Banker's Review Online - ΕΤΕ: Στοίχημα για τη χώρα η πράσινη ανάπτυξη

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Corporate Banking

ΕΤΕ: Στοίχημα για τη χώρα η πράσινη ανάπτυξη

2 Ιουλίου 2010 | 14:42 Γράφει το Banker's Review  Editor Topics: Επιχειρηματικά δάνεια,Συνεντεύξεις / Πρόσωπα,Χρηματοδοτήσεις Σχετικές Εταιρίες: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δημήτρης Δημόπουλος

Η ΕΤΕ με τη δραστηριοποίηση της εδώ και 15 χρόνια στη χρηματοδότηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποδεικνύει ότι μπορεί να προβλέπει τις εξελίξεις και σίγουρα δεν αντιμετωπίζει το θέμα της πράσινης ανάπτυξης ευκαιριακά. Ο Δημήτρης Δημόπουλος, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα, παρουσιάζει τις μέχρι τώρα δράσεις της τράπεζας και περιγράφει τα μελλοντικά σχέδιά της που εξασφαλίζουν τη συνέχεια μίας επιτυχημένης πορείας.

Banker's Review: Το Green Banking της ΕΤΕ αφορά σε όλους τους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας; Ποιες είναι οι σημαντικότερες πράσινες επενδύσεις που έχετε στηρίξει μέχρι στιγμής;

Δημήτρης Δημόπουλος:
To Green banking αφορά στη χρηματοδοτική στήριξη όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με αντικείμενο την ανακύκλωση, τη συστηματική διαχείριση και την αξιοποίηση απορριμμάτων, την εξοικονόμηση ενέργειας, τον περιορισμό των ρύπων και φυσικά την παραγωγή πράσινης ενέργειας, ήτοι παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, φιλικές προς το περιβάλλον. Περιλαμβάνει εν γένει όλες τις επιχειρηματικές δράσεις που έχουν ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

Στα ως άνω πλαίσια η ΕΤΕ δραστηριοποιείται συστηματικά την τελευταία 15ετία στη χρηματοδότηση έργων εγκατάστασης αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών και πρόσφατα στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η ΕΤΕ έχει χρηματοδοτήσει την πρώτη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στο Δήμο Ανω Λιοσίων με την αξιοποίηση των αστικών απορριμμάτων. Επίσης, χρηματοδοτούμε το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών που τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία στο Δήμο Φυλής, καθώς και το υπό κατασκευή Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στο Κορωπί Αττικής.

Τέλος, η ΕΤΕ πιστοδότησε τις δύο πρώτες εγχώριες μονάδες παραγωγής φωτοβολταϊκών συστημάτων πολυκρυσταλλικού πυριτίου συνολικής δυναμικότητας 60 MW περίπου στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών.

Πόσο βιώσιμες είναι οι επενδύσεις σε Αναναώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας σας; Στη σημερινή συγκυρία θεωρείτε ότι έχουν μικρότερο ρίσκο από άλλες επιχειρηματικές κινήσεις;

Δημήτρης Δημόπουλος:
Οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι βιώσιμες και αποδοτικές, σύμφωνα με απολογιστικά δεδομένα που πλέον διαθέτουμε.

Οταν ξεκινήσαμε να χρηματοδοτούμε τα πρώτα αιολικά πάρκα, πριν από μία 15ετία περίπου, είχαμε στο μυαλό μας κάποια ερωτήματα, όπως η διάρκεια ζωής των επενδύσεων, οι προβλεπόμενες αποδόσεις, πιθανές μηχανολογικές βλάβες καθώς και η ακρίβεια και αξιοπιστία των μετρήσεων αιολικού δυναμικού.

Τώρα πια είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσουμε ότι οι επενδύσεις που χρηματοδοτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια είναι αποδοτικές και οι χρηματοδοτήσεις αποπληρώνονται ομαλά.

Λαμβάνοντας υπόψη μας και την οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει όλες τις οικονομίες στον κόσμο, οφείλουμε να τονίσουμε ότι ο τομέας, ο οποίος δεν έχει επηρεαστεί και τον οποίο συνιστώ σε επενδυτές που θέλουν να αξιοποιήσουν τα χρήματά τους σε επενδύσεις χαμηλού ρίσκου -αρκεί να έχουνε μελετήσει σοβαρά το κάθε βήμα που κάνουν- είναι ο τομέας της ενέργειας.

Ειδικότερα οι ΑΠΕ, λόγω των Κοινοτικών Οδηγιών, αλλά και της αναγκαιότητας για προστασία του περιβάλλοντος, είναι τομέας που θα παραμείνει υψηλά στις προτεραιότητες της διεθνούς κοινότητας. Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, όπου ο επενδυτής αναζητά αποδοτικές επενδύσεις χαμηλού ρίσκου, οι εν λόγω επενδύσεις είναι μία καλή εναλλακτική.

Banker's Review: Το Green Banking της ΕΤΕ αφορά σε όλους τους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας; Ποιες είναι οι σημαντικότερες πράσινες επενδύσεις που έχετε στηρίξει μέχρι στιγμής;

Δημήτρης Δημόπουλος:
To Green banking αφορά στη χρηματοδοτική στήριξη όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με αντικείμενο την ανακύκλωση, τη συστηματική διαχείριση και την αξιοποίηση απορριμμάτων, την εξοικονόμηση ενέργειας, τον περιορισμό των ρύπων και φυσικά την παραγωγή πράσινης ενέργειας, ήτοι παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, φιλικές προς το περιβάλλον. Περιλαμβάνει εν γένει όλες τις επιχειρηματικές δράσεις που έχουν ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

Στα ως άνω πλαίσια η ΕΤΕ δραστηριοποιείται συστηματικά την τελευταία 15ετία στη χρηματοδότηση έργων εγκατάστασης αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών και πρόσφατα στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η ΕΤΕ έχει χρηματοδοτήσει την πρώτη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στο Δήμο Ανω Λιοσίων με την αξιοποίηση των αστικών απορριμμάτων. Επίσης, χρηματοδοτούμε το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών που τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία στο Δήμο Φυλής, καθώς και το υπό κατασκευή Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στο Κορωπί Αττικής.

Τέλος, η ΕΤΕ πιστοδότησε τις δύο πρώτες εγχώριες μονάδες παραγωγής φωτοβολταϊκών συστημάτων πολυκρυσταλλικού πυριτίου συνολικής δυναμικότητας 60 MW περίπου στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών.

Πόσο βιώσιμες είναι οι επενδύσεις σε Αναναώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας σας; Στη σημερινή συγκυρία θεωρείτε ότι έχουν μικρότερο ρίσκο από άλλες επιχειρηματικές κινήσεις;

Δημήτρης Δημόπουλος:
Οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι βιώσιμες και αποδοτικές, σύμφωνα με απολογιστικά δεδομένα που πλέον διαθέτουμε.

Οταν ξεκινήσαμε να χρηματοδοτούμε τα πρώτα αιολικά πάρκα, πριν από μία 15ετία περίπου, είχαμε στο μυαλό μας κάποια ερωτήματα, όπως η διάρκεια ζωής των επενδύσεων, οι προβλεπόμενες αποδόσεις, πιθανές μηχανολογικές βλάβες καθώς και η ακρίβεια και αξιοπιστία των μετρήσεων αιολικού δυναμικού.

Τώρα πια είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσουμε ότι οι επενδύσεις που χρηματοδοτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια είναι αποδοτικές και οι χρηματοδοτήσεις αποπληρώνονται ομαλά.

Λαμβάνοντας υπόψη μας και την οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει όλες τις οικονομίες στον κόσμο, οφείλουμε να τονίσουμε ότι ο τομέας, ο οποίος δεν έχει επηρεαστεί και τον οποίο συνιστώ σε επενδυτές που θέλουν να αξιοποιήσουν τα χρήματά τους σε επενδύσεις χαμηλού ρίσκου -αρκεί να έχουνε μελετήσει σοβαρά το κάθε βήμα που κάνουν- είναι ο τομέας της ενέργειας.

Ειδικότερα οι ΑΠΕ, λόγω των Κοινοτικών Οδηγιών, αλλά και της αναγκαιότητας για προστασία του περιβάλλοντος, είναι τομέας που θα παραμείνει υψηλά στις προτεραιότητες της διεθνούς κοινότητας. Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, όπου ο επενδυτής αναζητά αποδοτικές επενδύσεις χαμηλού ρίσκου, οι εν λόγω επενδύσεις είναι μία καλή εναλλακτική.


Banker's Review: Ποιο είναι περίπου το ποσό που μέχρι στιγμής έχει δοθεί σε δάνεια για πράσινες επενδύσεις και σε ποιους κυρίως τομείς έχει στραφεί το κύριο μέρος της χρηματοδότησης;

Δημήτρης Δημόπουλος:
Η Εθνική Τράπεζα έχει εγκρίνει χρηματοδοτήσεις στον εν λόγω τομέα συνολικής αξίας 1,44 δισ. ευρώ σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και μονάδες βιοαερίου και βιομάζας, με δανειοδότηση συνολικού ύψους 855 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων αφορά σε Αιολικά Πάρκα σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τα μεγαλύτερα να συγκεντρώνονται στη Θράκη, την Εύβοια, καθώς και σε διάφορα νησιά (Κρήτη, Ρόδο, Μυτιλήνη, Κεφαλονιά). Το μερίδιο αγοράς της ΕΤΕ στη χρηματοδότηση έργων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από αιολική εκτιμάται περίπου σε 43%.

Ωστόσο, ιδιαίτερα έντονο κατά την τρέχουσα περίοδο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων τόσο μικρής, όσο και μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.

Η ΕΤΕ, πάντα πιστή στη στήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών στον τομέα των ΑΠΕ, έχει εγκρίνει τη χρηματοδότηση σημαντικού αριθμού μικρών φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος έως 100 kw, προϋπολογιζόμενου επενδυτικού κόστους 65 εκατ. ευρώ. Η συνολική πιστοδότηση των εν λόγω έργων ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ, και το μερίδιο αγοράς της ΕΤΕ στη χρηματοδότηση έργων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ηλιακή εκτιμάται περίπου σε 26%.

Τέλος, τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα που λειτουργούν με χρηματοδότηση της ΕΤΕ αντιστοιχούν περίπου στο 12% της συνολικά εγκατεστημένης ισχύος σε υδροηλεκτρικά, ενώ έχουμε χρηματοδοτήσει και το 57% των έργων σε εγκατεστημένη ισχύ από βιοαέριο.

Banker's Review: Κατά πόσο έχει γίνει αντιληπτή η σπουδαιότητα της πράσινης ανάπτυξης από τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας μας; Πού πρέπει να επικεντρώσει η πολιτεία τις προσπάθειές της για να διευκολύνει τους εγχώριους αλλά και τους διεθνείς επενδυτές;

Δημήτρης Δημόπουλος:
«Πράσινη ανάπτυξη» σημαίνει ανάπτυξη με κεντρικό γνώμονα την περιβαλλοντική συνείδηση, τόσο σε επιχειρηματικό επίπεδο, όσο και στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών. Η σπουδαιότητά της έχει γίνει αντιληπτή και από τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας μας, καθώς όλο και περισσότερες επενδύσεις σχεδιάζονται με γνώμονα τον περιορισμό της εκπομπής ρύπων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την εν γένει προστασία του περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερα έντονο είναι το ενδιαφέρον για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τόσο από εγχώριους επιχειρηματικούς Ομίλους, όσο και από μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, οι οποίες έχουν ήδη επενδύσει ή σχεδιάζουν να επενδύσουν στην χώρα μας, μεταφέροντας τη σημαντική διεθνή εμπειρία και το know how στην αποδοτική αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί μία χώρα με σημαντική ηλιοφάνεια, πλούσιο αιολικό δυναμικό, αλλά και εκμεταλλεύσιμο υδρολογικό δυναμικό, υπολείπεται σημαντικά, συγκριτικά με άλλες χώρες, σε εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ. Παρά το γεγονός ότι η πολιτεία και ο νομοθέτης, έχουν καλές προθέσεις όσον αφορά τη στήριξη των εν λόγω επενδύσεων, δυστυχώς αυτές οι προθέσεις δεν γίνονται πάντα πράξη, λόγω των γνωστών γραφειοκρατικών εμποδίων που αποτελούν σημαντική τροχοπέδη στην αδειοδοτική διαδικασία, αλλά και λόγω των συχνών αλλαγών του νομοθετικού πλαισίου, τη μέχρι πρότινος έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, την έλλειψη υποδομών όσον αφορά τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως τις αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών.

Η Πολιτεία από την πλευρά της πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες επίλυσης των γραφειοκρατικών προβλημάτων όσον αφορά τις φιλικές μορφές ενέργειας, καθώς επαπειλούνται τόσο ποινές, όσο και η καταστροφή του περιβάλλοντος. Με τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε προ ημερών γίνονται σημαντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, απομένει σε όλους μας να συμβάλουμε στη σωστή εφαρμογή του.

Το τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο και έχει ήδη σχεδιάσει εργαλεία χρηματοδοτικά για τη συστηματική και αποτελεσματική στήριξη των εν λόγω έργων. Από την άλλη, οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να αποκτήσουν την κατάλληλη κουλτούρα και να αποδεχθούν ότι από τα επενδυτικά αυτά προγράμματα ωφελούνται τόσο αυτές όσο και το περιβάλλον.

Το τρίπτυχο δηλαδή φορείς, κοινωνία, τραπεζικό σύστημα πρέπει να συνεργαστεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί ένα σημαντικό στοίχημα για την χώρα μας, το οποίο αν κερδηθεί μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης με πολλαπλές θετικές οικονομικές, τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην βελτίωση της εικόνας της χώρας μας σε σημαντικούς τομείς, όπως είναι ο τουρισμός.

Banker's Review (T. 017)
« 1 2 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778