Banker's Review Online - Γεώργιος Γεροντούκος, ETEAN: Είμαστε αισιόδοξοι για την αποκατάσταση της βιωσιμότητος της τυπικής ΜΜΕ

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Retail Banking

Γεώργιος Γεροντούκος, ETEAN: Είμαστε αισιόδοξοι για την αποκατάσταση της βιωσιμότητος της τυπικής ΜΜΕ

18 Δεκεμβρίου 2012 | 15:43 Γράφει ο Νικόλας  Κονδάκης Topics: Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

Γεώργιος Γεροντούκος, Πρόεδρος της ΕΤΕΑΝ

Το Banker’s Review μίλησε με τον Πρόεδρο της ΕΤΕΑΝ, Γεώργιο Γεροντούκο, o oποίος αναφέρθηκε για το ρόλο της ΕΤΕΑΝ στη σημερινή δυσχερή πραγματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και σε άλλα στρατηγικά ζητήματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων.

Banker’s review: Το ζήτημα της ρευστότητας είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της εθνικής οικονομίας. Με ποιό τρόπο μπορεί η ΕΤΕΑΝ να συμβάλει ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που ένεκα της κρίσης, αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους;
Γεώργιος Γεροντούκος:
Είναι γεγονός ότι στην τρέχουσα δυσμενή συγκυρία διακινδυνεύεται η επιβίωση πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω έλλειψης ρευστότητος. Να σημειωθεί ότι  η επιβίωση δεν είναι συνώνυμο της βιωσιμότητος αλλά μία από τις προϋποθέσεις αυτής. Στις ασφυκτικές συνθήκες έλλειψης ρευστότητας τις οποίες προσπαθεί να ανταπεξέλθει η «ψυχορραγούσα», ας μου επιτραπεί η έκφραση, τυπική ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση με λιγότερο από 10 άτομα προσωπικό σήμερα (έναντι 30 περίπου το 2009), η διεργασία που προτεραιοποιείται είναι η συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή η εξασφάλιση των πρώτων υλών ή υπηρεσιών. Στις ημέρες μας αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο για πολλούς λόγους. Ο πιο άμεσα κατανοητός λόγος και αντιπροσωπευτικός του φαύλου κύκλου στον οποίο έχει περιέλθει η οικονομία είναι η αδυναμία των τραπεζών να στηρίξουν με ίδια κεφάλαια τους πελάτες τους. Κάτι που υπό κανονικές συνθήκες οι τράπεζες θα το έκαναν ευχαρίστως διότι αποτελεί πρώτιστο επιχειρηματικό τους συμφέρον.

Στο αδιέξοδο που δημιουργείται εισηγηθήκαμε μία άμεση λύση η οποία προέκυψε μετά από συνεργασία με τους εταίρους μας συνεπενδυτές του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), δηλαδή και τις τράπεζες. Το ΤΕΠΙΧ όταν συστήθηκε είχε την «πολυτέλεια» να στήσει μία αυστηρή ατζέντα και στοχοθεσία που αφορούσε την one-to-one αντιστοίχιση συν-επενδυτή και θεματικής ενότητας. Βάσει του  προγραμματισμού αυτού, η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να επενδύσει πχ στον αγροτουρισμό και να υπαχθεί στην σχετική θεματική δράση του ΤΕΠΙΧ πρέπει να απευθυνθεί υποχρεωτικά στην Εθνική Τράπεζα. Ο σχεδιασμός, αυτός κατά την άποψή μου, θα αποτύγχανε ακόμη και χωρίς την οικονομική κοσμογονία που βιώνουμε, δεδομένου ότι η μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα έχει καλλιεργήσει τη σχέση της με το τραπεζικό σύστημα σχετικά πρόσφατα, και άρα δεν μπορεί εύκολα να μεταφέρει την συνήθως μοναδική τραπεζική της συνεργασία από το ένα τραπεζικό ίδρυμα στο άλλο.

Η πρότασή μας, που μπήκε ήδη στο στάδιο της υλοποίησης, ήταν να μεταφερθούν 170 εκατ. ευρώ που είχαν δεσμευθεί από την ΕΤΕΑΝ στα 5 «επενδυτικά» ταμεία του ΤΕΠΙΧ σε ένα καινούριο ταμείο, στο οποίο θα έχουν δικαίωμα προσχώρησης όλες οι τράπεζες, οι οποίες θα συνεισφέρουν ισοδύναμα (σχέση συνεπένδυσης 1-1) για χορήγηση κεφαλαίων κινήσεως σε όλους τους οικονομικούς κλάδους. Στόχος σε αυτή τη φάση είναι η εξασφάλιση ρευστότητος, δηλαδή η επιβίωση που προανέφερα, με ευνοϊκούς όρους, αφού τα κεφάλαια που εισφέρονται από την ΕΤΕΑΝ είναι άτοκα και άρα το τελικό δάνειο θα χορηγείται με το ήμισυ του επιτοκίου που θα απολάμβανε η επιχείρηση εάν δεν επεδίωκε την ενίσχυσή της από το νέο Ταμείο.

Τα κονδύλια του ΕΣΠΑ μπορούν να δώσουν ανάσα στην ελληνική οικονομία. Τι πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, ώστε να απεμπλακούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που είναι «μπλοκαρισμένα» στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) και εμφανίζουν χαμηλά (έως μηδενικά) ποσοστά απορρόφησης;
Κατά την άποψή μας, η λύση στις αδυναμίες που παρατηρούνται στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων πρέπει να είναι κατ’ αρχήν αποτέλεσμα συνεργασίας με τον τραπεζικό τομέα - ο οποίος είναι για την ΕΤΕΑΝ ο βασικός φορέας προωθήσεως των προγραμμάτων της- και δευτερευόντως εύκολα υλοποιήσιμη σε διοικητικό επίπεδο. Με το σκεπτικό αυτό, όταν απευθυνθήκαμε στις τράπεζες για να ζητήσουμε την συναίνεσή  τους στην ανακατανομή των κονδυλίων για τη δημιουργία του νέου ταμείου κεφαλαίου κινήσεως, και επειδή ούτε από θεσμικής αλλά ούτε και από αναπτυξιακής απόψεως δεν μπορεί να αγνοηθεί η αρχική επενδυτική στοχοθέτηση των 5 δράσεων του Ταμείου, τέθηκε το θέμα για την αναθεώρηση των όρων των αρχικών συμβάσεων. Στο σημείο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τη συγκυρία, δεν αποτελεί έκπληξη η κατ’ αρχήν συμφωνία των τραπεζών  για αναπροσαρμογή του συντελεστή μοχλεύσεως των κεφαλαίων από 1:2 σε 1:1, αντίστοιχα με τη ρεαλιστική λύση που θα ισχύσει για το νέο ταμείο κεφαλαίου κινήσεως. Με την τροποποίηση αυτή οι 4 αντισυμβαλλόμενες τράπεζες συμφώνησαν να προωθήσουν 180 εκατ. ευρώ στις ήδη καθορισθείσες επενδυτικές δράσεις συνεπενδύοντας για το σκοπό αυτό 180 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια.

Η ΕΤΕΑΝ αποτελεί μια μετεξέλιξη του παλιότερου ΤΕΜΠΜΕ. Ποιές είναι οι αλλαγές σε σχέση με το ΤΕΜΠΜΕ και ποιά  η στρατηγική της ΕΤΕΑΝ ύστερα από το rebranding;
Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ αποτελεί τον καθολικό διάδοχο της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ με διευρυμένο καταστατικό σκοπό, κυρίως ως προς τη δυνατότητα χρήσεως σύγχρονων εργαλείων χρηματοοικονομικής τεχνικής, προκειμένου να εκπληρώνει αποτελεσματικότερα τον ρόλο του συμπληρωματικού θεσμού στην χρηματοπιστωτική και χρηματοδοτική αγορά. Η εξέλιξη αυτή κυοφορήθηκε από την σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, αλλά και την πολιτική και φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που επιθυμεί την προώθηση ανακυκλούμενων χρηματοοικονομικών προϊόντων αντί των άμεσων ενισχύσεων των γνωστών επιχορηγήσεων.

Banker’s review: Το ζήτημα της ρευστότητας είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της εθνικής οικονομίας. Με ποιό τρόπο μπορεί η ΕΤΕΑΝ να συμβάλει ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που ένεκα της κρίσης, αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους;
Γεώργιος Γεροντούκος:
Είναι γεγονός ότι στην τρέχουσα δυσμενή συγκυρία διακινδυνεύεται η επιβίωση πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω έλλειψης ρευστότητος. Να σημειωθεί ότι  η επιβίωση δεν είναι συνώνυμο της βιωσιμότητος αλλά μία από τις προϋποθέσεις αυτής. Στις ασφυκτικές συνθήκες έλλειψης ρευστότητας τις οποίες προσπαθεί να ανταπεξέλθει η «ψυχορραγούσα», ας μου επιτραπεί η έκφραση, τυπική ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση με λιγότερο από 10 άτομα προσωπικό σήμερα (έναντι 30 περίπου το 2009), η διεργασία που προτεραιοποιείται είναι η συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή η εξασφάλιση των πρώτων υλών ή υπηρεσιών. Στις ημέρες μας αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο για πολλούς λόγους. Ο πιο άμεσα κατανοητός λόγος και αντιπροσωπευτικός του φαύλου κύκλου στον οποίο έχει περιέλθει η οικονομία είναι η αδυναμία των τραπεζών να στηρίξουν με ίδια κεφάλαια τους πελάτες τους. Κάτι που υπό κανονικές συνθήκες οι τράπεζες θα το έκαναν ευχαρίστως διότι αποτελεί πρώτιστο επιχειρηματικό τους συμφέρον.

Στο αδιέξοδο που δημιουργείται εισηγηθήκαμε μία άμεση λύση η οποία προέκυψε μετά από συνεργασία με τους εταίρους μας συνεπενδυτές του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), δηλαδή και τις τράπεζες. Το ΤΕΠΙΧ όταν συστήθηκε είχε την «πολυτέλεια» να στήσει μία αυστηρή ατζέντα και στοχοθεσία που αφορούσε την one-to-one αντιστοίχιση συν-επενδυτή και θεματικής ενότητας. Βάσει του  προγραμματισμού αυτού, η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να επενδύσει πχ στον αγροτουρισμό και να υπαχθεί στην σχετική θεματική δράση του ΤΕΠΙΧ πρέπει να απευθυνθεί υποχρεωτικά στην Εθνική Τράπεζα. Ο σχεδιασμός, αυτός κατά την άποψή μου, θα αποτύγχανε ακόμη και χωρίς την οικονομική κοσμογονία που βιώνουμε, δεδομένου ότι η μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα έχει καλλιεργήσει τη σχέση της με το τραπεζικό σύστημα σχετικά πρόσφατα, και άρα δεν μπορεί εύκολα να μεταφέρει την συνήθως μοναδική τραπεζική της συνεργασία από το ένα τραπεζικό ίδρυμα στο άλλο.

Η πρότασή μας, που μπήκε ήδη στο στάδιο της υλοποίησης, ήταν να μεταφερθούν 170 εκατ. ευρώ που είχαν δεσμευθεί από την ΕΤΕΑΝ στα 5 «επενδυτικά» ταμεία του ΤΕΠΙΧ σε ένα καινούριο ταμείο, στο οποίο θα έχουν δικαίωμα προσχώρησης όλες οι τράπεζες, οι οποίες θα συνεισφέρουν ισοδύναμα (σχέση συνεπένδυσης 1-1) για χορήγηση κεφαλαίων κινήσεως σε όλους τους οικονομικούς κλάδους. Στόχος σε αυτή τη φάση είναι η εξασφάλιση ρευστότητος, δηλαδή η επιβίωση που προανέφερα, με ευνοϊκούς όρους, αφού τα κεφάλαια που εισφέρονται από την ΕΤΕΑΝ είναι άτοκα και άρα το τελικό δάνειο θα χορηγείται με το ήμισυ του επιτοκίου που θα απολάμβανε η επιχείρηση εάν δεν επεδίωκε την ενίσχυσή της από το νέο Ταμείο.

Τα κονδύλια του ΕΣΠΑ μπορούν να δώσουν ανάσα στην ελληνική οικονομία. Τι πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, ώστε να απεμπλακούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που είναι «μπλοκαρισμένα» στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) και εμφανίζουν χαμηλά (έως μηδενικά) ποσοστά απορρόφησης;
Κατά την άποψή μας, η λύση στις αδυναμίες που παρατηρούνται στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων πρέπει να είναι κατ’ αρχήν αποτέλεσμα συνεργασίας με τον τραπεζικό τομέα - ο οποίος είναι για την ΕΤΕΑΝ ο βασικός φορέας προωθήσεως των προγραμμάτων της- και δευτερευόντως εύκολα υλοποιήσιμη σε διοικητικό επίπεδο. Με το σκεπτικό αυτό, όταν απευθυνθήκαμε στις τράπεζες για να ζητήσουμε την συναίνεσή  τους στην ανακατανομή των κονδυλίων για τη δημιουργία του νέου ταμείου κεφαλαίου κινήσεως, και επειδή ούτε από θεσμικής αλλά ούτε και από αναπτυξιακής απόψεως δεν μπορεί να αγνοηθεί η αρχική επενδυτική στοχοθέτηση των 5 δράσεων του Ταμείου, τέθηκε το θέμα για την αναθεώρηση των όρων των αρχικών συμβάσεων. Στο σημείο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τη συγκυρία, δεν αποτελεί έκπληξη η κατ’ αρχήν συμφωνία των τραπεζών  για αναπροσαρμογή του συντελεστή μοχλεύσεως των κεφαλαίων από 1:2 σε 1:1, αντίστοιχα με τη ρεαλιστική λύση που θα ισχύσει για το νέο ταμείο κεφαλαίου κινήσεως. Με την τροποποίηση αυτή οι 4 αντισυμβαλλόμενες τράπεζες συμφώνησαν να προωθήσουν 180 εκατ. ευρώ στις ήδη καθορισθείσες επενδυτικές δράσεις συνεπενδύοντας για το σκοπό αυτό 180 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια.

Η ΕΤΕΑΝ αποτελεί μια μετεξέλιξη του παλιότερου ΤΕΜΠΜΕ. Ποιές είναι οι αλλαγές σε σχέση με το ΤΕΜΠΜΕ και ποιά  η στρατηγική της ΕΤΕΑΝ ύστερα από το rebranding;
Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ αποτελεί τον καθολικό διάδοχο της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ με διευρυμένο καταστατικό σκοπό, κυρίως ως προς τη δυνατότητα χρήσεως σύγχρονων εργαλείων χρηματοοικονομικής τεχνικής, προκειμένου να εκπληρώνει αποτελεσματικότερα τον ρόλο του συμπληρωματικού θεσμού στην χρηματοπιστωτική και χρηματοδοτική αγορά. Η εξέλιξη αυτή κυοφορήθηκε από την σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, αλλά και την πολιτική και φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που επιθυμεί την προώθηση ανακυκλούμενων χρηματοοικονομικών προϊόντων αντί των άμεσων ενισχύσεων των γνωστών επιχορηγήσεων.Σε τι φάση βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες και πόσο πιστεύετε ότι θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα σας για την αναχρηματοδότηση των προβληματικών δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν εξυπηρετούνται;
H πρόσφατη θεσμική πρόβλεψη περί αναδιαρθρώσεως των δανείων που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ (στην ουσία της προκατόχου της ΤΕΜΠΜΕ) αποτελούσε καθολικό και βάσιμο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου, το οποίο δεν είναι σε καμία περίπτωση άγνωστο και αδιάφορο για τις τράπεζες, δεδομένου ότι η παράταση εξοφλήσεως υποχρεώσεων ήταν ανέκαθεν, και κυρίως μετά την επέλευση της κρίσης, ένα εύχρηστο εργαλείο για τον επαναπροσδιορισμό της δανειακής σχέσης μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών που εμφανίζουν συγκυριακή ταμειακή δυσχέρεια. Ως εκ τούτου, η εκτίμησή μας είναι ότι η εφαρμογή του μέτρου από τις τράπεζες θα είναι ανάλογη της ζήτησης που θα παρουσιασθεί, η οποία αναμένεται ούτως ή άλλως σημαντική δεδομένων των ασφυκτικών συνθηκών ρευστότητος που επικρατούν στην αγορά.

Πρόσφατα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης είχε αναφερθεί στη λήψη πρωτοβουλιών που θα λάβει το Υπουργείο για την αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών προβλημάτων που παρατηρούνται σε προγράμματα που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ. Πιστεύετε ότι αυτή η απόφαση θα επηρεάσει θετικά το έργο σας, οδηγώντας σε μια πιο γρήγορη απεμπλοκή των διαθέσιμων κονδυλίων;
Ως επί το πλείστον η ΕΤΕΑΝ διαχειρίζεται Ταμεία συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους (πχ ΕΣΠΑ). Στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκείται στα ταμεία αυτά, υπάρχει υποχρέωση τήρησης κάποιων ενίοτε ανελαστικών διαδικασιών, κυρίως ως προς την εκταμίευση των ενισχύσεων. Στο μέρος που μας αναλογεί ως ΕΤΕΑΝ και με τη συνδρομή του Υπουργείου Ανάπτυξης και των λοιπών συναρμόδιων φορέων, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την απλούστευση των διαδικασιών κυρίως ως προς την υποβολή των δικαιολογητικών που συνοδεύουν μία αίτηση στα διάφορα στάδια υλοποιήσεως του έργου. Μία τέτοια εξέλιξη ασφαλώς και διευκολύνει την απορροφησιμότητα εφόσον κάνει το πρόγραμμα πιο ευέλικτο για όλους τους εμπλεκόμενους, τις τράπεζες, τους ωφελούμενους (επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα)  και τους προμηθευτές τους.  
 

Είναι γνωστό ότι το πρόγραμμα εγγύησης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών τίθεται πλέον σε πλήρη εφαρμογή. Πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι αυτό το πρόγραμμα για να ξεμπλοκάρει η λειτουργία των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων;
Το Πρόγραμμα εγγύησης εγγυητικών επιστολών στοχεύει στην ενίσχυση των ΜΜΕ, μέσω της κάλυψης των τραπεζικών εγγυητικών επιστολών όλων των κατηγοριών- ακόμη και προκαταβολών για λήψη κοινοτικών ενισχύσεων- που απευθύνονται στους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί για τις επιχειρήσεις μία κατά το δυνατόν μόνιμη ροή αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς τη χρήση κεφαλαίων. Η κάλυψη της εγγύησης θα είναι 50% και ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 45 εκατ. ευρώ. Είμαστε αισιόδοξοι ότι το πρόγραμμα θα λειτουργήσει συμπληρωματικά μαζί με τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες μας στο πλαίσιο της συντεταγμένης προσπάθειας για αποκατάσταση της βιωσιμότητος της τυπικής ΜΜΕ.

Banker's Review (T. 030)
« 1 2 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778