Banker's Review Online - Top 1000 World Banks 2010: Προετοιμάζεται για μετασεισμούς το τραπεζικό σύστημα

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

International Banking

Top 1000 World Banks 2010: Προετοιμάζεται για μετασεισμούς το τραπεζικό σύστημα

8 Οκτωβρίου 2010 | 12:32 Γράφει το Banker's Review  Editor Topics: Trends,Έρευνες

Top 1000 World Banks 2010: Προετοιμάζεται για μετασεισμούς το τραπεζικό σύστημα

Μετά από ένα σεισμό, τα κτήρια που έχουν υποστεί μεγάλες βλάβες είναι πιθανό να καταρρεύσουν από κάποιο μετασεισμό. Δυστυχώς, αυτή την περίοδο, δύσκολα κάποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι η "μετασεισμική" δραστηριότητα της οικονομικής κρίσης δεν θα δώσει μια νέα δόνηση ισχυρού μεγέθους.

Κάθε χρόνο το περιοδικό The Banker ταξινομεί τις 1000 μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο βάσει των Tier 1 κεφαλαίων, όπως αυτά ορίζονται από την Τράπεζα της Βασιλείας. Η φετινή κατάταξη δίνει με τον πιο εύγλωττο τρόπο ότι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα δεν είναι τοπική, αλλά παγκόσμια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το περιοδικό, οι 1000 μεγαλύτερες τράπεζες απώλεσαν 1 τρις δολάρια περιουσιακών στοιχείων. Αν και πρόκειται για μια αρνητική εξέλιξη, πολλοί είναι οι τραπεζίτες που τη θεωρούν αποδεκτή στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ξεκαθαρίσματος και εξυγίανσης.

Δείτε τον πίνακα με τις 1000 μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο

Aλλωστε, τα νούμερα δείχνουν ότι η τραπεζική αγορά ανακάμπτει με την κερδοφορία σχεδόν να τετραπλασιάζεται σε σχέση με το 2009 και να ξεπερνά τα 400 δις δολάρια, σε σχέση με τα 115 δις δολάρια του 2009. Η απόδοση κεφαλαίου δεν αυξήθηκε με τον ίδιο ρυθμό, ωστόσο έφτασε το 8,2% αυτήν τη χρονιά σε σχέση με το 2,7% της προηγούμενης, παραμένοντας όμως μακριά από το 20% του 2007. Πρακτικά, αυτή η εξέλιξη αντανακλά τη συνεχιζόμενη διαδικασία επανακεφαλαιοποίησης, η οποία οδήγησε τα Tier 1 κεφάλαια στα 4,9 τρις δολάρια, αυξημένα κατά 15% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η αιμορραγία κερδών συνεχίζεται για πολλές από τις τράπεζες, μεταξύ των οποίων οι Citigroup, Royal Bank of Scotland και UBS. Ενώ, όμως, οι 25 πρώτες τράπεζες είχαν παρουσιάσει ζημιές 32,4 δις δολάρια την προηγούμενη χρονιά, φέτος εμφανίζουν 19,1 δις δολάρια κέρδη. Οι δυτικές τράπεζες φαίνεται να είναι οι μεγάλες κερδισμένες, χρειάζεται όμως προσοχή στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γιατί ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των κερδών οφείλεται πιθανότατα στην αναθέρμανση των χρηματιστηριακών αγορών ειδικά στο δεύτερο μισό του 2009.

Οι έντονες πιέσεις των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της Ε.Ε. για διαχωρισμό των τραπεζικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αναμένεται να αλλάξει σημαντικά το τοπίο στο άμεσο μέλλον. Οι τράπεζες θα αναγκαστούν να αναζητήσουν κερδοφορία από καθαρά τραπεζικές συναλλαγές, μια προσπάθεια που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τα μικρότερα τραπεζικά ιδρύματα.

Ανάλογες πιέσεις αναμένεται να ασκήσει και η διάθεση των G20 για ποιοτικότερα κεφάλαια στο Tier 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ο πήχης για τη Βασιλεία ΙΙΙ ανεβαίνει σε τριπλάσιο ύψος, καθώς οι τράπεζες καλούνται να διαμορφώσουν στο 7% την ποσότητα των Tier 1 κεφαλαίων, γεγονός που δυσκολεύει περισσότερο το ήδη δύσκολο έργο τους. Οι νέοι κανόνες θα ξεκινήσουν σταδιακά να εφαρμόζονται από τον Ιανουάριο του 2013 και θα τεθούν σε πλήρη ισχύ τον Ιανουάριο του 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του The Banker, η περιοχή στην οποία ανήκει και η χώρα μας είναι περισσότερο εκτεθειμένη σε κεφάλαια Tier 2, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι χώρες της περιοχής θα χρειαστεί να καταβάλουν περισσότερη προσπάθεια για να αυξήσουν την ποιότητα των κεφαλαίων τους.

Η προσπάθεια εξυγίανσης των τραπεζικών συστημάτων αντικατοπτρίζεται και στο μέσο όρο της αναλογίας δανείων προς καταθέσεις, η οποία έχει πέσει στο 87,4% σε σχέση με το 100% της προηγούμενης χρονιάς. Οι τράπεζες έχουν πλέον τις καταθέσεις στο στόχαστρό τους και χρειάζονται υποστήριξη από τα φορολογικά συστήματα και τις ρυθμιστικές αρχές, προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους.

Η περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, με ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας, καθώς υπάρχουν σημαντικές επενδύσεις από τις ελληνικές τράπεζες, παραμένει ακόμα ψηλά στην αναλογία δανείων προς καταθέσεις με ποσοστό 114,5%.

Κάθε χρόνο το περιοδικό The Banker ταξινομεί τις 1000 μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο βάσει των Tier 1 κεφαλαίων, όπως αυτά ορίζονται από την Τράπεζα της Βασιλείας. Η φετινή κατάταξη δίνει με τον πιο εύγλωττο τρόπο ότι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα δεν είναι τοπική, αλλά παγκόσμια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το περιοδικό, οι 1000 μεγαλύτερες τράπεζες απώλεσαν 1 τρις δολάρια περιουσιακών στοιχείων. Αν και πρόκειται για μια αρνητική εξέλιξη, πολλοί είναι οι τραπεζίτες που τη θεωρούν αποδεκτή στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ξεκαθαρίσματος και εξυγίανσης.

Δείτε τον πίνακα με τις 1000 μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο

Aλλωστε, τα νούμερα δείχνουν ότι η τραπεζική αγορά ανακάμπτει με την κερδοφορία σχεδόν να τετραπλασιάζεται σε σχέση με το 2009 και να ξεπερνά τα 400 δις δολάρια, σε σχέση με τα 115 δις δολάρια του 2009. Η απόδοση κεφαλαίου δεν αυξήθηκε με τον ίδιο ρυθμό, ωστόσο έφτασε το 8,2% αυτήν τη χρονιά σε σχέση με το 2,7% της προηγούμενης, παραμένοντας όμως μακριά από το 20% του 2007. Πρακτικά, αυτή η εξέλιξη αντανακλά τη συνεχιζόμενη διαδικασία επανακεφαλαιοποίησης, η οποία οδήγησε τα Tier 1 κεφάλαια στα 4,9 τρις δολάρια, αυξημένα κατά 15% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η αιμορραγία κερδών συνεχίζεται για πολλές από τις τράπεζες, μεταξύ των οποίων οι Citigroup, Royal Bank of Scotland και UBS. Ενώ, όμως, οι 25 πρώτες τράπεζες είχαν παρουσιάσει ζημιές 32,4 δις δολάρια την προηγούμενη χρονιά, φέτος εμφανίζουν 19,1 δις δολάρια κέρδη. Οι δυτικές τράπεζες φαίνεται να είναι οι μεγάλες κερδισμένες, χρειάζεται όμως προσοχή στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γιατί ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των κερδών οφείλεται πιθανότατα στην αναθέρμανση των χρηματιστηριακών αγορών ειδικά στο δεύτερο μισό του 2009.

Οι έντονες πιέσεις των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της Ε.Ε. για διαχωρισμό των τραπεζικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αναμένεται να αλλάξει σημαντικά το τοπίο στο άμεσο μέλλον. Οι τράπεζες θα αναγκαστούν να αναζητήσουν κερδοφορία από καθαρά τραπεζικές συναλλαγές, μια προσπάθεια που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τα μικρότερα τραπεζικά ιδρύματα.

Ανάλογες πιέσεις αναμένεται να ασκήσει και η διάθεση των G20 για ποιοτικότερα κεφάλαια στο Tier 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ο πήχης για τη Βασιλεία ΙΙΙ ανεβαίνει σε τριπλάσιο ύψος, καθώς οι τράπεζες καλούνται να διαμορφώσουν στο 7% την ποσότητα των Tier 1 κεφαλαίων, γεγονός που δυσκολεύει περισσότερο το ήδη δύσκολο έργο τους. Οι νέοι κανόνες θα ξεκινήσουν σταδιακά να εφαρμόζονται από τον Ιανουάριο του 2013 και θα τεθούν σε πλήρη ισχύ τον Ιανουάριο του 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του The Banker, η περιοχή στην οποία ανήκει και η χώρα μας είναι περισσότερο εκτεθειμένη σε κεφάλαια Tier 2, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι χώρες της περιοχής θα χρειαστεί να καταβάλουν περισσότερη προσπάθεια για να αυξήσουν την ποιότητα των κεφαλαίων τους.

Η προσπάθεια εξυγίανσης των τραπεζικών συστημάτων αντικατοπτρίζεται και στο μέσο όρο της αναλογίας δανείων προς καταθέσεις, η οποία έχει πέσει στο 87,4% σε σχέση με το 100% της προηγούμενης χρονιάς. Οι τράπεζες έχουν πλέον τις καταθέσεις στο στόχαστρό τους και χρειάζονται υποστήριξη από τα φορολογικά συστήματα και τις ρυθμιστικές αρχές, προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους.

Η περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, με ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας, καθώς υπάρχουν σημαντικές επενδύσεις από τις ελληνικές τράπεζες, παραμένει ακόμα ψηλά στην αναλογία δανείων προς καταθέσεις με ποσοστό 114,5%.


Ομοιότητες και διαφορές στην ελληνική εικόνα
Στη λίστα των 1000 τραπεζών του The Banker βρίσκονται φέτος 11 ελληνικές τράπεζες. Τα οικονομικά τους δείχνουν ότι είναι συντονισμένες με τις παγκόσμιες τάσεις. Η αύξηση της επάρκειας των Tier 1 κεφαλαίων έγινε στόχος όλων των τραπεζών. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξαμήνου, ο σταθμισμένος μέσος όρος του Tier 1 είναι μειωμένος για τις περισσότερες τράπεζες και για το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ανέρχεται πια στο 10,4%.

Η πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που έχουν ανακοινώσει η Τράπεζα Κύπρου και η Γενική Τράπεζα και η έντονη φημολογία για συγχωνεύσεις, δείχνουν ότι η πορεία προς ένα νέο τραπεζικό χάρτη στην Ελλάδα βρίσκεται ουσιαστικά στο ξεκίνημά της.

Σημαντική παραμένει η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ με εγγυήσεις ένα σημαντικό ποσοστό του ενεργητικού τους. Ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από την Κεντρική Τράπεζα φτάνει τα 96 δις ευρώ, διατηρούμενος σε επίπεδα ρεκόρ.

Το σύνολο των ζημιών για τις 14 εισηγμένες τράπεζες ανήλθε σε 500 εκ ευρώ από σύνολο κερδών 1.203 εκ ευρώ για το 1o εξάμηνο του 2009. Η διαφορά αυτή οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των προβλέψεων για επισφάλειες από προβληματικά δάνεια από 2,5 δις ευρώ για το Α' εξάμηνο του 2009 σε 3,4 δις ευρώ φέτος, στις ζημίες από τα εμπορικά και επενδυτικά χαρτοφυλάκια ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ έναντι κερδών περίπου 950 εκατ. για το 1o εξάμηνο του 2009 και στην έκτακτη εισφορά που πέρυσι συμπεριλήφθηκε στο 2o εξάμηνο.

Για τις ελληνικές τράπεζες, η πορεία προς την ανάπτυξη είναι σε σημαντικό βαθμό συνυφασμένη με την εξυγίανση που προσπαθεί να πετύχει το ελληνικό κράτος. Τόσο τα κρατικά ομόλογα που βρίσκονται στα περιουσιακά στοιχεία όλων των ελληνικών τραπεζών, όσο και η μακροοικονομική εικόνα της Ελλάδας είναι δύο συνιστώσες που μπορεί να ασκήσουν ισχυρές αντιστάσεις στην πορεία των τραπεζών προς την κερδοφορία.

Με το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα να αναδύεται από την τρικυμία της οικονομικής κρίσης, η εικόνα των ελληνικών τραπεζών μοιάζει με αυτήν ενός αθλητή που κατά πάσα πιθανότητα θα καταφέρει να τερματίσει, έχοντας όμως εξαντλήσει τις δυνάμεις του.

Banker's Review (T. 018)
« 1 2 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778