονεκτήματα της Citibank θα προσδώσουν ακόμα μεγαλύτερη αξία.

Banker's Review: Ποιες ήταν οι καθοριστικές διαφορές που οδήγησαν μέχρι σήμερα την αγορά του πλαστικού χρήματος σε μια διαφορετική διαδρομή από αυτήν που ακολούθησαν οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης;

Δημοσθένης Μπούμης:
Οι πληρωμές μέσω χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας έχουν ακολουθήσει ξεχωριστή διαδρομή σε κάθε χώρα της Δυτικής Ευρώπης, ανάλογα με το πώς εξελίχθηκαν οι οικονομίες τους, οι καταναλωτικές συνήθειες και οι εμπορικές επιχειρήσεις σε κάθε μία από τις ευρωπαϊκές χώρες.

Στη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, υπάρχει πολύ μεγάλη υποδομή στις επιχειρήσεις για αποδοχή της κάρτας ως μέσο πληρωμής. Επιπλέον, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις είναι εκπαιδευμένοι και χρησιμοποιούν είτε τη χρεωστική είτε την πιστωτική κάρτα ως μέσο πληρωμής σχεδόν σε όλες τους τις συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού. Στη Γερμανία, οι καταναλωτές χρησιμοποιούν κυρίως τη χρεωστική κάρτα, ενώ τώρα αρχίζει να αναπτύσσεται η χρήση της πιστωτικής κάρτας. Στην Πορτογαλία αναπτύσσεται τώρα, αλλά γοργά, η χρήση του πλαστικού χρήματος.

Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, εξαιτίας της μη απελευθέρωσης της καταναλωτικής πίστης (η οποία συνέβη το καλοκαίρι του 2003), το «πλαστικό χρήμα» συνδέθηκε τόσο με τη χρήση της κάρτας για αγορές όσο και με την κάλυψη δανειακών αναγκών μέσω της ανάληψης μετρητών. Αυτός ο χαρακτήρας της κάρτας άλλαξε τα τελευταία χρόνια και έχει επικρατήσει σε μεγάλο βαθμό η χρήση της κάρτας για αγορές αγαθών. Επίσης, στην Ελλάδα, χάρη στην καινοτομία των άτοκων δόσεων που έφερε η Diners στην αγορά το 1989, η πιστωτική κάρτα ταυτίστηκε με την αγορά αγαθών υψηλής αξίας παρά καθημερινών συναλλαγών.

Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι σταδιακά αλλάζουν οι συνήθειες των καταναλωτών στον τρόπο πληρωμής τους και αρχίζουν να χρησιμοποιούν περισσότερο τη χρεωστική ή πιστωτική τους κάρτα σε αγορές μικρότερης αξίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση έχουν συμβάλλει οι τράπεζες-εκδότριες πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, καθώς έχουν βελτιώσει την υποδομή για αποδοχή των καρτών στις επιχειρήσεις και προσφέρουν σημαντικά προγράμματα ανταμοιβής στους πελάτες που χρησιμοποιούν την κάρτα τους σε καθημερινές συναλλαγές.

Εν κατακλείδι, η πρόβλεψή μας είναι ότι η Ελλάδα θα συγκλίνει μεσοπρόθεσμα στα επίπεδα χρήσης του πλαστικού χρήματος πιο ώριμων αγορών, όπως είναι αυτή της Μεγάλης Βρετανίας.

Banker's Review: Μεσούσης της οικονομικής κρίσης, η οποία απαιτεί τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ καλού και κακού δανεισμού, φαίνεται περισσότερο αναμενόμενο τα ποσοστά διείσδυσης του πλαστικού χρήματος να παραμείνουν στην καλύτερη περίπτωση σταθερά. Πιστεύετε ότι αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο για τα ερχόμενα χρόνια, και αν ναι πότε περιμένετε να ξεκινήσει μια νέα τάση αύξησης του ποσοστού κατοχής και χρήσης;

Δημοσθένης Μπούμης:
Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 3 χρόνια τα υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών είναι σταθερά με μειούμενη τάση τον τελευταίο χρόνο. Η μείωση αυτή οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι κάποιοι πελάτες σε δυσκολία αποπληρωμής μεταφέρουν τις οφειλές τους από κάρτες σε δάνεια μακροχρόνιας αποπληρωμής, αφ’ ετέρου δε στη μείωση της κατανάλωσης (κυρίως αγαθών μεγάλης αξίας). Παράλληλα, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις στα υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών αυξάνονται, τα Τραπεζικά Πιστωτικά Ιδρύματα παραμένουν επιφυλακτικά στη χορήγηση νέων καρτών σε καινούριους πελάτες.

Μέσα στην επόμενη τριετία, θα συμβούν οι θετικές εξελίξεις που ακολουθούν. Αρχικά η υποδομή θα βελτιωθεί όσον αφορά στην αποδοχή του πλαστικού χρήματος. Είναι επίσης πιθανό να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, ώστε να είναι υποχρεωτική η χρήση της κάρτας για κάποιες συναλλαγές. Επομένως, αναμένεται να δούμε βελτίωση του τζίρου σε επιχειρήσεις όπου γίνονται συναλλαγές υψηλής αξίας. Παράλληλα, η αύξηση της χρήσης θα δημιουργήσει μια συχνότερη επαφή του πελάτη με την πιστωτική κάρτα και θα δώσει στην τράπεζα την ευκαιρία να επικοινωνήσει συχνότερα μαζί του.

Από την άλλη πλευρά, στην ίδια περίοδο, η κατανάλωση αναμένεται να συμπιεστεί και ειδικά σε συναλλαγές υψηλού τιμήματος, όπου συνήθως χρησιμοποιείται η πιστωτική κάρτα. Επομένως, δεν μπορεί κάποιος να τοποθετηθεί εύκολα σε βάθος τριετίας, αλλά εάν αναφερθούμε σε έναν ορίζοντα 5-7 χρόνων μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ο τζίρος μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών θα αυξηθεί.

Banker's Review: Ποιες ήταν οι καθοριστικές διαφορές που οδήγησαν μέχρι σήμερα την αγορά του πλαστικού χρήματος σε μια διαφορετική διαδρομή από αυτήν που ακολούθησαν οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης;

Δημοσθένης Μπούμης:
Οι πληρωμές μέσω χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας έχουν ακολουθήσει ξεχωριστή διαδρομή σε κάθε χώρα της Δυτικής Ευρώπης, ανάλογα με το πώς εξελίχθηκαν οι οικονομίες τους, οι καταναλωτικές συνήθειες και οι εμπορικές επιχειρήσεις σε κάθε μία από τις ευρωπαϊκές χώρες.

Στη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, υπάρχει πολύ μεγάλη υποδομή στις επιχειρήσεις για αποδοχή της κάρτας ως μέσο πληρωμής. Επιπλέον, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις είναι εκπαιδευμένοι και χρησιμοποιούν είτε τη χρεωστική είτε την πιστωτική κάρτα ως μέσο πληρωμής σχεδόν σε όλες τους τις συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού. Στη Γερμανία, οι καταναλωτές χρησιμοποιούν κυρίως τη χρεωστική κάρτα, ενώ τώρα αρχίζει να αναπτύσσεται η χρήση της πιστωτικής κάρτας. Στην Πορτογαλία αναπτύσσεται τώρα, αλλά γοργά, η χρήση του πλαστικού χρήματος.

Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, εξαιτίας της μη απελευθέρωσης της καταναλωτικής πίστης (η οποία συνέβη το καλοκαίρι του 2003), το «πλαστικό χρήμα» συνδέθηκε τόσο με τη χρήση της κάρτας για αγορές όσο και με την κάλυψη δανειακών αναγκών μέσω της ανάληψης μετρητών. Αυτός ο χαρακτήρας της κάρτας άλλαξε τα τελευταία χρόνια και έχει επικρατήσει σε μεγάλο βαθμό η χρήση της κάρτας για αγορές αγαθών. Επίσης, στην Ελλάδα, χάρη στην καινοτομία των άτοκων δόσεων που έφερε η Diners στην αγορά το 1989, η πιστωτική κάρτα ταυτίστηκε με την αγορά αγαθών υψηλής αξίας παρά καθημερινών συναλλαγών.

Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι σταδιακά αλλάζουν οι συνήθειες των καταναλωτών στον τρόπο πληρωμής τους και αρχίζουν να χρησιμοποιούν περισσότερο τη χρεωστική ή πιστωτική τους κάρτα σε αγορές μικρότερης αξίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση έχουν συμβάλλει οι τράπεζες-εκδότριες πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, καθώς έχουν βελτιώσει την υποδομή για αποδοχή των καρτών στις επιχειρήσεις και προσφέρουν σημαντικά προγράμματα ανταμοιβής στους πελάτες που χρησιμοποιούν την κάρτα τους σε καθημερινές συναλλαγές.

Εν κατακλείδι, η πρόβλεψή μας είναι ότι η Ελλάδα θα συγκλίνει μεσοπρόθεσμα στα επίπεδα χρήσης του πλαστικού χρήματος πιο ώριμων αγορών, όπως είναι αυτή της Μεγάλης Βρετανίας.

Banker's Review: Μεσούσης της οικονομικής κρίσης, η οποία απαιτεί τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ καλού και κακού δανεισμού, φαίνεται περισσότερο αναμενόμενο τα ποσοστά διείσδυσης του πλαστικού χρήματος να παραμείνουν στην καλύτερη περίπτωση σταθερά. Πιστεύετε ότι αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο για τα ερχόμενα χρόνια, και αν ναι πότε περιμένετε να ξεκινήσει μια νέα τάση αύξησης του ποσοστού κατοχής και χρήσης;

Δημοσθένης Μπούμης:
Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 3 χρόνια τα υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών είναι σταθερά με μειούμενη τάση τον τελευταίο χρόνο. Η μείωση αυτή οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι κάποιοι πελάτες σε δυσκολία αποπληρωμής μεταφέρουν τις οφειλές τους από κάρτες σε δάνεια μακροχρόνιας αποπληρωμής, αφ’ ετέρου δε στη μείωση της κατανάλωσης (κυρίως αγαθών μεγάλης αξίας). Παράλληλα, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις στα υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών αυξάνονται, τα Τραπεζικά Πιστωτικά Ιδρύματα παραμένουν επιφυλακτικά στη χορήγηση νέων καρτών σε καινούριους πελάτες.

Μέσα στην επόμενη τριετία, θα συμβούν οι θετικές εξελίξεις που ακολουθούν. Αρχικά η υποδομή θα βελτιωθεί όσον αφορά στην αποδοχή του πλαστικού χρήματος. Είναι επίσης πιθανό να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, ώστε να είναι υποχρεωτική η χρήση της κάρτας για κάποιες συναλλαγές. Επομένως, αναμένεται να δούμε βελτίωση του τζίρου σε επιχειρήσεις όπου γίνονται συναλλαγές υψηλής αξίας. Παράλληλα, η αύξηση της χρήσης θα δημιουργήσει μια συχνότερη επαφή του πελάτη με την πιστωτική κάρτα και θα δώσει στην τράπεζα την ευκαιρία να επικοινωνήσει συχνότερα μαζί του.

Από την άλλη πλευρά, στην ίδια περίοδο, η κατανάλωση αναμένεται να συμπιεστεί και ειδικά σε συναλλαγές υψηλού τιμήματος, όπου συνήθως χρησιμοποιείται η πιστωτική κάρτα. Επομένως, δεν μπορεί κάποιος να τοποθετηθεί εύκολα σε βάθος τριετίας, αλλά εάν αναφερθούμε σε έναν ορίζοντα 5-7 χρόνων μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ο τζίρος μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών θα αυξηθεί.


Banker's Review: Με την εφαρμογή του SEPA, πόσο πιθανή θεωρείτε την είσοδο στην ελληνική αγορά προϊόντων πλαστικού χρήματος από τράπεζες του εξωτερικού και ποιοι είναι οι παράγοντες που θα μπορούσαν να κάνουν αυτά τα προϊόντα ανταγωνιστικά;

Δημοσθένης Μπούμης:
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεκινήσει ένας καινούριος παίκτης στις πιστωτικές κάρτες μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι θα πρέπει να αναλάβει σημαντικό πιστωτικό ρίσκο, καθώς θα χρειαστεί να δημιουργήσει συστήματα αξιολόγησης των αιτήσεων νέων πελατών δίχως να έχει ήδη βάση δεδομένων με υφιστάμενους πελάτες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λάθος αξιολόγηση δεδομένου του ευμετάβλητου οικονομικού περιβάλλοντος.


Banker's Review: Το πλαστικό χρήμα είναι ένα προϊόν με υψηλό ποσοστό ρίσκου, αλλά και υψηλή κερδοφορία, τουλάχιστον μέχρι πρότινος. Στο πλαίσιο που δημιουργείται σήμερα με τις πιέσεις της οικονομικής κρίσης, τη στάση της Κυβέρνησης όσον αφορά τους καταναλωτές και τον εσωτερικό και εξωτερικό ανταγωνισμό, ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να κάνουν το πλαστικό χρήμα ένα αξιόλογο προϊόν για τις τράπεζες;

Δημοσθένης Μπούμης:
Οι πιστωτικές κάρτες ήταν και είναι ένα αξιόλογο προϊόν και είναι ένας από τους πυλώνες της Citibank Ελλάδας. Είναι ένα αξιόλογο προϊόν επειδή αποτελεί για εμάς ένα κύριο μοχλό διείσδυσης στην αγορά αλλά και γιατί είναι ένα προϊόν που συνεισφέρει σημαντικά στην κερδοφορία μας.

Αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας είναι ότι η πιστωτική κάρτα είναι ένα προϊόν-εργαλείο για τον καταναλωτή και επομένως, ως προϊόν, θα πρέπει να έχει μία τιμή και να μην πωλείται δωρεάν. Δεδομένου ότι τα έσοδα από τόκους θα μειώνονται, είναι σαφές ότι η πιστωτική κάρτα θα πρέπει να έχει άλλες πηγές εσόδων, όπως είναι η ετήσια συνδρομή, οι συνδρομές σε πρόσθετες υπηρεσίες και σε προγράμματα ανταμοιβής κ.λπ.

Επομένως, η τράπεζα θα πρέπει να διαχειρίζεται ξεχωριστά κάθε υποσύνολο πελατών («segment»), ώστε να βρίσκει τρόπο να το κάνει κερδοφόρο. Σε αυτήν την προσπάθεια, εμείς, στη Citibank, έχουμε πολύ σημαντική βοήθεια από τα εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιούμε. Επίσης, προσπαθούμε να κρατάμε χαμηλά τα έξοδα λειτουργίας των συστημάτων υποστήριξης, καθώς τα διοικητικά έξοδα. Οι προωθητικές ενέργειες της Citibank Ελλάδας ήταν ανέκαθεν πολύ στοχευμένες και επικοινωνούμε κυρίως απευθείας με καθέναν από τους πελάτες μας ξεχωριστά.

Εμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση του καταναλωτή, ο οποίος πρέπει να κατανοήσει ότι η πιστωτική κάρτα δεν αποτελεί μέσο δανεισμού, αλλά μέσο πληρωμών και επομένως πρέπει να μπορεί να τη διαχειριστεί ορθολογικά για να αποφευχθούν οι πιθανές καταχρήσεις του παρελθόντος. Τέλος, η νέα τεχνολογία θα προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες στον πελάτη και παράλληλα θα μειώσει τα έξοδα για τις τράπεζες.

Banker's Review: Νέες μορφές πλαστικού χρήματος, στοχεύουν στην αύξηση του αριθμού συναλλαγών, όπως για παράδειγμα το PayPass, καθώς και στη βελτίωση της ασφάλειας των συναλλαγών, όπως οι προπληρωμένες κάρτες υλικές ή άυλες. Πιστεύτε ότι αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικές προϋποθέσεις για αύξηση της χρήσης πλαστικού χρήματος ή υπάρχουν κάποια άλλοι παράγοντες που αν δεν αλλάξουν δεν θα δούμε σημαντικές μεταβολές;

Δημοσθένης Μπούμης:
Βραχυπρόθεσμα, δεν αναμένεται σημαντική ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως οι contactless κάρτες, γιατί δεν υπάρχουν επιχειρησιακά μοντέλα που να έχουν αποδείξει ότι μπορούν να δημιουργήσουν κέρδη. Οπότε, λόγω του οικονομικού κλίματος, μάλλον είναι δύσκολη εποχή για πειραματισμούς.
Οσον αφορά τα prepaid μοντέλα, ουσιαστικά βρίσκονται στο ξεκίνημά τους στη χώρα μας. Οι prepaid κάρτες έρχονται να καλύψουν μία υπαρκτή ανάγκη των καταναλωτών και επομένως αναμένουμε αύξηση της χρήσης τους στο μέλλον. Αποτελούν, άλλωστε, ένα πολύ καλό εργαλείο εκπαίδευσης για το κοινό που θέλει να κάνει συναλλαγές με πλαστικό χρήμα.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι εμείς , χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, παρέχουμε ήδη προηγμένες υπηρεσίες στις κάρτες Citibank, όπως είναι η ασφάλεια στις συναλλαγές στο Internet, η έγκαιρη ειδοποίηση των πελατών σε περίπτωση ύποπτων συναλλαγών, καθώς και η υπηρεσία Citibank alerts, με την οποία ενημερώνουμε στο κινητό και στο e-mail τους πελάτες για κάθε τους συναλλαγή.

Banker's Review (T. 016)
« 1 2 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778