Banker's Review Online - Bancassurance vs. Assurance: Παράλληλοι δρόμοι

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Strategy and Development

Bancassurance vs. Assurance: Παράλληλοι δρόμοι

1 Ιουλίου 2010 | 16:05 Γράφει ο Θωμάς  Πουφινάς Topics: Opinion

Θωμάς Πουφινάς, AXA Ασφαλιστική

Το αντικείμενο που καλύπτουν και τα δυο είναι η ασφάλιση (insurance). Αρα δεν θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ως ανταγωνιστικά, αλλά ως παράλληλους τρόπους προσέγγισης ασφαλιζομένων με διαφορετικές ανάγκες ή επιλογές.

Το bancassurance είναι η διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων από τράπεζες. Δεν αποτελεί την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητά τους, όμως οι τράπεζες ως μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν διεισδύσει και στον ασφαλιστικό χώρο παγκοσμίως. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους: είτε με τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων εμφυτευμένων/συνδυασμένων με τραπεζικά (στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, κ.λπ.) είτε με εξατομικευμένη πώληση.

Τραπεζικά ασφαλιστικά προϊόντα
Τα προϊόντα της πρώτης κατηγορίας προστατεύουν την τράπεζα ή/και τον δανειζόμενο ή τον κάτοχο της κάρτας-ασφαλισμένο σε περίπτωση που λόγω κάποιου απρόσμενου γεγονότος (θανάτου, ανικανότητας για εργασία, ατυχήματος ή ανεργίας) δεν μπορεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Επίσης, προστατεύουν την περιουσία του δανειζόμενου, αλλά και την τράπεζα στην περίπτωση στεγαστικών ή επιχειρηματικών δανείων από κινδύνους που απειλούν την περιουσία του αυτή (πυρκαγιά, σεισμό, κ.λπ.).

Τα προϊόντα της δεύτερης κατηγορίας ουσιαστικά έρχονται να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες του πελάτη της τράπεζας και είναι συνήθως επενδυτικού τύπου, με μακροχρόνιο ορίζοντα. Στις μέρες μας έχει γίνει μια προσπάθεια παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας.

Τα τραπεζικά καταστήματα συνιστούν λοιπόν ένα κανάλι διανομής κάποιων ασφαλιστικών προϊόντων προς τους πελάτες της τράπεζας. Τα προϊόντα που προωθούνται είναι απλά και τυποποιημένα και δεν χρειάζονται ιδιαίτερο προασφαλιστικό έλεγχο ούτε κάποια διεξοδική ανάλυση ατομικών αναγκών.

Οι τραπεζικοί υπάλληλοι δεν απαιτείται να έχουν μεγάλη εξειδίκευση και τεχνογνωσία. Το πλεονέκτημα μιας τράπεζας είναι κυρίως το μεγάλο πελατολόγιο που διαθέτει το οποίο μπορεί εύκολα να προσεγγίσει. Παράλληλα, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, οι τράπεζες απολαμβάνουν τη μεγάλη εμπιστοσύνη του κοινού, το οποίο αισθάνεται πιο άνετα να αποκτήσει προϊόντα μέσω ενός τραπεζικού καταστήματος, ιδιαίτερα αν το προϊόν αυτό συνδυάζεται με επενδύσεις.

Συνήθως όμως τα ασφαλιστικά προγράμματα που διαθέτουν οι τράπεζες έχουν αναπτυχθεί και υποστηρίζονται από κάποια συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία.

Το insurance ως core business
Το αντικείμενο μιας ασφαλιστικής εταιρείας είναι να βοηθά τον ασφαλισμένο της να διαχειριστεί τα περιουσιακά του στοιχεία και να τον προστατέψει από τυχαία περιστατικά, εξασφαλίζοντάς του μια ομαλή συνέχιση της ζωής του, ακόμα και με την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου.

Τα δίκτυα των αποκλειστικών συνεργατών, αλλά και των πρακτόρων/ μεσιτών προσφέρουν υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και παρέχουν ολοκληρωμένα και ευέλικτα προγράμματα Ασφαλίσεων Ζωής, Υγείας και Επενδύσεων, αλλά και Ασφαλίσεων Περιουσίας και Ατυχημάτων με βάση τις ανάγκες του πελάτη. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση επομένως, μπορεί σφαιρικά να μελετήσει αναλυτικά και να καλύψει όλες τις ανάγκες του ασφαλισμένου ξεχωριστά σε κάθε κατηγορία με προγράμματα επενδυτικά, συνταξιοδοτικά, υγείας, νοσοκομειακά, περιουσίας, αυτοκινήτου, κατοικίας, επιχείρησης, επαγγελματικής αστικής ευθύνης, κ.λπ.

Το εύρος των προϊόντων που διατίθενται με τα δίκτυα αυτά είναι το μεγαλύτερο, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία στις επιλογές. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης, σχεδιάζει μια συγκεκριμένη στρατηγική για την επίτευξη των στόχων του ασφαλισμένου, προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα και βεβαίως επανεξετάζει τις ανάγκες και τους στόχους του πελάτη ξεχωριστά σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική με παγκόσμια δράση και εμπειρία έχει ως στόχο την οικονομική προστασία του πελάτη σε κάθε στάδιο της προσωπικής και επαγγελματικής πορείας του, μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα υγείας, συνταξιοδότησης και εξασφάλισης περιουσίας. Η AΧΑ Ασφαλιστική δραστηριοποιείται με ένα εύρος δικτύων διανομής, όπως οι αποκλειστικοί συνεργάτες, οι πράκτορες και οι μεσίτες, αλλά και τα τραπεζικά καταστήματα της Alpha Bank, με την οποία διατηρεί μια μακρόχρονη και αποκλειστική συνεργασία. Μέσω της Alpha Bank διατίθενται προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών της τράπεζας, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.

Banker's Review (T. 016)

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778